Page 30

статті „Осторожно: оборотни! Из прошлого и настоящего украинского национализма.” і розмістив її в газеті „Крымская правда”. - 25 сентября. В 1997 році з поміж 44 публікацій, з’являється 31 стаття про УПА. Зростання числа публікацій на цю тему викликано відзначенням 55-ї річниці УПА. Серед них привертають увагу 4 публікації, присвячені Р. Шухевичу, зокрема: П. Дужий „Генерал Чупринка” („За вільну Україну”. - 4 березня). Перелік уміщених публікацій розкриває широкий тематичний спектр, а це: біографічні нариси, сторінки діяльності УПА, розповіді про лідерів УПА, мартирологічні аспекти та ін. Серед них можемо назвати наступні: І. Буркут „Українська Повстанська армія.” („Буковинське віче”. - 11 жовтня), Д. Велдін „Нескорена армія” („Молодь України”. - 14 жовтня), Л. Криштальський „Лучани і УПА” („Свобода”. - 8 квітня). Уперше на сторінках газет з`являються публікації історика С. Кульчицького („Днепровская панорама”, „Вітчизна”, „Новини Закарпаття”). Контрапунктом до позитивного дискурсу висвітлення тематики УПА став матеріал М.Куца „Маємо знати правду” (Про міжнародну науковотеоретичну конференцію „Злочини ОУН-УПА проти народів України та інших країн”). („Деснянська правда”. - 6 березня). В 1998 році вийшло 23 публікації, із яких 11 дотичні до теми УПА. До списку вже відомих газет активно підключаються „Україна Молода”, „Одеські вісті”, „Слово Просвіти”. Вони висвітлюють матеріали, пов’язані переважно з історією УПА, та з-поміж них виділяються кілька нових за темою, як наприклад: М.Кальба „Дружини українських націоналістів” (З історії УПА). („За вільну Україну”. - 13, 20 червня, 14 липня), а також Б.Пасічник „Медична служба УПА” (За матеріалами бесіди з львівським лікарем А.Кравцем). („За вільну Україну”. - 31 березня) [13]. (Інформація про публікації за 1999 рік у „Покажчику...” відсутня) Таким чином, 90-ті рр. ХХ ст. склали помітний період у дискурсі висвітлення тематики УПА, у рамках якого було започатковано „процедуру” очищення

30

Бевз Христина  
Бевз Христина  

Кваліфікаційна робота: "ОБРАЗ УПА У ДРУКОВАНИХ ЗМІ", Могилянська школа журналістики, 2009

Advertisement