Page 1

Додаток до заяви від _____________ П. І. Б. студента____________________________________________________ Факультет рибогосподарський Напрям підготовки водні біоресурси та аквакультура Форма навчання денна Курс______________________________________________________________ ОКР Бакалавр № п/п Перелік дисциплін

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Кількість годин згідно навчального плану літнього семестру, год.

Атестація (екзамен, залік), год.

10 4 12 12 12 10 10 10 10 8 10 10 118

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

Філософія Вступ до спеціальності Біофізика Прикладна математика Історія української культури Фізіологія риб Гістологія і ембріологія водних тварин Анатомія риб Біохімія гідробіонтів Гідроекологія Латинська мова Генетика риб Всього годин за переліком дисциплін Всього годин

142

Декан факультету__________________________/__________________/ (дата, підпис)

Секретар (диспетчер)_______________________/__________________/ (дата, підпис)

Розрахунок вартості № Назва п/п 1. Вартість однієї години згідно кошторису 2. Вартість за переліком дисциплін

Сума, грн.

Розрахунок виконав__________________________/________________/ (дата, підпис)

(П.І.Б.)

vodn_biores  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/vodn_biores.doc

Advertisement