Page 1

47

Ullensaker/Kisa IL Friidrett Postboks 333 2051 JESSHEIM

2012


Ull/Kisa IL Friidrett takker våre sponsorer for bidrag. Uten solide støttespillere ville det ikke vært mulig å drive friidrettsaktiviteter og gjennomføre arrangementer slik vi gjør i dag. Våre sponsorer og annonsører er i aller høyeste grad ”med på laget” – deres bidrag er uunnværlig for å sikre et godt tilbud for både topp- og breddeutøvere i laget vårt. Vi oppfordrer alle deltakere og andre til å benytte våre velvillige samarbeidspartnere.

Programmet er trykket av

-2-


UKI-karusellen 2012

Velkommen til Furuseth UKI karusell nr. 47 ..................... 4 UKI-karusellen ............................................................. 5 Informasjon................................................................. 5 Klasseinndeling ............................................................ 6 Løp – Starttider............................................................ 6 Premiering .................................................................. 9 Løyper ....................................................................... 10 Resultattjenester ......................................................... 13 UKI-karusellen 2011 har gått over i historien .................. 14 Historikk .................................................................... 16 Adelskalender ............................................................. 17 Friidrettsåret 2012 i Ull/Kisa ......................................... 18 Profilering gjennom UKI-stevner og på stadion................ 19 Løpsdager UKI-karusellen 2012 .................................... 20

Førstehjelp: Røde Kors Hjelpekorps Leder i hovedlaget: Leder friidrett:

Ole Kr. Wiig Rune Wiker

Henvendelser til UKI-karusellen: Post:

Ullensaker/Kisa IL Friidrett Postboks 333 2051 Jessheim

Internett:

http://www.ullkisafriidrett.no

Kontakt:

Bodil Anthi Svinø Tlf: 995 21 263 E-post: bodil@hhr.no E-post: ukiresultatservice@tele2.no

Resultater:

-3-


Velkommen til Furuseth UKI karusell nr. 47 Friidrettsgruppa i Ullensaker/Kisa Idrettslag ønsker velkommen til et nytt karusellår. Friidrettsaktiviteten i området er i sterk vekst, noe som vi håper vil gjenspeile seg i økt antall startende i UKI-karusellen. Vi har en rutinert arrangementsstab som også i år vil gjøre sitt ytterste for at det skal bli en trivelig karusell for aktive, funksjonærer og tilskuere. Vi legger stor vekt på å stimulere til fysisk aktivitet for alle, unge som gamle. Det er derfor viktig at dere som deltar opplever UKI-karusellen som positivt, og at dere får lyst til fortsatt fysisk aktivitet. Vi har gjennom flere år hatt et samarbeid med Spenst på Jessheim for å legge til rette for trim og trening for kvinner og menn i alle aldre gjennom hele året. Dette viderefører vi i år gjennom Spenst UKI Mosjonskarusell. Løypetraseene for denne klassen, er som tidligere år, tilpasset målgruppen, unge og eldre som ønsker å gå karusellen, med eller uten staver. I samarbeid med Hellvik Hus Romerike AS arrangerer vi Hellvik Hus UKI Ungkarusell. Årets løypetraseer er som i fjor, og vi legger vekt på at de yngre skal føle at de er en del av UKI-karusellen. Dette innbefatter gate-/terrengløp, hvor deler av traseene for UKI-karusellen benyttes. Også i år har vi inngått et samarbeid med Hoppesprett Aktivitetsbarnehager og opplegget for Hoppensprett UKI Barnekarusell følger samme spor som tidligere. Vi arrangerer UKI karusell for funksjonshemmede, en egen karusell for funksjonshemmede. Friidrett skal være attraktivt for alle! Nok en gang bør det ligge til rette for stor aktivitet på og rundt Jessheim stadion. Det bør være mulig for utøvere i alle aldre å finne utfordringer som passer, samtidig som alle vi som er i området gjør vårt ytterste for å skape god stemning og en fin ramme rundt arrangementet. Selv om det å delta er det viktigste vil vi også i år tilby resultatservice på vår hjemmeside, www.ullkisa.no(se under friidrett). Vi fortsetter ellers det gode samarbeidet med Eidsvoll Ullensaker Blad om resultatservice og dekning av løpene – les mer annet sted i programmet om dette. Kondis Romerike har også fyldig dekning av de ulike løpene på www.kondis.no. Vi ønsker alle deltakerne lykke til med årets karusell – og husk: Alle er vinnere i UKI-karusellen! Med hilsen Rune Wiker, leder.

