Page 1

Форма № Н- 3.01

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН підготовки фахівців 2013 року вступу Освітньо-кваліфікаційний рівень Галузь знань Спеціальність

«Магістр» 0801 «Геодезія та землеустрій» 8.08010103 "Землеустрій та кадастр"

Спеціалізація Магістерські програми

виробнича «Землеустрій та кадастр"», «Охорона земель», «Геоінформаційні системи в землеустрої», «Оцінка землі та нерухомого майна», «Геодезично-картографічні технології землеустрою» дослідницька «Геоінформаційний моніторинг земельних ресурсів», «картографічне моделювання проблем землекористування» денна 1рік і 6 місяців магістр із землеустрою та кадастру

Спеціалізація Магістерські програми Форма навчання Термін навчання Кваліфікація

ННІ Факультет Кафедра

Реалізують магістерську програму Земельних ресурсів та правознавства Землевпорядкування землевпорядного проектування, управління земельними ресурсами, земельного кадастру, геодезії та картографії, геоінформаційних систем і технологій


Рік навчання

I. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ а) підготовки фахівців ОКР «Магістр» 2013 року вступу спеціальності 8.08010103 "Землеустрій та кадастр" Вересень 30 Жовтень 2 9 16 23 IX 7 14 21 5 7 14 21 28 X 12 19 26 1 2 3 4 5 6 7 8

2013 рік 28 Листопад X 4 11 18 25 2 XI 9 16 23 30 9 10 11 12 13

Грудень 30 Січень 2 9 16 23 XII 6 13 20 4 7 14 21 28 І 11 18 25 14 15 16 17 18 19 20 21

І

– –

ІІ

:

:

:

27 Лютий І 3 10 17 1 ІІ 8 15 22 22 23 24 25

24 Березень ІІ 3 10 17 24 1 ІІІ 8 15 22 29 26 27 28 29 30

31 III 5 IV 31

2014 рік Квітень 28 Травень Червень 7 14 21 IV 5 12 19 26 2 9 16 23 3 12 19 26 V 10 17 24 31 7 14 21 28 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

:

:

30 VI 5 VII 44

Липень 28 7 14 21 VII 4 2 12 19 26 VIIІ 9 45 46 47 48 49

: Х Х Х Х Х Х –

Серпень 11 18 25 16 23 30 50 51 52

Х Х Х Х – – – –

ІІ ІІ ІІ // //

Умовні позначення: - теоретичне навчання : - екзаменаційна сесія - - канікули

- виробнича практика - підготовка магістерської роботи - державна атестація (державний іспит та захист магістерської роботи)

Х ІІ //

Рік навчання

б) підготовки фахівців ОКР «Магістр» на 2013-2014 навчальний рік спеціальності 8.08010103 «Землеустрій та кадастр» Вересень 30 Жовтень 2 9 16 23 IX 7 14 21 5 7 14 21 28 X 12 19 26 1 2 3 4 5 6 7 8

2013 рік 28 Листопад X 4 11 18 25 2 XI 9 16 23 30 9 10 11 12 13

Грудень 30 Січень 2 9 16 23 XII 6 13 20 4 7 14 21 28 І 11 18 25 14 15 16 17 18 19 20 21

І ІІ

– – :

Умовні позначення: - теоретичне навчання : - екзаменаційна сесія - - канікули

:

:

:

27 Лютий І 3 10 17 1 ІІ 8 15 22 22 23 24 25

24 Березень ІІ 3 10 17 24 1 ІІІ 8 15 22 29 26 27 28 29 30

31 III 5 IV 31

2014 рік Квітень 28 Травень Червень 7 14 21 IV 5 12 19 26 2 9 16 23 3 12 19 26 V 10 17 24 31 7 14 21 28 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

:

30 VI 5 VII 44

Липень 28 7 14 21 VII 4 2 12 19 26 VIIІ 9 45 46 47 48 49

: Х Х Х Х Х Х –

ІІ ІІ ІІ // //

Х ІІ //

- виробнича практика - підготовка магістерської роботи - державна атестація (державний іспит та захист магістерської роботи)

Серпень 11 18 25 16 23 30 50 51 52

Х Х Х Х – – – –


ІІ. ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

1

1 2 3 4

1 2 3 4 5

1 2 3

2

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСТИПЛІНИ 1.1. Цикл дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки * діяльності 54 1,5 1 34 34 20

Наукова-іноземна мова (Ділова іноземна мова) Педагогіка вищої школи Господарське та трудове право Фізичне виховання Всього

Методологія та методика наукових досліджень Ліцензування і патентування наукової продукції Інформаційні технології в наукових дослідженнях Охорона праці в галузі Цивільна оборона Всього Управління земельними ресурсами ГІС в кадастрових системах Законодавче забезпечення кадастру нерухомості

3

Виробнича практика

Навчальна практика

Самостійна робота

Практичні і семінари

Лабораторні заняття

У тому числі

лекцій

Заліки

Екзамени

кредитів

годин

Назва навчальної дисципліни

Практична підготовка

Аудиторні завдання, години

Всього

№ п/п

Курсова робота (проект)

