Page 1

МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 8.09010201 „ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА” Магістерські програми виробничої спеціалізації ННЦ генетики та селекції тварин

Генетичні ресурси тваринництва Основне завдання програми полягає в підготовці фахівців з племінної справи у тваринництві, здатних працювати в Агентстві з ідентифікації тварин Міністерства аграрної політики України або в його обласних філіях, в Головній державній племінній інспекції Міністерства аграрної політики України або в його обласних філіях, в науково-дослідних установах, в племінних господарствах (племзаводах, племрепродукторах), що займаються створенням, удосконаленням або розведенням порід великої рогатої худоби (молочного, м’ясомолочного та м’ясного напрямів продуктивності), свиней, овець, кіз, птиці та коней. Координатор – Шеремета В.І., д.с.-г.н., професор кафедри розведення та генетики тварин ім. М.А. Кравченка (навч. корп. №1, кім. №87А, тел. 527-82-30)

Конярство і кіннозаводство Програма спрямована на надання майбутнім фахівцям наукових, практичних та організаційних навиків для роботи в державних і приватних суб’єктах племінної справи, зональних науково-дослідних інститутах і станціях, іподромах і кінноспортивних центрах, туристичних базах та лікувальних центрах. Координатор – Глушак І.І., к.с.-г.н., доцент кафедри конярства (навч. корп. №1, кім. №23, тел. 527-82-68)

Бджільництво Програма передбачає отримання ґрунтовних знань з біології бджолиної сім’ї та її особин, медоносних ресурсів, засобів механізації виробничих процесів та інвентаря, технологій утримання і розмноження бджолиних сімей, запилення ентомофільних рослин, хвороб бджіл, організації виробництва, переробки і оцінки якості продукції, економіки та організації бджільництва. Координатор – Броварський В.Д., д.с.-г.н., професор кафедри бджільництва ім. В.А. Нестерводського (Голосіївська навчально-дослідна пасіка, тел. 527-80-71)

1


МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ

МННЦ молочного і м’ясного скотарства

Молочне скотарство Програма вивчає закономірності фізіології лактації, системи утримання худоби молочних порід, особливості годівлі високопродуктивних корів, технологічне обладнання молочних підприємств та інтенсивних технологій вирощування молодняку великої рогатої худоби, принципи менеджменту та маркетингу у молочному скотарстві та управління молочною продуктивністю корів. Наукове і технічне значення програми полягає у забезпеченні студентів знаннями щодо постійного удосконалення теоретичних і практичних методів здійснення процесу виробництва молока. Координатор – Костенко В.І., д.с.-г.н., професор кафедри технології виробництва молока і яловичини (навч. корп. №7, кім. №43, тел. 527-83-93)

М’ясне скотарство Програма вивчає біологію великої рогатої худоби м’ясних порід, системи утримання її на відгодівлі, стимулятори продуктивності тварин, годівлю, забій та переробку худоби м’ясних порід, особливості виробництва екологічно чистої яловичини та управління м’ясною продуктивністю худоби. Наукове і технічне значення програми полягає у забезпеченні студентів знаннями щодо постійного удосконалення теоретичних і практичних методів здійснення процесу виробництва екологічно чистої яловичини. Координатор – Угнівенко А.М., д.с.-г.н., професор кафедри технології виробництва молока і яловичини (навч. корп. №7, кім. №43, тел. 527-83-93) МННЦ технологій у птахівництві, їх стандартизації і сертифікації

Птахівництво Програма вивчаює закономірності будови і функцій окремих органів та систем організму птиці загалом; особливості племінної роботи з птицею різних видів, сучасні технології виробництва харчових яєць, м’яса курчат-бройлерів, індиків, водоплавної птиці, цесарок, перепелів, фазанів, страусів та голубів; системи маркетингу у птахівництві. Координатор – Бородай В.П., д.с.-г.н., професор кафедри птахівництва (навч. корп. №12Б, кім. №105, тел. 527-87-60)

