Page 1

She teaches in the departments: • Fisheries • Economic • Computer Science and Economic Cybernetics

Over the last 5 years has published more than 15 scientific articles in professional journals, including:

Савицька І.М.Соціально-політичні аспекти проблеми свободи у філософії постмодернізму. / І.М.Савицька //Вісник ХНУ Зб. наук. праць. Гол. ред. І.З.Цехмістро.- Харьків -2010-№ 894-С.103-107. Савицька

І.М.

Участь

у

Міжнародній

науково-практичній

конференції

«Ідеологія в сучасному світі», КНУ ім. Т.Г.Шевченка. Публікація тез «Проблеми національної свідомості та свободи особистості в українському суспільстві: фактори та критерії їх зростання». / І.М.Савицька // Ідеологія в сучасному світі: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. − К.: Вид. -поліграфцентр «Київський університет», жовтень, 2011. − С.198-199. Савицька І.М. Морально-етичні аспекти феномену свободи як звільненої свідомості. Збірник «Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції. «Придніпровські соціально-гуманітарні читання». - Бердянськ, 2012.- С.97-99. Савицька І.М. Проблеми формування національної ідентичності через призму національної пам'яті». Збірник праць наукової-теоретичної конференції молодих науковців «Актуальні проблеми сучасної філософії та науки у глобалізованому світі». Житомир, 2012.- ст.115-117.

Savicka  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u93/Savicka.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you