Page 1

НУБіП України

Дні тижня ПАРА

СП 1 група Ауд.

СП 2 група ПІП НПП

Ауд.

1

Понеділок

2

Історія укр. культури

232 к.15

Сова М.О.

3 4 5

Техн. зас. навч.

206к.15

Блозва А.І.

Історія укр. культури

232 к.15

Сова М.О.

Пс.-пед. ос. міжос. спілк.

232к.15

Кручек В.А.

Історія укр. культури

232к.15

Історія укр. культури

232 к.15

Філософія

233к.15

Пс.-пед. ос. міжос. спілк. 232к.15 Техн. зас. навч.

206к.15

Психологія

232к.15

6 7

Вівторок

1 2

Педагогіка

232к.15

Буцик І.М.

Педагогіка

232к.15

3

Педагогіка

233к.15

Буцик І.М.

ФВ

к. 9

4

Психологія

232к.15

Мартинюк І.А.

1

Іноземна мова

135к.11

Шанаєва Л.О.

2

Вікова та педагогічна психологія

233к.15

Шмаргун В.М.

5 6 7


Середа

3 4

Пс.-пед. ос. міжос. спілк.

233к.15

Кручек В.А.

Пс.-пед. ос. міжос. спілк. 233к.15

Техн. зас. навч.

233к.15

Блозва А.І.

Техн. зас. навч.

233к.15

Психологія

232к.15

Мартинюк І.А.

Педагогіка

233к.15

Вікова та педагогічна психологія

5 6 7 1

Четвер

2 3

Психологія Філософія

46к.1,42к.7 Самарський А.Ю. Вступ до спеціальності

Основи секс.культ.

31к.8

Івахненко Т.П.

4

Вступ до спеціальності

206к.15

Кубіцький С.О.

5

Вікова та педагогічна психологія

232к.15

Шмаргун В.М.

Валеологія

233к.15

Ракоїд О.О.

Основи медичних знань

233к.15

Ракоїд О.О.

ФВ

к. 9

Пархоменко В.К.

Валеологія

233к.15

Ракоїд О.О.

Основи медичних знань

233к.15

Ракоїд О.О.

Вікова та педагогічна психологія

232к.15 115к

232к.15

6 7

П'ятниця

1 2 3 4 5 6

Основи медичних знань

74к.4

Валеологія

233к.15

Валеологія

233к.15

Основи медичних знань 233к.15


1 курс групи Філ 3 група 1

ПІП НПП

2 Ауд.

ПІП НПП

Ауд. Практичний курс другої 20а к.1 іноз. мови. і перек.

Сова М.О. Сова М.О. Самарський А.Ю. Кручек В.А.

Практичний курс другої 20б к.1 іноз. мови. і перек. Практичний курс другої іноз. мови. і перек. Практична граматика

Блозва А.І.

основної іноземної мови

Мартинюк І.А.

ФВ

Буцик І.М. Пархоменко В.К.

Міжн. протокол та етика Релігієзнавство Практичний курс основної іноземної мови курс Практичний

20б к.1

Конончук І.В.

22к.1

Канівець О.М.

Пархоменко В.К.

ФВ

33к.3 Мельничук Т.Ф. Міжн. протокол та етика

33к.3

27к.1

Шкіль С.О.

Релігієзнавство

27к.1

20б к.1

Притула Л.П.

Вст. до перекладозн.

20а к.1

основної іноземної мови курс Практичний

36 к.1

Притула Л.П.

основної іноземної мови

20к.1

Притула Л.П.


Кручек В.А. Блозва А.І. Буцик І.М. Шмаргун В.М.

Філософія

50к.1

Гейко С.М.

Філософія

50к.1

Вст. до перекладозн.

20к.1

Канівець О.М.

Вст. до перекладозн.

20к.1

Релігієзнавство

57к.1

Шкіль С.О.

Релігієзнавство

57к.1

Вст. до перекладозн.

20б к.1 Канівець О.М.

Практичний курс 20ак.1 основної іноземної мови Практичний курс 20ак.1 основної іноземної мови

Мартинюк І.А. Кубіцький С.О.

Шмаргун В.М.

Практичний курс основної іноземної мови курс Практичний

20к.1

Притула Л.П.

основної іноземної мови курс Практичний

20к.1

Притула Л.П.

основної іноземної мови

20к.1

Притула Л.П.

Основи секс.культ.

32к.8

Івахненко Т.П.

