Page 42

оцінні судження), що мають авторитет чи навпаки викликають негативну реакцію у тієї категорії людей, на яку необхідно здійснити вплив. - “Свої люди” чи “гра в простонародність” (plain folks) – полягає у встановленні довірливих стосунків з аудиторією, як з близькими за духом людьми на основі того, що комунікатор, його ідеї хороші тим, що належать простому народу. Це здійснюється шляхом актуалізації асоціативних зв’язків особи комунікатора та його суджень з позитивними судженнями через їх народність чи представлення його самого як вихідця з народу. - “Перетасовування” чи “підтасовування карт” (card stacking) – відбір та тенденційна подача лише позитивних чи лише негативних фактів та доказів, з одночасним замовчуванням протилежних. -“Загальний вагон”, “загальна платформа” чи “фургон з оркестром” (band wagon) – підбір суджень , висловлювань, що створюють враження, начебто так діють усі [14]. Головним механізмом маніпуляції є сугестія – намагання переконати інших людей у певних судженнях без самоочевидних логічних підстав. [30] Прийом маніпуляції, що найчастіше зустрічається у ЗМІ – це спотворення інформації. Тобто інформацію можна: -

односторонньо подати;

-

сфабрикувати, видавши інспіровану інформацію за реальну;

-

відредагувати, додавши власні домисли;

-

інтерпретувати у вигідному для маніпулятора світлі;

-

просто приховати [там само].

Застосування маніпулятивних технік, про які йтиметься далі, ми помітили в публікаціях

газети „Сегодня”, присвячених

темі

УПА.

У

багатьох

проаналізованих нами матеріалах ми виявили застосування кількох прийомів одночасно, але будемо акцентувати увагу на ключовому. Адже, як пишуть

42

Бевз Христина  

Кваліфікаційна робота: "ОБРАЗ УПА У ДРУКОВАНИХ ЗМІ", Могилянська школа журналістики, 2009

Advertisement