Page 123

43. Романишин Ю. Боротьба ОУН-УПА за незалежність України у висвітленні західної преси (40–50-х рр. ХХ ст.) // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. — Львів, 2002. — Вип.11. — С.186–196 44. Романишин Ю. Преса ОУН-УПА як джерело до історії українських визвольних змагань (1942–1945 рр.) // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. — Львів, 2001. — Вип.8. — С.64–71. 45. Рябчук М. Українське поле дискурсивних битв // Критика. - 2008. - ч.1-2. 46. Сидорук А. Станіслав Кульчицький: В Україні внутрішні і зовнішні війни тривали з 1914 по 1991 рр.: [Електронний документ] // „Телекритика”. 2005. – 30 листопада. (http://www.telekritika.ua/media-corp/lyudi/2005-11-30/879) Перевірено 30. 04.2009. 47. Сливка Ю. У пошуках історичної правди (до 60-річчя УПА) // Історія. — Чернівці, 2005. — Ч.3. — С.257–261 48. Тернопільський Ю. Українська преса з перспективи 150-ліття, Джерсі-Сіті, 1974. Українська радянська енциклопедія. - Том 7. - К., 1982. 49. Титаренко Д. Преса Східної України періоду німецько-фашистської окупації як історичне джерело (1941-1943 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук : 07.00.06 / Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ, 2002. – 19 с. 50. Українська радянська енциклопедія в 12 тт. – Том 7. – К., 1982 51. Усов Д. Міфологізація свідомості в сучасному суспільстві.: Автореф. дис. канд. філос. наук: 09.00.03 / НАН України. Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди. — К., 2002. — 19 с. 52. Чапуга С. До питання про об’єктивну оцінку ОУН і УПА // «Організація Українських Націоналістів і Українська Повстанська Армія. Історія, уроки, сучасність», наук. конф. Всеукр. Братства вояків УПА (1993; ІваноФранківськ). Матеріали наукової конференції Всеукраїнського Братства вояків УПА «Організація... », 16–17 січня 1993 р., м. Івано-Франківськ. — Стрий, 1993. — С.56–57.

123

Бевз Христина  

Кваліфікаційна робота: "ОБРАЗ УПА У ДРУКОВАНИХ ЗМІ", Могилянська школа журналістики, 2009

Advertisement