Годівля тварин Програма спрямована на надання майбутнім технологам-дослідникам сучасних знань, вмінь і навичок з управління технологічним процесом заготівлі об’ємистих кормів, приготування комбікормів і кормових добавок та способів їх ефективного використання в годівлі жуйних і моногастричних тварин. Передбачено вивчення основних моментів планування експерименту з годівлі тварин, систематизація і аналіз наукової інформації та результатів досліджень. Вивчення зазначених розділів дозволяє вирішувати практичні задачі виробництва і переробки якісної і біологічно безпечної продукції тваринництва. Координатор – Уманець Д.П., к.с.-г.н., доцент кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничного (навч. корп. №1, кім. №38, тел. 527-85-55) 2


МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ

МННЦ свинарства та вівчарства

Виробництво і переробка продукції свинарства Програма вивчає закономірності будови та функцій органів та систем організму свині. Теоретичні основи селекції свиней. Завдання селекції у зв`язку з інтенсифікацією галузі. Планування та розробка технології виробництва та переробки продукції свинарства. Новітні технології переробки свинини у конкурентоспроможні вироби. Забій тварин та обробка туш. Фасування і пакування готової продукції. Гармонізація стандартів та сертифікація м’яса і продуктів переробки згідно вимог СОТ та ЄС. Формування системи ринків готової продукції. Забезпечення конкурентоспроможних технологій виробництва і переробки продукції свинарства. Система методів управління, зміст процесів та технології управління; основи планування, здійснення мотивування та контролювання на підприємствах з виробництва продукції свинарства. Координатор – Волощук В.М., д.с.-г.н., доцент кафедри технологій, економіки та менеджменту у тваринництві (навч. корп. №12б, кім. №105, тел. 527-88-59)

Виробництво і переробка продукції вівчарства та козівництва Програма вивчає закономірності будови та функцій органів та систем організму овець та кіз. Завдання селекції у зв`язку з інтенсифікацією галузі. Біотехнологія відтворення стада та вирощування молодняку. Планування та розробка технології виробництва та переробки продукції вівчарства і козівництва. Вовна, овчини, каракульські шкурки як сировина для переробної промисловості. Біологічна і харчова цінність баранини і овечого молока. Гармонізація стандартів та сертифікація м’яса і продуктів переробки згідно вимог СОТ та ЄС. Формування системи ринків готової продукції. Забезпечення конкурентоспроможних технологій виробництва і переробки продукції вівчарства і козівництва. Система методів управління, зміст процесів та технології управління; основи планування, здійснення мотивування та контролювання на підприємствах з виробництва продукції вівчарства і козівництва. Структурна схема формування конкурентоспроможного виробництва і переробки продукції вівчарства та козівництва України. Координатор – Туринський В.М., д.с.-г.н., професор кафедри технологій, економіки та менеджменту у тваринництві (навч. корп. №1, кім. №34, тел. 527-88-59)

3


МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ

Промислове звірівництво Програма вивчає біологічні особливості хутрових звірів як представників відповідних таксонів зоологгічної систематики. Процеси живлення, обмін речовин, розмноження та линька. Особливості племінної роботи у звірівництві. Розмноження і розведення звірів у клітках. Спеціальне звірівництво: нутріївництво, норківництво, лисівництво, розведення єнотоподібних собак та тхорів. Технологічні рішення та способи виробництва і переробки продукції звірівництва в умовах формування ринкових відносин, зміни форми власності та господарювання. Основи проектування технологічного процесу. Сучасна система утримання хутрових звірів. Роль технологічних рішень у виробництві якісної продукції звірівництва. Первинна обробка хутра. Новітні технології подальшої обробки шкурки, придатної для реалізації хутра переробним підприємствам або на експорт. Координатор – Ліхтер М.І., к.с.-г.н., доцент кафедри кафедри технологій, економіки та менеджменту у тваринництві (навч. корп. №7А, кім. №105, тел. 527-88-59)

4


МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ

Магістерські програми дослідницької спеціалізації ННЦ генетики та селекції тварин

