Page 1

Форма № Н- 3.01

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН підготовки фахівців 2013 року вступу Освітньо-кваліфікаційний рівень Галузь знань

«Магістр» 0901 Сільське господарство і лісництво

Спеціальність

8.09010501 «Захист рослин»

Спеціалізація Магістерські програми Спеціалізація Магістерські програми Форма навчання Термін навчання Кваліфікація ННІ ННЦ Факультет Кафедри

фр та найменування галузі знань) Код та назва спеціальності)

виробнича "Фітомедицина", "Фітосанітарний моніторинг та прогноз", "Карантин рослин", "Методи ентомологічного контролю у рослинництві та природокористуванні" дослідницька "Управління чисельністю комах в агроценозах сільськогосподарських культур", "Біологічне обґрунтування контролю облігатних та факультативних патогенів рослин " денна 1,5 роки дослідник із захисту рослин Реалізують магістерську програму: рослинництва, екології і біотехнологій фітомедицини, фітосанітарії та карантину рослин захисту рослин ентомології, фітопатології, інтегрованого захисту та карантину рослин


рік навчання

І. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ підготовки фахівців ОКР "Магістр" 2013 р. вступу спеціальності 8.09010501 - Захист рослин

рік навчання

1

2

2 013 р. 2 014 р. ВЕРЕСЕНЬ ЖОВТЕНЬ ЛИСТОПАД ГРУДЕНЬ СІЧЕНЬ ЛЮТИЙ БЕРЕЗЕНЬ КВІТЕНЬ ТРАВЕНЬ 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 - - : : : : х х х х

ЧЕРВЕНЬ 2 9 16 23 7 14 21 28 40 41 42 43 х х х х

30 5 44 х

ЛИПЕНЬ 7 14 21 12 19 26 45 46 47 х х -

28 2 48 -

СЕРПЕНЬ 4 11 18 25 9 16 23 30 49 50 51 52 - - - -

2 014 р. 2 015 р. ВЕРЕСЕНЬ ЖОВТЕНЬ ЛИСТОПАД ГРУДЕНЬ СІЧЕНЬ ЛЮТИЙ 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 - - : : ІІ ІІ ІІ // //

Умовні позначки: Теоретичне навчання

//

:

Екзаменаційна сесія

Державна атестація (захист магістерських робіт)

ІІ

Канікули

х

Науково-дослідна і виробнича практика

Підготовка магістерської роботи

рік навчання

І. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ підготовки фахівців ОКР "Магістр" 2012 р. вступу спеціальності 8.09010501 - Захист рослин 2 013 р. 2 014 р. ВЕРЕСЕНЬ ЖОВТЕНЬ ЛИСТОПАД ГРУДЕНЬ СІЧЕНЬ ЛЮТИЙ БЕРЕЗЕНЬ КВІТЕНЬ ТРАВЕНЬ ЧЕРВЕНЬ ЛИПЕНЬ СЕРПЕНЬ 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

2

:

:

ІІ ІІ ІІ ІІ

//

Умовні позначки: Теоретичне навчання

//

:

Екзаменаційна сесія

Державна атестація (захист магістерських робіт)

ІІ

Канікули

х

Науково-дослідна і виробнича практика

Підготовка магістерської роботи


II. ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ Практична підготовка

1

1 2 3

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10

2

Ділова іноземна мова Методологія і організація наукових досліджень Логістика і комунікації у захисті рослин Всього Управління чисельністю бур’янів в агроценозах Комплексні системи захисту с/г культур від хвороб Управління чисельністю комахфітофагів Цивільний захист Охорона праці в захисті рослин Фізіологічні зміни в живих організмах від застосування пестицидів (токсикологія пестицидів) Технології вирощування і використання організмів у біологічному захисті рослин Епіфітотіологія Патологія насіння с/г культур Стандартизація і правознавство у

3

Практич. заняття

Лаборат. заняття

лекції

Всього

Курсова робота (проект)

Залік

Екзамен

Назва навчальної дисципліни

кредитів

№ п/п

години

в тому числі

4 5 6 7 8 9 10 11 1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 1.1. Гуманітарної та соціально-економічної підготовки 1

36

12

Виробнича практика

Аудиторні заняття (години)

Навчальна практика

Форми контролю знань (по семестрах)

