Page 121

22. Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием. - К.: Оріяни, 2000. 23. Ковба Ж. Історик мусить аналізувати...: [Електронний документ]. (http://oun-upa.org.ua/articles/kowba.html). Перевірено 1.06.2009. 55 24. Колісник Ю. Преса радянської України як засіб маніпулювання суспільною свідомістю // Вісник. — Черкаси, 2004. — Вип.57: Сер.: Філологічні науки. — С.128–132. 25. Кононенко І. Яку історію показує українське ТБ?: [Електронний документ] // „День”. 2007. – 23 жовтня. (http://www.day.kiev.ua/190201/). Перевірено 06.06.2009. 26. Кононенко І. Міф життєствердний проти мартирологічного або Які документальні проекти пропонують глядачеві: [Електронний документ] // „День”. 2007. – 26 жовтня. (http://www.day.kiev.ua/191132/). Перевірено 05.06.2009. 27. Крупський І. Преса як джерело досліджень національно-визвольних змагань за українську державу (Друга половина Х1Х – перша чверть ХХ ст.): Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.06 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 1996. – 29 с 28. Крупський І. Преса як історичне джерело: загальний огляд // Збірник праць науково-дослідного центру періодики. – Вип.. 3. – Л.. 2005. 29. Кульчицький С. Полеміка в українському суспільстві стосовно ОУН та УПА // Україна ХХ ст.: культура. Ідеологія. Політика. - Вип. 7. - К., 2004 30. Лещенко С. Орбіти політичних медіа: сфера впливу Пінчука, Ахметова, Порошенка, Ющенка...:[Електронний документ]. - „Українська правда”. 2006. 6 грудня. (http://www. pravda. com.ua/ news/2006/12/6/52006. htm). Перевірено 06.06.2009 31. Лігачова Н., Черненко С., Іванов В., Дацюк С. та ін. Телебачення спецоперацій: [Електронний документ] // „Телекритика”. 2003. Перевірено 04.06.2009. 32. Літопис Української повстанської армії. - Том 16. - Торонто, 1987

121

Бевз Христина  

Кваліфікаційна робота: "ОБРАЗ УПА У ДРУКОВАНИХ ЗМІ", Могилянська школа журналістики, 2009

Бевз Христина  

Кваліфікаційна робота: "ОБРАЗ УПА У ДРУКОВАНИХ ЗМІ", Могилянська школа журналістики, 2009

Advertisement