Практичний курс 20ак.1, основної іноземної мови 38а к.4 Основи секс.культ.

32к.8

Практичний курс 20а к.1 основної іноземної мови 20ак.1

Конончук І.В.

Ракоїд О.О.

Практичний курс другої іноз. мови. і перек. Філософія

65к.1

Гейко С.М.

Філософія

65к.1

Ракоїд О.О.

Історія зар. літератури

65к.1

Вакулик І.І.

Історія зар. літератури

65к.1

20к.1

Конончук І.В.

Ракоїд О.О. Ракоїд О.О.

Пр. курс др. ін. мови

Практичний курс 20а к.1 основної іноземної мови

Практична граматика 20б к.1 основної іноземної мови


Філ 4 група 1 ПІП НПП

2 Ауд.

ПІП НПП

Конончук І.В.

Практичний курс основної іноземної мови

22к.1

Притула Л.П.

Конончук І.В.

Практичний курс основної іноземної мови

22к.1

Притула Л.П.

Практична граматика основної іноземної мови

22к.1

Канівець О.М.

Ауд.

Практичний курс 20 к.1 основної іноземної мови Практичний курс другої 20а к.1 іноз. мови. і перек.

Практичний курс основної іноземної мови

20к.1

Мельничук Т.Ф.

Релігієзнавство

354к.11

Шкіль С.О.

Міжн. протокол та етика

33к.3

Пархоменко В.К.

Притула Л.П. Шкіль С.О.

20а к.1

354к.11 33к.3

Практичний курс основної іноземної мови

20к.1

Практичний курс основної іноземної мови

22к.1

Канівець О.М. Вст. до перекладозн.

Релігієзнавство

Мельничук Т.Ф. Міжн. протокол та етика Канівець О.М.

Практичний курс основної іноземної мови

22к.1

Притула Л.П.

Практичний курс основної іноземної мови

22к.1

Притула Л.П.


Гейко С.М.

Практичний курс основної іноземної мови

22к.1

Притула Л.П.

Канівець О.М.

Вст. до перекладозн.

20к.1

Канівець О.М.

Вст. до перекладозн.

20к.1

Шкіль С.О.

Релігієзнавство

57к.1

Шкіль С.О.

Релігієзнавство

57к.1

Вст. до перекладозн.

20ак.1

Притула Л.П.

Пр. курс др. ін. мови

20к.1

Практичний курс основної іноземної мови

22к.1

Практичний курс основної іноземної мови

22к.1

Притула Л.П.

Притула Л.П.

Івахненко Т.П.

Практичний курс другої 20б к.1 іноз. мови. і перек.

Конончук І.В.

Практичний курс основної іноземної мови

22к.1

Практичний курс другої 20а к.1 іноз. мови. і перек.

Конончук І.В.

Практична граматика основної іноземної мови

22к.1

Івахненко Т.П.

Основи секс.культ.

32к.8

Практичний курс другої іноз. мови. і перек.

20к.1

Основи секс.культ.

32к.8

Притула Л.П. Притула Л.П.

ФВ

Гейко С.М.

Філософія

Вакулик І.І.

Філософія

Канівець О.М.

Пр. курс др. ін. мови Історія зар. літератури

Пархоменко В.К.

ФВ

65к.1

Гейко С.М.

Філософія

65к.1

131к.1

Гейко С.М.

Філософія

131к.1

20к.1

Конончук І.В.

46к.1

Вакулик І.І.

Історія зар. літератури

46к.1


СП 1 група ПІП НПП

Притула Л.П.

СП 2 група

Ауд.

ПІП НПП

Ауд.

Правознавство

232к.15

Дейнека М.Ю.

Ос. соц.-прав. зах.

38а к.4

Гулак О.В.

Правознавство

232к.15

Документознавство

75к.3

Пузиренко Я.В.

Соціальна педагогіка

76к.1, 84к.1

Правознавство

232к.15

Дейнека М.Ю.

Правознавство

232к.15

Документознавство

232к.15

Пузиренко Я.В.

Іноземна мова

11к.1а, 68к.1, 27к.1

Шанаєва Л.О.

Соціальна психологія

232к.15

Шмаргун В.М.

Документознавство 232к.15 Документознавство

75к.3

Ос. соц.-прав. зах.

70к.4

Конончук І.В.

Шкіль С.О. Мельничук Т.Ф. Притула Л.П. Притула Л.П.

Соціальна педагогіка

231к.15

Етика соц.-пед. діял.