Розведення та селекція тварин Мета програми – навчання майбутніх дослідників методам визначення продуктивності та племінної цінності тварин, методам прогнозування продуктивності та комбінаційної здатності окремих тварин або їх спеціалізованих ліній, застосуванню інбридингу в селекції, методам удосконалення та створення популяцій, ліній та порід тварин, методам збереження генофонду, розробленню програм селекції стад на перспективу. Генетика тварин Мета програми – навчання майбутніх дослідників сучасним методам генетичних досліджень для використання в селекції тварин: цитогенетичний аналіз тварин (каріотипування, мікроядерний тест, хромосомні та геномні мутації, визначення мутагенного впливу навколишнього середовища), молекулярногенетичний аналіз тварин за генами господарсько-корисних ознак, визначення батьківства, а також вивчення спадково обумовлених аномалій тварин. Координатор – Дзіцюк В.В., д.с.-г.н., професор кафедри розведення та генетики тварин ім. М.А. Кравченка (навч. корп. №1, кім. №87А, тел. 527-86-78)

Біотехнологія Мета програми – навчання майбутніх дослідників біотехнологічним методам відтворення тварин. Студенти одержать знання з гормональної регуляція статевої зрілості та відтворної функції самців та самиць, з вимивання яйцеклітин та ранніх зигот з репродуктивної системи самиць, з оцінки їх життєздатності, розподілу зигот на декілька частин та трансплантації їх в статеві шляхи інших самиць для прискореного розмноження високопродуктивних тварин. Одержані магістрами знання та навички буду використані при навчанні в аспірантурі за даною спеціальністю. Координатор – Шеремета В.І., д.с.-г.н., професор кафедри розведення та генетики тварин ім. М.А. Кравченка (навч. корп. №1, кім. №87А, тел. 527-82-30) МННЦ технологій у птахівництві, їх стандартизації і сертифікації

Гігієна тварин та ветеринарна санітарія Програма передбачає підготовку магістрів в галузі розробки, впровадження у виробництво нових систем і способів утримання тварин, засобів контролю фізичних, хімічних та біологічних факторів зовнішнього середовища, апробації та санітарно-гігієнічної оцінки нових видів кормів, кормових добавок, технологічного обладнання, засобів догляду тварин та вивчення їх поведінки з метою одержання від них максимальної кількості продукції обумовленої генетичним потенціалом. Координатор – Шевченко Л.В., к.вет.н., доцент кафедри гігієни тварин ім. А.К.Скороходька (навч. корп. №1, кім. №38, тел. 527-85-55)

5


МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ

Годівля тварин і технологія кормів Програма спрямована на надання майбутнім технологам-дослідникам поглиблених знань інноваційного характеру про властивості поживних речовин кормів, їх перетворення у тваринницьку продукцію в організмі, контроль повноцінності годівлі тварин, методи проведення наукових досліджень з годівлі тварин. Вивчення зазначених розділів дозволяє вирішувати проблеми виробництва і переробки якісної і біологічно безпечної продукції тваринництва та ефективно використовувати набуті у фаховій діяльності знання і досягнення для продукування нових знань в області годівлі тварин і технології кормів. Координатор – Уманець Д.П., к.с.-г.н., доцент кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничного (навч. корп. №1, кім. №38, тел. 527-85-55) МННЦ молочного і м’ясного скотарства

Технологія виробництва продукції тваринництва Програма передбачає вивчення закономірності реалізації спадкових задатків продуктивності, відтворення і онтогенезу сільськогосподарських тварин з метою обґрунтування, удосконалення і проектування технологічних процесів виробництва продуктів тваринництва, розроблення методів утримання і догляду сільськогосподарських тварин, систем відгодівлі тварин, вирощування молодняку і використання дорослих тварин в стаді. Наукове і технічне значення програми полягає у забезпеченні постійного удосконалення теоретичних основ і практичних методів здійснення процесу виробництва продуктів тваринництва, що виявляється у поліпшенні якості продукції, зменшення витрат енергії, ресурсів, праці і засобів на виробництво одиниці екологічно чистих продуктів тваринництва. Координатор – Угнівенко А.М., д.с.-г.н., професор кафедри технології виробництва молока і яловичини (навч. корп. №7, кім. №43, тел. 527-83-93)

6

/Technologi%20vyrobnictva%20i%20pererobky%20produkc%20tva  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u34/Technologi%20vyrobnictva%20i%20pererobky%20produkc%20tvarrynyctva.pdf

Advertisement