-4-


UKI-karusellen UKI-karusellen omfatter 6 arrangementsdager og har tilbud til hele familien. Vi håper alle deltagere og deres ledsagere vil være med å lage god stemning på Jessheim friidrettsstadion. Gi oss gjerne tilbakemelding på arrangementet slik at vi kan tilpasse oss ønsker og behov som dere deltagere måtte ha. Dette er første året karusellen går fra den nye banen, Jessheim friidrettsstadion. Lykke til med årets UKI-karusell!

Informasjon Startkontingent (gjelder for hele løpskarusellen): Hoppensprett UKI-Barnekarusell 0 – 9 år Hellvik Hus UKI-Ungkarusell 10 – 16 år Ordinær UKI-karusell 15 år og eldre UKI-Gå- og Mosjonskarusell Alle aldre UKI-karusell for funksjonshemmede Alle aldre

kr kr kr kr kr

150,200,350,325,150,-

Etteranmeldingsgebyr kr 50,- påmelding løpsdagene (gjelder ikke Barnekarusell eller karusellen for Funksjonshemmede) Enkeltløp kr 100,- pr. løp. Ingen premiering Startnummeret skal beholdes og brukes i alle løp. Pass på at du ikke benytter startnummer fra andre løp eller fra tidligere karuseller. Dersom du har glemt eller mistet startnummer fåes nytt på stevnekontoret. Garderober/toaletter er i UKI Arena. Toaletter finnes også i friidrettsbygget. Stevnekontoret finner du i UKI Arena. Stevnekontoret åpner en time før start hver arrangementsdag. Løypene legges i området rundt stadion. Endelige løypetraseer var ikke fastlagt når programmet gikk i trykken, vi henviser til oppslag og våre nettsider. Baneløp går på Jessheim friidrettsstadion. Dekket gir godt feste for joggesko/løpssko uten pigger. Hvis piggsko benyttes må lengden på piggene ikke være over 6 mm. -5-


Klasseinndeling Alder er det antall år som fylles i 2012 Hoppensprett UKIBarnekarusell:

Jenter/gutter 0-4 år, 5-7 år og 8-9 år Ingen tidtaking

Hellvik Hus UKI-Ungkarusell:

Jenter/gutter 10 år (Ingen rangering) Jenter/gutter 11-12 år, 13-14 år og 15-16 år

Ordinær UKI-karusell:

Kvinner/menn 15-20 år, 21-34 år, deretter 5-års klasser

UKI-Gå og mosjonskarusell:

Ingen klasseinndeling eller tidtaking.

UKI-karusell for funksjonshemmede

Ingen klasseinndeling eller tidtaking.

Løp – Starttider Starttider kan bli endret. Følg derfor med på internett og oppslag løpsdagene. Distansene for UKI karusell for funksjonshemmede er 200 m bane eller 2 km vei/terreng.

Løp nr. 1 – lørdag 21. april Starttid 13:45 14:00 14:20 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25

UKI karusell for funksj.hem. Alle

Furuseth UKI Ord. karusell 1,5 km vei

Hellvik Hus UKI Ungkarusell 600 m vei

Heat klassevis K15 – K49 K50 – > M15 – M39 M40 – M44 M45 – M49 M50 – M59 M60 – M64 M65 – > Opps.heat

-6-

Hoppensprett UKI Barnekarusell 200 m bane

Spenst UKI Mosjonskarusell 3 km vei/terreng

Heat klassevis

Alle


Løp nr. 2 – lørdag 19. mai Starttid 15:45 16:00 16:20 16:30

UKI karusell for funksj.hem. Alle

Furuseth UKI Ord. karusell 800 m bane

Hellvik Hus UKI Ungkarusell 800 m bane

Hoppensprett UKI Barnekarusell 60 m bane

Spenst UKI Mosjonskarusell 6 km vei/terreng

Heat klassevis

Alle

Heat klassevis Alle*

* 1. heat starter ca. kl 16:30 og nytt heat ca. hvert 5. minutt, siste heat ca. kl 17:00. Maks 30 deltagere i hvert heat. Påmeldingslister til heatene legges ut på stevnekontoret ved 1. løp og løpsdagen 19. mai.