231к.15

Соціальна педагогіка

231к.15

Етика соц.-пед. діял.

231к.15

Сатановська Л.А. Соціальна педагогіка 231к.15 Зонь В.В.

Етика соц.-пед. діял. 231к.15

Сатановська Л.А. Соціальна психологія 232к.15 Зонь В.В. Етика соц.-пед. діял. 231к.15

Ос. соц.-прав. зах.

232к.15

Гулак О.В.

Ос. соц.-прав. зах.

232к.15

Цивільне право

232к.15

Поліно Н.А.

Іноземна мова

11к.1а, 50к.1


Цивільне право

232к.15

Поліно Н.А.

Соціальна психологія

232к.15

Шмаргун В.М.

Канівець О.М.

Цивільне право

232к.15

Соціальна психологія 232к.15 Соціальна педагогіка 206к.15

Шкіль С.О. Канівець О.М. Конончук І.В.

Притула Л.П. Притула Л.П. Притула Л.П.

Політологія

76к.1

Костюк О.В.

Основи екології

18к.4

Основи екології

115к.1

Розпутній М.В.

Політологія

76к.1

Політологія

233к.15

Костюк О.В.

Політологія

233к.15

Основи екології

233к.15

Розпутній М.В.

Основи екології

233к.15

Осн.секс.культ.

31к.8

ФВ

Пархоменко В.К.

Осн.с.культ.

4к.7

Івахненко Т.П.

Конончук І.В.

Українознавство

232к.15

Панкратова О.Л.

Цивільне право

207к.7а

Пархоменко В.К.

Українознавство

232к.15

Панкратова О.Л.

Українознавство

232к.15

Українознавство

232к.15

Канівець О.М. Івахненко Т.П.

Гейко С.М. Гейко С.М. Вакулик І.І.


НАЦІОНАЛЬНИЙ

2 курс групи Філ 3 група

СП 2 група

1 ПІП НПП Дейнека М.Ю.

Сатановська Л.А. Дейнека М.Ю. Пузиренко Я.В.

2 Ауд.

ПІП НПП

20а к.1

Конончук І.В.

другої іноз. мови. і перек. курс Практичний

208 к.7а

Конончук І.В.

основної іноземної мови курс Практичний

другої іноз. мови. і перек.

135к.11

Конончук І.В.

другої іноз. мови. і перек. курс Практичний

20а к.1

другої іноз. мови. і перек.

12к.8

Практичний курс другої іноз. мови. і перек. курс Практичний

Пузиренко Я.В.

Практична граматика основної іноземної мови курс Практичний

Практичний курс основної іноземної мови Логіка

20к.1

Притула Л.П.

1к.1

Гулак О.В.

Вступ до герман. мов

Сатановська Л.А.

Вступ до герман. мов

Зонь В.В. Шмаргун В.М.

Зонь В.В. Гулак О.В.

Шанаєва Л.О.

Практичний курс основної іноземної мови курс Практичний

Ауд. 20б к.1 127 к.1, 11к.7

27к.1 20бк.1

Сподін Л.А.

основної іноземної мови Логіка

1к.1

Козуб Л.С.

Вступ до герман. мов

1к.1

122к.1

Козуб Л.С.

Вступ до герман. мов

122к.1

1к.1


Поліно Н.А. Шмаргун В.М. Сатановська Л.А.

Практичний курс другої іноз. мови. і перек. курс Практичний

20б к.1

Конончук І.В.

другої іноз. мови. і перек. Практична граматика

29к.1

Конончук І.В.

основної іноземної мови

20б к.1

Канівець О.М.

Пр. пис. та усн. перек.

29к.1

Сидорук Г.І.

Пр. пис. та усн. перек.

45к.1, 132к.11

Сидорук Г.І.

Практичний курс основної іноземної мови курс Практичний

20б к.1 20к.1

Практичний курс другої іноз. мови. і перек. курс Практичний

22к.1

другої іноз. мови. і перек. Пр. пис. та усн. перек.

20 к.1

Притула Л.П.

Пр. пис. та усн. перек.

41к.1

Притула Л.П.

Практичний курс другої іноз. мови. і перек.

20а к.1

Пархоменко В.К.

ФВ

20к.1

Розпутній М.В. Костюк О.В. Костюк О.В. Розпутній М.В. Івахненко Т.П.

основної іноземної мови

Поліно Н.А.

ФВ

Панкратова О.Л.

Українська та зарубіжна культура

33к.3

Панталієнко В.В.

