Page 1

Результати конкурсного відбору серед вступників на освітньо-професійну програму підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" на 2011 - 2012 н.р.

№ п/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Кількість балів, отриманих на вступному випробуванні

Підстави для вступу поза конкурсом

Право на першочергове зарахування

Копія чи оригінал

Факультет: рибогосподарський Напрям: "Водні біоресурси та аквакультура" Форма навчання: заочна за державним замовленням Попередня освіта: неповна вища

Рекомендувати до зарахування на старші курси

1. Рябчун Дмитрій Олександрович

140,0

О

2. Семенюк Віктор Анатолійович

136,0

К

3. Нікора Олександр Володимирович

124,0

О

-1-

/Vodni_t_zfn_rec  
/Vodni_t_zfn_rec  

http://www.nubip.edu.ua/sites/default/files/u76/Vodni_t_zfn_rec.pdf

Advertisement