Løp nr. 3 – tirsdag 12. juni Starttid 17:45 18:00 18:25 19:00

UKI karusell for funksj.hem. Alle

Furuseth UKI Ord. karusell 1500 m bane

Hellvik Hus UKI Ungkarusell 60 m bane

Hoppensprett UKI Barnekarusell Stafett

Spenst UKI Mosjonskarusell 8,5 km vei/terreng

Heat klassevis

Alle

Heat klassevis Alle*

* 1. heat starter ca. kl 19:00 og nytt heat ca. hvert 10. minutt, siste heat ca. kl 20:00. Maks 30 deltagere i hvert heat. Påmeldingslister til heatene legges ut på stevnekontoret ved 2. løp og løpsdagen 12. juni. Kl 19:20 kvinner med antatt sluttid under 6 minutter. Kl 19:30 menn med antatt sluttid under 4.40 minutter.

Løp nr. 4 – torsdag 16. august Starttid

UKI karusell for funksj.hem.

17:45 18:00 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00

Alle

Furuseth UKI Ord. karusell 3 km vei/terreng

Hellvik Hus UKI Ungkarusell 2 km vei/terreng

Heat klassevis M15 – M49 M50 – M59 M60 – > K15 – >

-7-

Hoppensprett UKI Barnekarusell 200 m bane

Spenst UKI Mosjonskarusell 3 km vei/terreng

Heat klassevis

Alle


Løp nr. 5 – torsdag 6. september Starttid

UKI karusell for funksj.hem.

17:45 18:00 18:20 18:40 18:50

Alle

Furuseth UKI Ord. karusell 8 km vei/terreng

Hellvik Hus UKI Ungkarusell 200 m bane

Hoppensprett UKI Barnekarusell 300 m hinder

Spenst UKI Mosjonskarusell 8,5 km vei/terreng

Heat klassevis

Alle

Hoppensprett UKI Barnekarusell 300 m bane

Spenst UKI Mosjonskarusell 6 km vei/terreng

Heat klassevis

Alle

Heat klassevis M15 – > K15 – >

Løp nr. 6 – lørdag 22. september Starttid

UKI karusell for funksj.hem.

13:45 14:00 14:20 14:30 14:40 14:50

Alle

Furuseth UKI Ord. karusell 6 km vei/terreng

Hellvik Hus UKI Ungkarusell 800 m vei/terreng

Heat klassevis M15 – M49 M50 – > K15 – >

Premieutdeling til klassevinnere og hedersstatuettvinnere ca. kl 15:30.

-8-


Premiering Alle som fullfører minst tre løp premieres. Hardangerbestikk med karusell-logo i alle klasser. Spesiell premiering ved hvert 5. år som er fullført. Dette også med Hardangerbestikk etter spesifisert liste. Klassevinnere premieres også med Hardangerbestikk, samt diplom. Premieringsoversikten og alle premietyper stilles ut i stevnekontoret fra og med 1. løp. leveres av Premier kan hentes løpsdagen fra og med 3. løp. Klassevinnerpremier og diplom overrekkes etter siste løp den 22. september. Vi ber om at alle klassevinnere møter til premieutdeling som finner sted ca. kl 15:30. Det er mulig å kjøpe UKI-karusellens tradisjonelle statuetter med inngravert navn og antall år til kostpris. Statuetter med inngravert navn koster ca. kr 300,-. Prisen er avhengig av antall som blir bestilt. Skjema for bestilling av UKI-statuett leveres senest ved 3. løp den 12. juni, og statuett kan hentes ved 4. løp. Uavhentede premier fra 2011 kan hentes i stevnekontoret. Hedersstatuett tildeles løpere som fullfører UKI-karusell for 35. gang. Se adelskalender bak i programmet.

Klassevinnere Resultatene regnes ut sammenlagt for løpsserien der løperens 3 beste løpsplasseringer teller, og det rangeres etter plassiffer. Det kåres klassevinnere i Furuseth UKI Ordinær karusell og i Hellvik Hus UKI Ungkarusell for klassene 11 år og eldre. Men alle som fullfører UKI-KARUSELLEN betraktes som vinnere!

Gavepremier Alny Glass gir gavekort til en kvinne og en mann i hvert av karusellens 6 løp. Vinnere er de som kommer nærmest en hemmelig stipulert tid. Gjelder Ordinær UKI-karusell og Hellvik Hus UKI-Ungkarusell. G-Sport Kløfta gir gavepremie til deltagere med startnummer som i år har sluttsiffer 47.