Українська та зарубіжна культура

33к.3

Естетика

33к.3

Босенко Є.В.

Естетика

33к.3

Укр. та зар. культура

75к.3

Панталієнко В.В.

Укр. та зар. культура

75к.3

Панкратова О.Л.


«Розклад занять для студентів денної форми навчання»

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ У РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ для студентів денної форми навчання Педагогічного факультету На період з 10.01 по 31.05. 2012 р. курси бакалаври

Філ 4 група 1 ПІП НПП

2 Ауд.

ПІП НПП

Ауд.

Притула Л.П. Притула Л.П.

ФВ

Пархоменко В.К.

Практичний курс другої іноз. мови. і перек. курс Практичний

Конончук І.В. Конончук І.В.

Практичний курс другої іноз. мови. і перек. курс Практичний

65к.1

Конончук І.В.

другої іноз. мови. і перек. курс Практичний

22к.1

Конончук І.В.

другої іноз. мови. і перек.

22к.1

Конончук І.В.

20а к.1

Притула Л.П.

20а к.1

Притула Л.П.

Сподін Л.А.

основної іноземної мови Логіка

1к.1

Козуб Л.С.

Вступ до герман. мов Вступ до герман. мов

Канівець О.М. Притула Л.П.

Практичний курс основної іноземної мови курс Практичний

ФВ

другої іноз. мови. і перек.

128к.1 45к.1

22к.1

Сподін Л.А.

Практична граматика основної іноземної мови Логіка

1к.1

Козуб Л.С.

Вступ до герман. мов

1к.1

11к.7

Козуб Л.С.

Вступ до герман. мов 11к.7 Практичний курс другої іноз. мови. і 20б к.1 перек.

1к.1

Козуб Л.С.

Практичний курс основної іноземної мови курс Практичний основної іноземної мови

20ак.1 20ак.1


Практичний курс другої іноз. мови. і перек. Практична граматика Конончук І.В. Конончук І.В.

основної іноземної мови Пр. пис. та усн. перек.

Практичний курс другої іноз. мови. і перек. курс Практичний 20к.1

Конончук І.В.

84к.1

Канівець О.М.

22к.1

Сидорук Г.І.

другої іноз. мови. і перек.

11к.1а 20ак.1

Сидорук Г.І.

Сидорук Г.І. Конончук І.В.

Практичний курс основної іноземної мови

22 к.1

Притула Л.П.

Пр. пис. та усн. перек. 20б к.1

Сидорук Г.І.

Практичний курс другої іноз. мови. і перек. Пархоменко В.К.

Пр. пис. та усн. перек. 29к.8 Практичний курс основної іноземної 20а к.1 мови

20а к.1

Пр. пис. та усн. перек. 111к.1

Конончук І.В.

Укр. та зар. культура

75 к.3 Панталієнко В.В.

Укр. та зар. культура

75 к.3

Панталієнко В.В.

Українська та зарубіжна культура

33к.3 Панталієнко В.В.

Українська та зарубіжна культура

33к.3

Босенко Є.В.

Естетика

Естетика

33к.3

Панталієнко В.В.

33к.3

Босенко Є.В.


форми навчання»

РОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

СП 1 група ПІП НПП

Ауд.

Пархоменко В.К.

ФВ

Конончук І.В.

БЖД

Конончук І.В.

СП 2 група ПІП НПП

Ауд.

Пархоменко В.К.

Теорія і іст.соц.вих

206к.15

231к.15

Бондарь В.І.

БЖД

231к.15

БЖД

73 к.4

Бондарь В.І.

ФВ

Основи с.г.виробн.

4 к.7

Бачинський О.В. Основи с.г.виробн.

Вік. фізіол. та шкіл. гіг. 231к.15 Основи с.г.виробн. Канівець О.М. Сподін Л.А. Козуб Л.С.

Буцик А.Л.

231к.15 Бачинський О.В.

4 к.7

Вік. фізіол. та шкіл. гіг. 231к.15 Основи с.г.виробн.

231к.15

Теорія і історія соц.пед.досл.

15к.2

Сопівник І.В.

Теорія і історія соц.пед.досл.

15к.2

Теорія і історія соц.вих.

206к.15

Сопівник І.В.

БЖД

38а к.4

Козуб Л.С. Конончук І.В.

Притула Л.П. Притула Л.П.

Етнопсихологія 78к.1 Порівняльна 233к.15 педагогіка Осн. соц. особистості 231к.15

Яшник С.В.

