Page 83

тему УПА. Змістовий стрижень аналізованих публікацій стосувався тематики, що розкривала роль УПА в радянсько-німецькій війні, підпільну діяльність УПА у повоєнні роки до –1953-го, а подекуди – 1956-го рр. У них йшлося про окремих учасників УПА, одні з яких загинули смертю героїв, інші були схоплені і відбували покарання в радянських ГУЛАГах і, дожили до незалежної України. Спогади цих живих свідків на сторінках „УМ” дають підставу для узагальнень про особливу жорстокість радянської репресивної машини. У цьому сенсі особливо незавидною була доля жінок в концтаборах, про що і розповідається в одній із публікацій „УМ”. У питанні про вибірку статей з чотирьох газет, ми керувалися метою включити в дослідження і проаналізувати всі публікації, що виходили упродовж 2007 року і стосувалися висвітлення в ЗМІ теми УПА. У процесі ознайомлення з матеріалами газети „Україна молода” було відібрано публікації, які почали друкуватися на її сторінках з 10 січня по 20 грудня. Вони складають 30 % від загальної кількості матеріалів До їхнього числа входять різні за жанрами види інформації про УПА, а саме: інтерв’ю (5), новини (12), інформаційні повідомлення (3), анонси (1), репортажі (1), звіти про відзначення 65-річчя УПА на державному рівні (2), біографічні нариси (6), журналістське розслідування (1), аналітична стаття (1), спогади учасників (2). Вперше 2007 року УПА, а також ім’я її головнокомандувача Романа Шухевича було вшановано на державному рівні: 30 червня виповнилося 100 років від дня його народження, а 14 жовтня відзначалося 65-річчя утворення УПА і Р. Шухевичу було присвоєно звання Героя України. Відповідно до цього вся інформація розділилася на два великі блоки. В одному з них висвітлювалася проблематика, пов’язана з образом Р. Шухевича, в іншому – тематика, пов’язана з образом УПА. Зрозуміло, що будучи двома частинами єдиного цілого, ці публікації часто за змістом переплітаються, взаємодоповнюють себе фактологічно, відтворюють певну динаміку процесу поінформованості читача.

83

Бевз Христина  
Бевз Христина  

Кваліфікаційна робота: "ОБРАЗ УПА У ДРУКОВАНИХ ЗМІ", Могилянська школа журналістики, 2009

Advertisement