-9-


Løyper Løypene for alle klasser legges i området rundt stadion. Endelige løypetraseer var ikke fastlagt når programmet gikk i trykken, vi henviser til oppslag og våre nettsider. Startsted vil være ved stadion eller umiddelbar nærhet. For alle løp og alle klasser er mål på Jessheim friidrettsstadion.

Rekorder Furuseth UKI Ordinær karusell Distanser og løyper i karusellen var i mange år de samme. Det har likevel vært noen endringer gjennom årene, og nedenfor står rekordene som gjelder for de løyper vi hadde fram til 2011. For 1500m og 800m tar vi med oss rekordene, for de andre løpene er det rekorder som blir stående til evig tid. I 2012 starter vi med nye veg- og terrengløyper og nye rekorder. Løp

Distanse

1

1,5km vei

Tid

Kvinner

År

2

6km terr.

3

1500m bane

4

3km terr.

10.51 Silje Ekroll Jahren, Ull/Kisa

5

8,5km terr.

33.28 Silje Ekroll Jahren, Ullens. SK 2006

6

800m bane

4.57 Olaug Anette Melbø, LK 1814 2004 19.56 Ingunn Opsahl, Minerva 4.38,6 Bjørg Moen, IL BUL

2.27,6 Anne Lillegård, Ull/Kisa

2006

Tid

Menn

4.10 Sindre Buraas, Hurdal IL 18.23 Kristian Monsen, Ull/Kisa IL

År 2007 2010

1979

3.54,7 Vidar Birkelund, Ull/Kisa

1987

2005

9.10 Sindre Buraas, Hurdal IL

2007

2004

26.41 Kristian Monsen, Ull/Kisa IL 2.02,7 Carl Jørgen Owre, Ull/Kisa

2010 2004

Spenst UKI Mosjonskarusell Spenst UKI Mosjonskarusell er tilbudet til dere som vil komme dere ut å trimme og som ikke ønsker tidtaking. Deltagerne kan velge om de vil gå med eller uten staver. Det blir ingen tidtaking. Mosjonskarusellen teller likt for karusell ansiennitet i forhold til Ordinær karusell. Løypene til Mosjonskarusellen er ved noen løp de samme som benyttes for løp. Vis hensyn og gå på høyre side i løypa og la løpere passere på din venstre side. Vær oppmerksom så alle får en fin opplevelse! - 10 -


Hoppensprett UKI-Barnekarusell Et tilbud til barn i alderen 0-9 år. Øvelsene foregår på Jessheim friidrettsstadion. Distansene er fra 60 m til 300 m, noen med enkle hindre for å skape litt lek. Det er ingen tidtaking, resultatlister blir satt opp i tilfeldig rekkefølge. Premie til alle som fullfører minst 3 løp. Is til alle som passerer målstreken i hvert løp.

- 11 -


Rekorder Hellvik Hus UKI Ungkarusell Rekorder for løp 2 og 4 blir historiske, vi får nye rekorder i nye løyper i 2012. Løp

Distanse

Tid

Jenter

År

Tid

Gutter

År

1

600m vei

1.53 Vilde N. Alfarrustad, Strøm.IF

2010

1.35 Andreas Roth, Ull/Kisa IL

2009

2

800m terr.

2.54 Vilde N. Alfarrustad, Strøm. IF

2010

2.38 Espen D. Bjørnstad, Ull/Kisa IL

2011

3

60m bane

8,18 Betina Nilssen, Ull/Kisa IL

2008

7,5 Martin Opaker, Ull/Kisa IL

2010

4

2 km terr.

7.37 Vilde N. Alfarrustad, Fet SK

2009

7.01 Fredrik Fuglerud, Ull/Kisa

2005

5

200m bane

28,4 Linn Helen Bakke, Ull/Kisa

2005

24,3 Marius Mellum, Sørum IL

2011

6

800m bane

2011

2.09,1 Andreas Roth, Ull/Kisa IL

2008

2.33,2 Vilde N. Alfarrustad, Strøm. IF

UKI-karusell for Funksjonshemmede Vi en egen karusell for funksjonshemmede. Gruppen er åpen for alle funksjonshemmede i alle aldre. Vi tilrettelegger lengden på løypene så de passer for hver enkelt. Enten du sitter i rullestol eller kan løpe eller gå litt lengre, har vi en løype for deg. Det er anledning til å ha med ledsager. Det vil merkes en løype på 2 km som går i terreng/vei, i tillegg kan man løpe/gå 200 m på stadion. Det kan også velges å løpe i løypene som benyttes i de andre klassene. For løypekart henviser vi til oppslag og våre nettsider. Møt opp i god tid før start for å avtale opplegg for dagens karuselløp med arrangøren. Felles for alle løp er at mål er inne på stadion.