Етика і пс. сім. життя 231к.15

Дєніжна С.О.

Васюк О.В. Янц Н.Д.

Порівняльна педагогіка 233к.15 Етнопсихологія

78к.1

Осн. соц. особистості 231к.15 Етика і пс. сім. життя

231к.15


Конончук І.В.

Осн. соц. особистості 206к.15 Етика і пс. сім. життя

Янц Н.Д.

Етика і пс. сім. життя

75к.3

75к.3

Дєніжна С.О.

Осн. соц. особистості 206 к.15

231к.15

Васюк О.В.

231к.15

Власенко Т.О.

231к.15

Яшник С.В.

Порівняльна педагогіка 231к.15 Осн. економічної 231к.15 теорії Етнопсихологія 231к.15

233к.15

Власенко Т.О.

Конончук І.В.

Сидорук Г.І. Притула Л.П.

Порівняльна Осн.педагогіка економічної теорії Етнопсихологія Осн. економічної теорії

Сидорук Г.І.

Панталієнко В.В. Панталієнко В.В. Босенко Є.В.

Математична статистика

231к.15

Осн. економічної теорії

233к.15

Математична статистика

357к.11

Цюпій Т.І.

Вік. фізіол. та шкіл. гіг.

68к.4

Математична статистика

231к.15

Цюпій Т.І.

Математична статистика

231к.15

Вік. фізіол. та шкіл. гіг. 104к.11

Буцик А.Л.


3 курс групи Філ 3 група 1 ПІП НПП

Ауд.

2 ПІП НПП

Практичний курс другої іноз. мови

Сопівник І.В. Бондарь В.І.

Ауд.

Соціологія

11к.1а

Ятченко В.Ф.

Порівн. грам. осн. ін. м. 205г к.12 Безпаленко А.М. Практичний курс Пархоменко В.К. основної іноземної 14к.5 Притула Л.П. мови Практичний курс

131к.1

Соціологія 11к.1а Порівн. грам. осн. ін. 205г к.12 м.

основної іноземної мови Пр. курс осн. ін. м.

20бк.1

Притула Л.П.

20бк.1

Притула Л.П.

Буцик А.Л.

Порівн. лексикологія

22 к.1

Ніколенко А.Г.

Порівн. лексикологія

22 к.1

Бачинський О.В.

Теорія та мет.нав.

22к.1

Яковлева В.А.

Теорія та мет.нав.

22к.1

Порівн. лексикологія

231к.15

Ніколенко А.Г.

Порівн. лексикологія

231к.15

Теорія та метод. нав.

231к.15

Яковлева В.А.

Теорія та метод. нав. Практичний курс основної іноземної мови

231к.15

Бачинський О.В.

Сопівник І.В. Бондарь В.І.

Практичний курс основної іноземної мови

Васюк О.В. Яшник С.В. Янц Н.Д. Дєніжна С.О.

Практичний курс основної іноземної мови

16к.5

Притула Л.П.

50к.1

20а к.1


Дєніжна С.О. Янц Н.Д.

Практичний курс основної іноземної 211к.7а мови Порівн. грам. осн. ін. м. 231к.15

Притула Л.П. Безпаленко А.М.

Соціологія

45к.1

Ятченко В.Ф.

Лінгокраїнознавство

19к.1

Монашненко А.М.

Практичний курс другої іноз. мови Порівн. грам. осн. ін. м. Соціологія

20ак.1 231к.15 45к.1

Лінгокраїнознавство Практичний курс основної іноземної мови

19к.1 20к.1

Васюк О.В. Власенко Т.О. Яшник С.В. Цюпій Т.І. Власенко Т.О.

Практичний курс другої іноз. мови

20к.1

Конончук І.В.

Психологія

94к.1

Шмаргун В.М.

Психологія

94к.1

Укр. мова для перекл.

232к.15

Тепла О.М.

Укр. мова для перекл.

232к.15

Лінгокраїнознавство

102к.1

Монашненко А.М.

Лінгокраїнознавство

102к.1

Сучасна літер.країн.

102к.1

Монашненко А.М.

Сучасна літер.країн.

102к.1

Психологія

59к.1

Шмаргун В.М.

Психологія

59к.1

Укр. мова для перекл.

28к.1

Тепла О.М.

Укр. мова для перекл.

28к.1

Пр. курс осн. ін. м.

20к.1

Практика письмового та усного перекладу

20ак.1

Буцик А.Л.