Загальний обсяг

Форми контролю знань за семестрами

14

Розподіл тижневих годин за роками навчання та семестрами

1 рік навчання

2 рік навчання

1 2 3 сем. сем. сем. Кількість тижнів у семестрі

17

17

10

15

16

17

2

36 1,0 2 17 17 36 1,0 1 17 17 36 1,0 1 162 4,5 1 3 68 68 1.2. Цикл дисциплін природничо-наукової підготовки*

19 19 36 94

36

1,0

2

17

17

36

1,0

3

10

10

26

1

72

2,0

3

20

20

52

2

36 1,0 1 17 17 36 1,0 1 17 17 216 6,0 1 4 0 81 64 17 1.3. Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки* 144 4,0 2 51 17 34 93 144 4,0 3 30 30 114 162

4,5

3

30

10

20

132

1 1 3 19

19 19 135

1 1

1 1 2

1

3

3 3 3


4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Моніторинг та охорона земель Всього Разом

Правовий процес в землеустрої Організація землевпорядних робіт Робоче проектування Ринок землі і нерухомості Економіка землекористування та землевпорядкування Філософія науки та інноваційного розвитку Стратегія сталого розвитку природи та суспільства Державна експертиза землевпорядних рішень Аграрне, земельне та екологічне право Міжнародна стандартизація та сертифікація технологій, сировини і готової продукції Вища освіта і Болонський процес(факультатив) Всього

144 594 972

4,0 2 54 18 36 16,5 3 1 1 165 46 120 27,0 5 8 1 324 46 188 90 2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 2.1. Дисципліни за вибором університету 2.1.1. Цикл дисциплін професійної і практичної підготовки* 72 2,0 2 34 17 17 108 3,0 3 30 10 20 108 3,0 2 1 51 17 34 72 2,0 2 34 17 17 108

3,0

3

30

10

54

1,5

1

34

17

36

1,0

1

17

36

1,0

1

36

1,0

36 54

20

90 429 648

38 78 57 38

17

2 3 4 5 6

1 2

Інформаційне моделювання і програмування в управлінні земельними ресурсами Методи дистанційного зондування в управлінні земельними ресурсами ГІС-аналіз і прикладна геостатистика в управлінні земельними ресурсами Проектування баз геопросторових даних ГІС моніторинг земельних ресурсів Інтеграція ГІС і ДЗЗ Всього Автоматизація в землевпорядкуванні Планування розвитку територій

2 3 2 3

20

2

17

19

1

17

17

19

1

1

17

17

19

1

1,0

1

17

17

19

1

1,5

3

17

17

37

1

720

6 9

3

78

20,0 5 6 1 298 173 54 71 422 2.2. Дисципліни за вибором студента 2.2.1. Цикл дисциплін професійної і практичної підготовки* Магістерська програма «Геоінформаційний моніторинг земельних ресурсів»

1

5

3 6 8

9

7

3

72

2,0

1

34

17

17

38

2

90

2,5

1

34

17

17

56

2

126

3,5

2

51

17

34

74

72

2,0

20

10

10

52

2

52 34 306

4

2 2 6

38 56

2 2

72 54 486

3

2,0 3 20 10 10 1,5 3 20 10 10 13,5 4 2 179 81 98 Магістерська програма «Землеустрій та кадастр» 72 2,0 1 34 17 17 90 2,5 1 34 17 17

3

3


3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Стандартизація на нормування у землеустрої Управління якістю землевпорядних робіт Управління муніципальними землями Комп'ютерні технології в землеустрої Всього

126

3,5

2

72

2,0

72 54 486

2,0 3 20 10 10 1,5 3 20 10 10 13,5 4 2 179 81 98 Магістерська програма «Охорона земель» 2,0 1 34 17 17 2,5 1 34 17 17

3

51

17

34

74

20

10

10

52

2

52 34 306

2 2 6

Формування агроландшафтів 72 38 Оцінка і прогноз якості земель 90 56 Екологічна експертиза землевпорядних 126 3,5 2 51 17 34 74 рішень Прогнозування використання та 72 2,0 3 20 10 10 52 охорони земель Технологічні аспекти використання 72 2,0 3 20 10 10 52 земель Інженерно-технологічна регламентація 54 1,5 3 20 10 10 34 охорони земель Всього 486 13,5 4 2 179 81 98 306 Магістерська програма «Геоінформаційні системи в землеустрою» Інформаційне моделювання і програмування в управлінні земельними 72 2,0 1 34 17 17 38 ресурсами Методи дистанційного зондування в 90 2,5 1 34 17 17 56 управлінні земельними ресурсами ГІС-аналіз і прикладна геостатистика в 126 3,5 2 51 17 34 74 управлінні земельними ресурсами Інструментарій геообробки 72 2,0 3 20 10 10 52 ГІС природних ресурсів 72 2,0 3 20 10 10 52 Глобальні навігаційні супутникові 54 1,5 3 20 10 10 34 системи Всього 486 13,5 4 2 179 81 98 306 Магістерська програма «Оцінка землі та нерухомого майна» Інформаційне забезпечення грошової 72 2,0 1 34 17 17 38 оцінки земель Реєстрація прав власності 90 2,5 1 34 17 17 56 Ландшафтознавчі основи землеустрою 126 3,5 2 51 17 34 74 Оцінка нерухомого майна 72 2,0 3 20 10 10 52 Нормативна та експертна оцінка 72 2,0 3 20 10 10 52 земельних ділянок Ринок землі та землеоціночна діяльність 54 1,5 3 20 10 10 34 Всього 486 13,5 4 2 179 81 98 306 Магістерська програма «Картографічне моделювання проблем землекористування»