- 12 -


Resultattjenester

Resultater fra UKI-KARUSELLEN leser du i

Tirsdag Lørdag Torsdag Lørdag Lørdag Tirsdag

12. 21. 16. 20. 10. 4.

Resultater vil også bli lagt ut på internett http://www.ullkisafriidrett.no Kondis gir også fyldig omtale på kondis.no

Si fra til tippekommisjonæren at du ønsker å støtte Ullensaker/Kisa IL Friidrett, org.nr. 997 321 0006. For mer info om grasrotandelen se Norsk Tipping sine nettsider: www.norsk-tipping.no/grasrotandelen

- 13 -

april mai juni aug. sept. okt.


UKI-karusellen 2011 har gått over i historien I UKI-karusellen 2011 var det 592 deltagere som startet i ett eller flere løp, 430 fullførte 3 eller flere løp og gjorde seg fortjent til premie. Noen karuselldeltagere er mer erfarne enn andre, og alle de tre deltagerne som har fullført flest år gjennomførte i år også. Karusellveteranene er Ull/Kisas og karusellens kontrollhavende i målområdet Arne Luke, samt Jens Herman Aamodt og Ingvar Halvorsen som begge deltar for Eidsvold Værk Skiklubb. Alle tre har fullført 45 år av de 46 mulige. Antall sol/regndager på Jessheim i 2011 vites ikke, men det påstås at noen i klubben har kontakter der oppe hvis referatene stemmer, Det står skrevet at det ikke kom noen dråper vann under noen av karuselløpene i 2011. Takk til alle deltagere og ikke minst dere som har bidratt i funksjonærstaben i 2011!

1. løp 9. april Løpet ble arrangert tidligere på våren enn på mange år på grunn av påske, men været var allikevel veldig bra med ca 15 grader, sol og noe svak vind. 358 deltagere fullførte det første løpet. I Hellvik Hus UKI-Ungkarusell var Espen Drtina Bjørnstad og Celine Berg Kristiansen som var raskest på de 600 metrene. I den ordinære karusellen var Grete Lise Nygård fra Raufoss IL raskest blant jentene, Børre Gaarder og Lars Anders Tenold delte bestetiden på 4:49 i herreklassen på 1,5 km veiløp.

Bilde fra målområdet 6 dager før første løpsdag.

2. løp 19. mai 362 deltagere fullførte. Selv om det var litt regn tidlig på ettermiddagen på Jessheim, var det solskinn og 15-16 grader med litt vind under selve arrangementet. I den ordinære karusellen som var 6 km terrengløp satte Kristian Monsen fra Ull/Kisa ny løyperekord for 3. året på rad med tiden 18:12. I Hellvik Hus UKI-Ungkarusell ble det også ny løyperekord i 800 meter terrengløp av Espen Drtina Bjørnstad som løp inn på tiden 2:38. 3. løp 14. juni 318 deltagere fullførte det 3. løpet før sommerferien. Det var fine løpsforhold for baneløp med sol, 16 grader og lett medvind på oppløpssiden. 4. løp 18.august I fint sommervær ble det 4. løpet i UKIkarusellen 2011 gjennomført med 316 fornøyde deltagere. I den Ordinære karusellen som løp 3 km vei / terreng var Rønnaug S. Alsgård fra Nannestad raskest av kvinnene med tiden 11:06. Blant herrene er det vanskelig å komme

- 14 -


foran Kristian Monsen fra Ull/Kisa når han deltar, i dag løp han på tiden 9:21 som bare er 11 sekunder bak løyperekorden til Sindre Buraas fra 2007. I Hellvik Hus UKI-Ungkarusell ble det også løpt fort, og Nora Mathiesen fra Ull/Kisa løp den 2 km lange distansen på 7:47. Jonas Haarberg Bolgen som også løper for Ull/Kisa kom inn på 7:04 som bare er 3 små sekunder bak rekorden til Fredrik Fuglerud fra 2005.

