Page 1

МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 8.01010601 „СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА” Магістерська програма виробничої спеціалізації ННЦ педагогічних технологій та оцінювання якості освіти

Соціально-педагогічна діяльність у сільській місцевості Передбачає вивчення теоретичних та методичних основ соціалізації людини, соціокультурних процесів; особливості виховання, виховні можливості соціального середовища та умови соціалізації особистості в сільській місцевості; обґрунтовує зміст, форми і методи соціально-педагогічної роботи; здійснює пошук інноваційних моделей і технологій розвитку особистості у соціокультурному контексті та культурно-дозвіллєвої діяльності в сільському соціумі; розробляє та вдосконалює соціально-педагогічні аспекти профілактики девіантної поведінки дітей та підлітків у молодіжному середовищі сільської місцевості тощо. Координатор – Тверезовська Н.Т., д.пед.н., професор кафедри соціальної педагогіки та інформаційних технологій в освіті (навч. корп. №15, кім. №211, тел. 527-80-73)

1

/Sicialna%20pedagogika  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u34/Sicialna%20pedagogika.pdf

/Sicialna%20pedagogika  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u34/Sicialna%20pedagogika.pdf

Advertisement