3

4

3

2 2 3 2 2 2 4

3

6

2 2 3 2 2 2 4

3

6

2 2 3 2 2 4

3

2 6


Комп'ютерні технології в картографії 72 2,0 1 34 17 17 38 Картографічне забезпечення в 2 90 2,5 1 34 17 17 56 землеустрої 3 Картографічний метод дослідження 126 3,5 2 51 17 34 74 Тематичне картографування: карти 4 72 2,0 3 20 10 10 52 земельних ресурсів 5 Картографування природних ресурсів 72 2,0 3 20 10 10 52 Методологія геоінформаційного 6 моделювання трансформаційних 54 1,5 3 20 10 10 34 процесів у землекористуваннях Всього 486 13,5 4 2 179 81 98 306 Магістерська програма «Геодезично-картографічні технології землеустрою» 1 Комп'ютерні технології в картографії 72 2,0 1 34 17 17 38 Картографічне забезпечення в 2 90 2,5 1 34 17 17 56 землеустрої Топографо-геодезичне і картографічне 3 126 3,5 2 51 17 34 74 забезпечення землеустрою Тематичне картографування: карти 4 72 2,0 3 20 10 10 52 стану земель та їх використання Моделювання в картографії 5 72 2,0 3 20 10 10 52 (землеустрої) Національна інфраструктура 6 54 1,5 3 20 10 10 34 геопросторових даних Всього 486 13,5 4 2 179 81 98 306 Разом 846 23,5 Практична підготовка 576 16,0 Підготовка та захист магістерських робіт 486 13,5 Кількість курсових робіт 1 Кількість заліків 18 Кількість екзаменів 13 Разом за ОКР 3240 90,0 14 17 2 846 320 346 180 1332 1

2 2 3 2 2 2 4

3

6

2 2 3 2 2 2 4

576

18

3

18

6

18

* Назви циклів дисциплін відповідно до вимог галузевих стандартів вищої освіти, затверджених після 27.08.2010 року, ОКХ і ОПП


ІІІ. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ Навчальні дисципліни Години Кредити % 1. Нормативні навчальні 972 27 30,1 дисципліни 1.1. Цикл гуманітарних та соціально-економічних 162 4,5 5,0 дисциплін* 1.2. Цикл дисциплін природничо-наукової 216 6 6,7 (фундаментальної) підготовки* 1.3. Цикл дисциплін професійної і практичної 594 16,5 18,4 підготовки* 2. Вибіркові навчальні 1206 33,5 37,2 дисципліни 2.1. Дисципліни за вибором 720 20 22,2 університету 2.1.1. Цикл дисциплін професійної і практичної 720 20 22,2 підготовки* 2.2. Дисципліни за вибором 486 13,5 15,0 студента 2.2.1. Цикл дисциплін професійної і практичної 486 13,5 15,0 підготовки* 3. Інші види навантаження 1062 29,5 32,7 Разом за ОКР 3240 90 100 * Назви циклів дисциплін відповідно до вимог галузевих стандартів вищої освіти, затверджених після 27.08.2010 року, ОКХ і ОПП

IV. ЗВЕДЕНІ ДАНІ ПРО БЮДЖЕТ ЧАСУ, ТИЖНІ Рік Теоретичне навчання навчання 1 2 Разом за ОКР

Підготовка магістерської роботи

Державна атестація

10 -

4

1

10

4

1

Екзаменаційна сесія

Практична підготовка

34 10

4 2

44

6

Канікули

Всього

8

56 17

8

73

V. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА № 1 2

Вид практики Виробнича практика Переддипломна практика

Семестр

Години

Кредити

Кількість тижнів

1 2

216 360

6,0 10,0

4 6

Години

Кредити

Курсова робота

Курсовий проект

36

1,0

VI. КУРСОВІ РОБОТИ І ПРОЕКТИ № 1

Назва дисципліни Робоче проектування

+

VІІ. ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ № 1

Складова атестації Захист магістерської роботи

Години 72

Кредити 2,0

Кількість тижнів 2

Zemleustr kadastr ua mag  
Zemleustr kadastr ua mag  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u34/Zemleustr_kadastr_UA_mag.pdf

Advertisement