Best blant guttene var Marius Mellum fra Sørum IL som løp på 24,3. Det er løyperekord i Hellvik Hus UKIUngkarusell. Av jentene var Victoria Børresen fra Minerva raskest med tiden 29,9.

6. løp 1. oktober Det første løpet var tidligere enn på mange år, det siste løpet det seneste på mange år, uten at det påvirket løpsforholdene. Etter regntiden kom sol. I alt 178 deltagere i alle aldre løp sine 5. løp 8. september distanser. Hoppensprett UKIEtter mange regntunge dager skinte Barnekarusell løp 300 meter bane, solen på Jessheim med mange blide Hellvik Hus UKI-Ungkarusell og den deltagere og gode resultater til tross for Ordinære UKI-karusellen løp 800 meter litt våte løyper i terrenget. Raskest i den bane, UKI-Gå og mosjonskarusell gikk 6 ordinære karusellen var ikke km og UKI-karusellen for overraskende Kristian Monsen som Funksjonshemmede gjennomførte gjennomførte 8,5 km vei / terreng på veiløp. I den Ordinære UKI-karusellen tiden 26:55. Det var bare 14 sekunder var Gunn Helen Hagen (Oppstad IL) bak hans egen rekord fra i fjor, og det er under ett sekund bak løyperekorden. I imponerende med de våte og sleipe UKI-Ungkarusellen slo Vilde Noraker løypene som var i dag. I kvinneklassen Alfarrustad (Strømmen IF) sin egen vant Line Mathiesen på tiden 36:05. rekord og kom inn på tiden 2:33,2. Begge vinnerne i den ordinære Etter 46 år og mange titusener karusellen løper for Ull/Kisa. I Hellvik Hus UKI-Ungkarusell var det 200 meter målpasseringer så var det Erik bane som stod på programmet. I alt 41 Noraker fra Fet FIK som fikk æren av å være den siste som kom i mål på løp distansen som hadde lett medvind Jessheim Stadion. på oppløpssiden.

Noen av klassevinnere UKIkarusellen 2011, foran til høyre en 35-års jubilant! Foto: Halvard Evensen

- 15 -


Historikk I 2011 fullførte 430 deltagere 3 løp eller flere. I alt deltok det 592 kvinner og menn i alle aldre.

- 16 -


Adelskalender 45 fullførte år ARNE LUKE INGVAR HALVORSEN JENS HERMAN AAMODT 43 fullførte år ARNE MOEN PER W BØE PETTER KILDAL ROLF BARBAKKEN SVEN OLBERG 42 fullførte år ARNE ARNESEN TERJE OLSEN VIDAR BERG 41 fullførte år ERIK NORAKER HARALD ØDEGÅRD HÅKON NYGÅRD JOHN JOHANSEN 40 fullførte år KRISTEN EGGEN ODD KINNSBEKKEN 39 fullførte år HÅKON STEFFERUD JOHNNY HERMANSEN 38 fullførte år FINN LØKEBERG KNUT KRISTIANSEN KRISTIAN ROALDSTVEIT OLE ARNEGÅRD OLE JONNY SØRENSEN SVEIN-ERIK HAUGER 37 fullførte år BERIT VETLAND STEINAR STAVDAL 36 fullførte år ANDERS ASK GEIR HÅKON BJØRNSTAD HÅKON NORDGÅRD JOHN BIRKELUND JOSTEIN BRODSHAUG PER ENGH 35 fullførte år ARNE-FRITHJOF LØKEN BORGER HANSEN FRANK FINSTAD HARALD AANERUD HELGE HOLTH INGAR INDREDAVIK 34 fullførte år ARILD OLSEN BJØRN-ERIK LAURITSEN BØRRE BRODSHAUG ERIK TENOLD ERNST SØLVSBERG HARALD KILDAL MAY BRIT T PETERSEN NILS A SÆTHERMOEN