Самостійна робота

Загальний обсяг

13

14

Розподіл годин в тиждень за курсами і семестрами 1 курс

1с 2с 3c кількість тижнів у семестрі

18

12

16

15

16

17

72

2

108

3

1

36

18

108

3

1

24

12

288

8 1 2 0 96 30 54 1.2. Цикл професійної та практичної підготовки*

108

3

1

36

18

18

72

2

108

3

1

36

18

18

72

2

108

3

КР

36

12

24

72

108 36

3 1

КР

3

18 16

9 8

9 8

90 20

144

4

2

36

12

24

108

216

6

2

1

54

18

36

162

3

144 144 108

4 4 3

1

18 12 18

18 24

108 108 192

2

2 2

36 36 36

1 2

36

36

2

18

72

2

12

84

12

192

18

2 курс

2 0

0

4

2

0

3 1 2 3

3 0

0

2

0


захисті рослин Всього Разом за нормативною частиною

1 2

1 2 3

1 2 3

1 2 3

Економіка і організація аграрного сектору Світове сільське господарство та продовольчі ресурси Всього Біобезпека у захисті рослин Знезараження об’єктів регулювання Методи випробування засобів захисту рослин Всього

Міжнародні фітосанітарні стандарти Адвентивні шкідливі організми Аналіз ризику карантинних організмів Всього

1 2

34

9

9

2

340

143

179

18

1512

42 10 11 2 436 173 233 30 2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 2.1. Дисципліни за вибором університету 2.1.1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки*

1004

0

0

12

9

2

1196

0

0

16

11

2

72

2

2

12

12

60

72

2

3

16

16

56

144 108

4 0 5 0 28 28 0 0 2.1.2. Цикл професійної та практичної підготовки* 3 2 36 12 24

116

3

1

36

18

18

72

108

3

2

36

12

24

72

324

9

2

108

42

66

0

0

1 0

216

360 10 3 0 0 176 80 96 0 184 2.1.3.3 Магістерська програма "Карантин рослин" (виробнича спеціалізація) 144 4 і 64 32 32 80 144 4 і 64 32 32 80 72 2 і 48 16 32 24 360

10

3

0

0

176

80

96

0

0

0

72

108

1

1

184

1

1

3 2 3 0

2.1.3.1. Магістерська програма "Фітомедицина" (виробнича спеціалізація) Екологія патогенів рослин 108 3 і 48 16 32 60 Діагностика хвороб рослин та 126 3,5 і 64 32 32 62 ідентифікація їх збудників Мікологічні і фітопатологічні методи 126 3,5 і 48 16 32 78 експериментальних досліджень Всього 360 10 3 0 0 160 64 96 0 200 0 2.1.3.2. Магістерська програма "Фітосанітарний моніторинг та прогноз" (виробнича спеціалізація) Ентомологічні методи 144 4 і 48 16 32 96 експерементальних досліджень Патологія комах 108 3 і 64 32 32 44 Екологія комах 108 3 і 64 32 32 44 Всього

1. 2. 3

1224

0

0

2

6

0 3 3 3

0

0

0

9 3 4 4

0

0

0

11 4 4 3

0

0

0

0

11

2.1.3.4. Магістерська програма "Методи ентомологічного контролю у рослинництві та природокористуванні" (виробнича спеціалізація) 144 4 і 64 32 32 80 4 Біоценологія комах Методологія та технічне забезпечення 108 3 48 16 32 60 3 з сучасних ентомологічних досліджень

4 3


3

1 2 3

1 2 3

Фітосанітарна та екологічна експертиза

108

з

3

64

32

32

44

4

Всього 360 10 1 2 0 176 80 96 0 184 0 0 0 7 2.1.3.5. Магістерська програма "Управління чисельністю комах в агроценозах сільськогосподарських культур" (дослідницька спеціалізація) Ентомологічні методи 144 4 і 64 32 32 80 експерементальних досліджень Теоретичні основи регуляції 108 3 і 64 32 32 44 чисельності шкідників с.-г. культур Теоретичні основи технічної 108 3 і 48 16 32 60 ентомології

11

Всього 360 10 3 0 0 176 80 96 0 184 0 0 0 2.1.3.6. Магістерська програма "Біологічне обґрунтування контролю облігатних та факультативних патогенів рослин" (дослідницька спеціалізація) Актиноміцетні хвороби 108 3 і 64 32 32 44 Фізіолого-біохімічні аспекти стійкості 126 3,5 і 48 16 32 78 рослин проти хвороб Мікотоксикологія 126 3,5 і 64 32 32 62

11

Всього Всього за вибором університету

1 2 3

1 2

360 10 3 0 0 176 80 96 0 184 0 0 828 23 5 6 0 296 134 162 0 532 0 0 2.2.Цикл дисциплін за вибором студента (за темою магістерської роботи обирається три дисципліни) 2.2.1. Магістерська програма "Фітомедицина" (виробнича спеціалізація) Молекулярні основи взаємовідносин між рослинами та патогеними 108 3 з 32 16 16 76 організмами Бактеріози рослин 108 3 з 32 16 16 76 Використання антагоністичних організмів проти збудників хвороб 108 3 з 32 16 16 76 рослин 324 9 0 3 0 96 48 48 0 228 0 0 Всього 2.2.2. Магістерська програма "Фітосанітарний моніторинг та прогноз" (виробнича спеціалізація) Технічна ентомологія 162 4,5 з 32 16 16 130 Фізіологія комах 162 4,5 з 32 16 16 130 Всього

