Page 1

Birleşik Krallık Büyükelçisi Sir David Reddaway “İfade Özgürlüğü Kapsamında Toplantı, Gösteri Yürüyüşü ve Basın Açıklaması Haklarının Kullanılması ile İlgili Mülki İdare Amirlerinde ve Kolluk Görevlilerinde Farkındalığın Arttırılması Projesi” Açılış Töreni Konuşması:

Sayın Müsteşar Yardımcıları, Sayın Teftiş Kurulu Başkanı ve Değerli Katılımcılar Tünaydın. Bugün, sizlerle birlikte olmaktan çok memnunum. Bu önemli projede İçişleri Bakanlığı ile birlikte çalışmak, Birleşik Krallık için çok büyük bir zevk. Toplanma Hakkı, Gösteri Hakkı ve Basın Açıklaması Yapma Hakkı tabii ki şu anda gündemde olan konular. Ve bu haklar, Türkiye’nin günlük siyasi yaşamıyla ilgili olmalarının yanı sıra, Avrupa Birliği katılım sürecinin de anahtar bir özelliği konumundalar. Dolayısıyla, bugün birarada açılışını yaptığımız bu projenin, bir yanda güvenliğin sağlanması ve diğer yanda ise son derece önemli olan bu temel haklara saygı gösterilmesi arasında etkin bir denge kurulabilmesi için sivil idare ve kolluk kuvvetleri personeline yardımcı olma hedefini gerçekleştirmesini umuyor ve bekliyorum. Bu dengeyi sağlamak her zaman çok kolay değil tabii ki. Fakat bu dengeyi sağlamak zorundayız. Ve bu zorunluluk, projemize daha da büyük bir önem katmakta. İçişleri Bakanlığının, Türkiye’nin Avrupa Birliği müktesebatıyla ilgili gereken reformları yapması konusunda son derece kararlı olduğunu biliyorum. Bu konuda son yıllarda çok büyük ilerlemeler kaydedildi. Bu süreçte, Bakanlık ile birlikte çalışmak Elçiliğimizin Türkiye’deki faaliyetlerinin önemli bir parçası oldu. Bu ortak çalışmaların en sonuncusuysa Türkiye’nin mülki amirliklerde yozlaşmayla mücadelede en yüksek standartları uygulamasını sağlayan önemli bir başka projeydi ve şimdi, bu projede, sizlerle tekrar çalışmayı büyük bir ilgiyle bekliyoruz. Ayrıca, AB yıllık ilerleme raporları bağlamında da bu projeyi memnuniyetle karşıladığımı belirtmek isterim. 2012 raporunda, Türkiye’de toplanma ve dernek kurma hakkı ve basın özgürlükleri konularında çeşitli noktalara değinilmiş ve bu alanlarda düzeltici adımlar atılması gerektiği vurgulanmıştı. 2013 raporu ise bu hafta yayımlanacak. Raporda nelere yer verileceğini öngöremiyorum. Ancak raporun, hükümetin Türkiye’deki son gösterilere müdahalede hatalar yapıldığını takdir etmiş olmasını ve örneğin, biber gazı kullanımı konusunda polise yeni talimatlar verilmesi ve aşırı güç kullanan bazı polis memurlarına soruşturma açılması gibi hükümetin duruma çözüm bulma çabalarını dikkate alacağını umuyorum. Ayrıca, yeni Ombudsman sisteminin açılmış ve şikâyetleri değerlendiriyor olması da son derece önemli bir adım. Bildiğimiz kadarıyla, Ombudsmanın konuya ilişkin görüşlerini kısa bir süre içerisinde sunması bekleniyor.

1


Sanırım, 30 Eylülde Sayın Başbakan Erdoğan tarafından açıklanan “Demokratikleşme Paketinin” de bu raporda yer alacağını düşünmek yanlış olmayacaktır. Demokratikleşme Paketini, hükümetin, azınlıklar da dâhil Türkiye’deki tüm vatandaşların haklarını güçlendirme konusundaki kararlılığının önemli bir ifadesi olarak görüyorum. Tabii ki paketin belirli alanlarda yeterince ileri gitmediği yönünde bazı şikâyetleri olanlar oldu. Fakat bu pakette gerçekten köklü bazı taahhütler de açıklandı ve en önemlisi, Sayın Başbakan, paketin devam etmekte olan bir sürecin bir parçası olduğunu ifade etti. Atılacak diğer adımları büyük bir ilgiyle bekliyoruz. Bu tür bir değişim sayesinde Türkiye’nin daha da güçleneceğine inanıyorum. Sözlerime son vermeden önce, bir kez daha Britanya Hükümetinin Türkiye’nin AB üyeliğine vermiş olduğu kalıcı desteğinin ve bu amaçla sizlerle birlikte çalışma konusundaki kararlılığının altını çizmek istiyorum. Katılım sürecinin yavaş ilerliyor olmasından duyduğunuz hayal kırıklığı ve rahatsızlığı paylaşıyoruz. 22’inci Faslın (Bölgesel Politika) bu yılın sonlarında açılacak olmasını büyük bir memnuniyetle karşılıyor ve diğer ilerlemeleri büyük bir ilgi ve heyecanla bekliyoruz. Her zaman olduğu gibi biz, Türkiye’nin AB üyeliğinin Türkiye için olduğu kadar AB için de faydalı olacağı inancındayız. Reform sürecinizde ileriye attığınız her adım Türkiye’nin üyelik savunmasını daha da güçlendiriyor. Ve dolayısıyla, bugünkü gibi projelerin sonuç sağlaması da çok daha büyük bir önem kazanıyor. Bir kez daha, İçişleri Bakanlığına, Elçiliğimizin mükemmel proje bölümü ekibine ve bu projeye dâhil olan herkese en içten teşekkürlerimizi sunuyorum. Çok Teşekkürler 08.10.2013

2

Birleşik Krallık Büyükelçisi Sir David Reddaway Açılış Töreni Konuşması  

Birleşik Krallık Büyükelçisi Sir David Reddaway “İfade Özgürlüğü Kapsamında Toplantı, Gösteri Yürüyüşü ve Basın Açıklaması Haklarının Kulla...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you