JOHANNES BJØRNLAND MARIT SKOLT SKAFLE ODD LANGGÅRD OLE KR VIKERHAUG SIGURD KÅRSTAD STEINAR ULSAKER SVEIN O TUNOLD TOR B GRØNSTAD ODDVAR HALLINGSTAD OLAF KNAI TORBJØRN ANDREASSEN 33 fullførte år AUD-IRENE LERENGEN BJØRN KNUDSEN DAG LILØKKEN HAGE HARALD KILDAL INGFRID FOSS KVAM LEIF K RØISE ODD M JENSEN OLA SKILDHEIM ÅGE M HANSEN 32 fullførte år ARNE HALVORSEN ARVE TRETTERUD BJARNE DØHLEN BJØRN LANGÅRD HANS NORDENGEN JAN-ERIK RYBRÅTEN LEIF FARBU MAGNUS BETTEN SVEIN MOEN TRINE B MANGERUD WIDAR ROGNERUD 31 fullførte år BJØRN DEHLI EIVIND OLSEN ERIK ALNÆS HENNING HØGHEIM KÅRE CHR OLSEN HAAVARD BREILID PER HELSTAD SIGMUND ONGSTAD SVERRE RIMSTAD SVERRE RUUD WENCHE HAGA ØIVIND HØYBY

ULLENSAKER/KISA IL EIDSVOLD VÆRK SKIKL EIDSVOLD VÆRK SKIKL DRAKA COMTEQ ULLENSAKER/KISA IL HAGA IF RAUMNES & ÅRNES IL AURSKOG-HØLAND FIL RAUMNES & ÅRNES IL PRIVAT ROMERIKE POLITI IL FET FIK RAUMNES & ÅRNES IL ASICS ULLENSAKER/KISA IL TELENOR IL ULLENSAKER/KISA IL DNBNOR OSLO FET FIK AURSKOG-HØLAND FIL ULLENSAKER/KISA IL HURDAL IL ULLENSAKER/KISA IL HADELAND FIK LØRENSKOG FIL PRIVAT VERITAS BIL TOLLERNES IL AGATHON BORGEN HURDAL ULLENSAKER/KISA IL ROMERIKE POLITI IL NANNESTAD SKIKLUBB FEIRING IL SØRUM IL ELEKTROSKANDIA BIL OBIL ROMERIKSLAGET KILAB A/S

30 29 28 27 26 25

STOVNERKAMERATENE FET FIK FEIRING IL LØPSKLUBBEN 1814 GJØVIK FIK NORGESINVESTOR DNBNOR OSLO ULLENSAKER/KISA IL

fullførte fullførte fullførte fullførte fullførte fullførte

år: år: år: år: år: år:

ULLENSAKER/KISA IL ULLENSAKER/KISA IL SKEDSMO SKIKLUBB FET SKIKLUBB RAUMNES & ÅRNES IL ULLENSAKER/KISA IL KLØFTA IL PRIVAT PRIVAT HURDAL IL PRIVAT ULLENSAKER SKIKLUBB STOVNERKAMERATENE TOLLERNES IL NORGESINVESTOR PRIVAT FEIRING IL LØRENSKOG FIL JESSHEIM JBIL EIDSVOLL LØRENSKOG FIL ICOPAL AS ROMERIKE RUNNERS FEIRING IL HURDAL IL ULLENSAKER/KISA IL HAMAR SKIKLUBB OSLO POLITI IL ROMMERIKE RUNNERS TEAM ULLENSAKER/KISA IL RAUMNES & ÅRNES IL RB BIL SØRUMSAND IF FROGNER IL ULLENSAKER/KISA IL AK MASKINER FJELLHAMAR BLAKER IL UNIVERISITETETS BIL RAUMNES & ÅRNES IL DYNEA PEPPES PIZZA JESSHEIM RAUMNES & ÅRNES IL

21 løpere 9 løpere 9 løpere 8 løpere 15 løpere 27 løpere

6700 løpere har fullført 1 eller flere år

- 17 -


Friidrettsåret 2012 i Ull/Kisa

Året 2012 innebærer en ny hverdag for friidrettsmiljøet i Ull/Kisa og også for hele Øvre Romerike. Med vårt nye friidrettsstadion får vi helt andre fasiliteter enn vi har vært vant med de siste årene. 2012 blir også året Ull/Kisa friidrett markerer seg på Norgeskartet, vi skal arrangere både Stafett-NM og Nordisk Baltisk mesterskap U23. To store arrangement som blir vår ildprøve og gjennomkjøring mot 2014 – året for Norges 200-års jubileum. Ull/Kisa feirer sine første 120 år, det er 20 år siden NM ble arrangert på Jessheim OG NM kommer tilbake til Jessheim. Med andre ord, 2014 blir et jubileumsår og vi starter oppkjøringen i 2012!