1 2

1

Географія карантинних організмів Шкідливі організми України міжнародній фітосанітарії

324

9

0

2

0

64

32

32

0

260

0

0

0 2

0

162

4,5

з

32

16

16

4 3

4 3 4 0 7

11 10

2 2 2 0

0

6 2 2

0

0

2.2.3. Магістерська програма "Карантин рослин" (виробнича спеціалізація) 162 4,5 з 32 16 16 130 у

4

130

Всього 324 9 0 2 0 64 32 32 0 260 0 0 0 0 2.1.3.4. Магістерська програма "Методи ентомологічного контролю у рослинництві та природокористуванні" (виробнича спеціалізація) Ентомологічна біотехнологія 162 4,5 32 16 16 130 з

4 2 2 4 2


Лабораторна справа

32 16 16 130 з Всього 324 9 0 2 0 64 32 32 0 260 0 0 0 0 2.2.4. Магістерська програма "Управління чисельністю комах в агроценозах сільськогосподарських культур" (дослідницька спеціалізація) 1 Корисні комахи в агроценозах 162 4,5 з 32 16 16 130 2 Епізоотії шкідників 162 4,5 з 32 16 16 130 2

1 2 3

162

4,5

Всього 324 9 0 2 0 64 32 32 0 260 0 0 0 2.2.5. Магістерська програма "Біологічне обґрунтування контролю облігатних та факультативних патогенів рослин" (дослідницька спеціалізація) Патогенез хвороб рослин 108 3 з 32 16 16 76 Методи створення інфекційних фонів у 108 3 з 32 16 16 76 фітопатології Патологічний процес кореневої 108 3 з 32 16 16 76 системи рослин

Всього РАЗОМ за вибірковою частиною

324 1152

9 32

0 4

3 12

0 0

96 378

48 186

48 192

0 0

228 750

ВСЬОГО 2664 74 11 14 2 828 357 471 0 1416 396 11 Науково-дослідна та виробнича практика 180 5 Підготовка і захист магістерської роботи 3240 90 11 14 2 964 425 509 30 2288 РАЗОМ за ОКР * Назви циклів дисциплін відповідно до вимог галузевих стандартів вищої освіти, затверджених після 27.08.2010 року, ОКХ і ОПП.

0

2 4 2 2 4

2 2 2

0 0

0 0

0 6

0 5

6 18

0

0

18

18

18

18

18

18


ІІІ. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ Навчальні дисципліни Години Кредити % 1. Нормативні навчальні 1512 42,0 47,0 дисципліни: 1.1. Гуманітарної та соціально288 8,0 економічної підготовки 1.2. Професійної та 1224 34,0 практичної підготовки 2. Вибіркові навчальні дисципліни 2.1. Вибіркові за вибором 828 23,0 26,0 університету 2.1.1. Гуманітарної та соціально-економічної 144 4 підготовки 2.1.2. Професійної та 684 19 практичної підготовки 3. Вибіркові за вибором 324 9,0 10,0 студента 3.1 Професійної та практичної 324 9,0 підготовки 4. Інші види навантаження 576 16,0 17,0 Разом за ОКР 3240 90,0 100,0 * Назви циклів дисциплін відповідно до вимог галузевих стандартів вищої освіти, затверджених після 27.08.2010 року, ОКХ і ОПП

IV. ЗВЕДЕНІ ДАНІ ПРО БЮДЖЕТ ЧАСУ, ТИЖНІ Рік навчання

Теоретичне навчання

Екзаменаційна сесія

1 2 Всього

29 17 46

4 2 6

Практична підготовка

Підготовка магістерської роботи

Канікули

Всього

8 2 10

52 26 78

11 5 5

11

V. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА № 1 2

Вид практики

Семестр

Години

Кредити

Кількість тижнів

2 2

180 216 396

5 6 11

5 6 11

Години

Кредити

Курсова робота

Курсовий проект

36

1,0

1

36 72

1,0 2,0

1 2

Науково-дослідна практика Виробнича Всього

VI. КУРСОВІ РОБОТИ І ПРОЕКТИ № 1 2

Назва дисципліни Технологія вирощування корисних комах Токсикологія пестицидів Всього

VІІ. ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ № 1

Складова атестації Підготовка і захист магістерської роботи

Години

Кредити

Кількість тижнів

180

5

5

Zahyst roslin ua mag  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u34/Zahyst_roslin_UA_mag.pdf

Zahyst roslin ua mag  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u34/Zahyst_roslin_UA_mag.pdf

Advertisement