Page 72

8. Експертні джерела 9. Експерти 10. Оцінна лексика 11. Тональність публікації (Позитивна, негативна, нейтральна). 12. Присутність протилежних точок зору. 13. Примітки.

3.2. Результати дослідження. Газета „День”

Матеріали, присвячені висвітленню проблематики, пов’язаної з УПА в газеті „День” становлять 38 статей. Вибірка матеріалів охоплює публікації, що виходили з 7 березня до14 грудня 2007 року. Розгляд публікацій, здійснюватимемо за двома великими тематичними блоками, пов’язаними з витсвітленням образу УПА та Р. Шухевича. Кожен з них у свою чергу містить дрібніші підрозділи, матеріали яких дозволять виявити як кількісні, так і якісні характеристики з тим, щоб максимально охопити весь матеріал дослідження та досягти вичерпної повноти. Як і в „Україні молодій”, приводом для висвітлення тематики УПА стали дві ювілейні дати. Тематика публікацій газети „День”, пов’язаних з УПА, представлена наступним чином: 1. Заходи з відзначення 65-річчя створення УПА; 2. Заходи з увічнення пам’яті УПА; 3. Лідери УПА: Р. Шухевич, В. Кук; 4. Сторінки історії УПА; 5. Висвітлення заходів з популяризації УПА;

72

Бевз Христина  
Бевз Христина  

Кваліфікаційна робота: "ОБРАЗ УПА У ДРУКОВАНИХ ЗМІ", Могилянська школа журналістики, 2009

Advertisement