Stafett-NM arrangeres 19. og 20. mai. Dette vil også være åpningshelgen for Jessheim friidrettsstadion. Denne helgen vil også på lørdag inkludere 2. løp av UKI-karusellen. På søndag vil åpningshelgen bli avsluttet med åpent kretsstevne (inklusiv et lagseriestevne 10-14 år), slik at man har et tilbud til alle utøvere i løpet av helgen. Sett av denne helgen og støtt distriktets mange lag som kommer til å delta under NM.

Bronsjevinnere på 4*1500 m MS i 2011 – Ull/Kisas første NM medalje på seniornivå i stafett.

Nordisk Baltisk mesterskap U23 arrangeres 21. og 22. juli. Dette blir det største friidrettsmesterskapet på Romerike siden 1994. Deltagere fra Norge, Sverige, Finland, Danmark, Island, Estland, Latvia og Litauen. Kom til Jessheim friidrettsstadion og opplev friidrettstalenter fra de nordiske og baltiske landene. Dette er morgendagens stjerner og her vil nok flere fra Ull/Kisa delta!

- 18 -


Profilering gjennom UKI-stevner og på stadion

Bli med «på indre bane», profiler deres firma gjennom Ullensaker/Kisa IL Friidrett. I forbindelse med årets mesterskap er det muligheter for profilering som synes.

Hovedsponsor Stafett-NM og Nordisk Baltisk mesterskap U23. Vil inkludere ulike elementer: • Vil få en tydelig plass på mesterskapenes hjemmesider: www.stafett-nm.no og www.nordicbaltic-u23.no • Mulighet for markant plassering av ønskede reklameskilt, stands, stadionreklame eller andre ønsker etter avtale. • Øvelsessponsor. • Startnummerprofilering. • Profilering i NM-avisa.

Stadionreklame. Kr 2.000,- for første meter og deretter kr 1 750,- per meter.

Øvelsessponsing. Sponsor vil bli profilert tilknyttet aktuell øvelse og presentert ved premieutdeling. Sponsor vil foreta premieutdelingen.

Startnummer. To sponsorer vil bli profilert på startnummerne. Vil gi tydelig profilering på bilder fra stevnene.

NM-avisa. Trykkes i 5000 eksemplarer og leveres til husstander på Jessheim og Kløfta.

Program. Rubrikkannonser i stevnenes programmer som deles ut til deltagere og tilskuere. Kr 1 000,- for halvside og kr 500,- for rubrikk.

Dersom dette er interessant så send en mail: ukifriidrett@gmail.com så tar vi kontakt.

- 19 -


Løpsdager UKI-karusellen 2012

2

Lørdag

15.45

19. mai

3

Tirsdag

17.45

12. juni

4

Torsdag

17.45

16. aug.

5

Torsdag

17.45

6. sept.

6

Lørdag 22. sept.

13.45

vei

Distanse

1,5 km 14.20

Spenst UKI mosjonskarusell

Første start

Første start

Distanse

Distanse

Første start 14.45

Hoppensprett UKI Barnekarusell Distanse

13.45

21. april

Hellvik Hus UKI Ungkarusell

Første start

Lørdag

Furuseth UKI Ordinær karusell

Distanse

1

Det vil merkes en løype på 2 km som går i terreng/vei, i tillegg kan man løpe/gå 200 m på stadion. Det kan også velges å løpe i løypene som benyttes i de andre klassene.

Første start

UKI karusell for funksonshemmede

600 m

14.00

200 m

14.00

3 km

vei

bane

vei / terreng

16.30

800m

16.20

bane

800m

16.00

bane

60m

16.00

bane

6 km vei / terreng

19.00 1500 m 18.25

60 m

bane

bane

18.00

Stafett

18.00 8,5 km vei / terreng

18.30

18.40

3 km

18.20

2 km

vei /

vei /

terreng

terreng

8 km

18.20

vei /

200

18.00

200 m

18.00

bane

vei / terreng

18.00

bane

300 m

18.00 8,5 km

hinder

vei /

terreng

14.30

6 km

3 km

terr.

14.20

800 m

vei /

vei /

terreng

terreng

14:00

300 m bane

14.00

6 km vei / terreng

Vi ønsker alle våre deltagere et godt mosjonsår ! - 20 -

UKI-karusellen 2012 Program  
UKI-karusellen 2012 Program  

UKI-karusellen 2112 Program

Advertisement