Page 1

Список вступників на освітньо-професійну програму підготовки фахівців освітньокваліфікаційного рівня "Магістр" на 2011 - 2012 н.р., які не виконали вимог для зарахування і стосовно яких приймальна комісія відкликає надані раніше рекомендації щодо зарахування Факультет: ветеринарної медицини Напрям: "Ветеринарна медицина" Форма навчання: денна за державним замовленням Попередня освіта: неповна вища

№ п/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Підстави Право на для першоче ргове Кількість вступу поза зарахува балів конкурсо ння м

Копія

1

Гречишкіна Світлана Вікторівна

142,0

К

2

Садловська Юлія Олегівна

133,0

К

3

Якимук Аліна Олексіївна

124,0

К

/Veter_t_vid_1  

http://www.nubip.edu.ua/sites/default/files/u73/Veter_t_vid_1.pdf