Page 47

Автор також демонструє недостатнє знання теми, вживаючи вираз „немецкие фашисты”, адже фашизм – це поняття, що стосується виключно Італії. Вилучення з контексту. Вилучаючи з контексту певну думку чи твердження, маніпулятор намагається спрямувати хід думок читача у потрібному йому напрямку. [22]. У першому прикладі, наведеному вище („Следственная и карательная практика ”Службы Безопасности”, являясь одним из видов террора, проводимого ОУНУПА, носит характер, превосходящий по своей мерзости средневековье”) також має місце маніпулятивний метод „вилучення з контексту”, адже не цитує О. Бузина і коментаря авторів книги щодо цього „Специального сообщения НКВС СССР”, які пишуть наступне: „Необхідно враховувати обопільний характер жорстокості, брутальності у діях учасників протиборства у Західній Україні” [6, 348]. А також: „Наголосимо, що саме в політиці сталінізму, рішуче засудженій законодавчо в сучасній Україні, слід убачати основну причину ескалації насильств в Західній Україні” [6, 53]. Автор даної публікації цитує також документи НКВС, в яких характеристику Шухевичу дав, за словами автора „один из соратников Шухевича”, числящийся в документах НКВД как Иваненко”. Останній стверджував, що Р. Шухевич – це „честолюбець... со способностями прусского капрала, его мировоззрение не выходит за пределы лавки или львовского рынка... Набожность соединяется с жестокостью, коварством, принебрежением к работе на востоке Украины”. Автор статті каже, що ця характеристика взята ним із цитованої книги Д. Вєдєнєєва і Д. Биструхіна, але не повідомляє принципового моменту, який підкреслюють автори

книги: „Характеристику „Туру”... дав член ЦП ОУН

„Іваненко”(М. Степаняк, або П. Дужий, які на той час перебували під слідством в органах НКВС УРСР) 9 квітня 1945 р.”[6, 106]. Далі в книзі цих авторів стверджується, що „особливості провадження справ щодо активних учасників ОУН та УПА, їхніх спецпідрозділів полягали в певному тискові на

47

Бевз Христина  

Кваліфікаційна робота: "ОБРАЗ УПА У ДРУКОВАНИХ ЗМІ", Могилянська школа журналістики, 2009

Advertisement