Практика письмового та усного перекладу

22к.1

Сидорук Г.І.

Цюпій Т.І.

Практика письмового та усного перекладу

20б к.1

Сидорук Г.І.


Філ 4 група 1 ПІП НПП

Конончук І.В. Ятченко В.Ф. Безпаленко А.М.

2

Ауд.

ПІП НПП

Психологія

212 к.7а

Шмаргун В.М.

Укр. мова для перекл.

212к.7а

Тепла О.М.

Порівн. грам. осн. ін. м. 205г к.12 Безпаленко А.М. Соціологія

84к.1

Ятченко В.Ф.

Ауд.

Психологія

212 к.7а

Укр. мова для перекл. 212к.7а Порівн. грам. осн. ін. 205г к.12 м. Соціологія 84к.1

Ніколенко А.Г. Яковлева В.А. Ніколенко А.Г.

Порівн. лексикологія

231к.15

Ніколенко А.Г.

Порівн. лексикологія

231к.15

Яковлева В.А.

Теорія та метод. нав.

231к.15

Яковлева В.А.

Теорія та метод. нав.

231к.15

Порівн. лексикологія

22 к.1

Ніколенко А.Г.

Порівн. лексикологія

22 к.1

Теорія та метод. нав.

22к.1

Яковлева В.А.

22к.1

Практика письмового та усного перекладу

20к.1

Сидорук Г.І.

20а к.1

Практика письмового та усного перекладу

Теорія та метод. нав. Практичний курс основної іноземної мови

22к.1

Сидорук Г.І. Пр. курс осн. ін. м.

20ак.1

Практика письмового та усного перекладу

20к.1

Притула Л.П.

Притула Л.П.

Практичний курс основної іноземної мови

20б к.1

Притула Л.П.


Конончук І.В. Безпаленко А.М. Ятченко В.Ф.

Практичний курс основної іноземної 20б к.1 мови Порівн. грам. осн. ін. м. 231к.15 Соціологія

45к.1

Лінгвокраїнознавство

19к.1

Притула Л.П. Безпаленко А.М. Ятченко В.Ф.

Практика письмового та усного перекладу Порівн. грам. осн. ін. м. Соціологія

Монашненко А.М. Лінгвокраїнознавство

20к.1 231к.15 45к.1 19к.1

Монашненко А.М. Притула Л.П.

Практичний курс основної іноземної мови курс Практичний

20б к.1

Шмаргун В.М.

Психологія

94к.1

Шмаргун В.М.

основної іноземної мови Психологія

Тепла О.М.

Укр. мова для перекл.

232к.15

Тепла О.М.

Укр. мова для перекл.

232к.15

Монашненко А.М.

Лінгокраїнознавство

102к.1

Монашненко А.М.

Лінгокраїнознавство

102к.1

Монашненко А.М.

Сучасна літер.країн. Практичний курс основної іноземної мови Пр. курс осн. ін. м.

102к.1

Монашненко А.М.

Сучасна літер.країн.

102к.1

22к.1

Притула Л.П.

20 к.1

Притула Л.П.

Практичний курс другої іноз. мови

20ак.1

Практичний курс другої іноз. мови

22к.1

Шмаргун В.М. Тепла О.М.

59 к.1 94к.1

Притула Л.П.

Сидорук Г.І.

Практичний курс другої 20б к.1 іноз. мови

Конончук І.В.

Практичний курс другої іноз. мови

Конончук І.В.

22 к.1


4 курс групи СП 1 група ПІП НПП

Шмаргун В.М. Тепла О.М. Безпаленко А.М. Ятченко В.Ф.

СП 2 група

Ауд.

ПІП НПП

Технологія соц. пед. діял.

231к.15

Сатановська Л.А.

Технологія соц. пед. діял.

231к.15

Самових і саморег особистості

231к.15

Кубіцький С.О.

Самових і саморег особистості

231к.15

Технологія соц. пед. діял.

29к.8

Сатановська Л.А.

Самових і саморег особистості

206к.15

Методика роботи гувернера

231к.15

Технологія соц. пед. діял.

233к.15, 59к.1

Ніколенко А.Г. Яковлева В.А. Ніколенко А.Г. Яковлева В.А. Притула Л.П.

Притула Л.П.

Сидорук Г.І.

Ауд.

Методика роботи гувернера

231к.15

Маценко Л.М.

Методика роботи гувернера

231к.15

Методика роботи гувернера

128,88к.1

Маценко Л.М.

Історія соціальної роботи

28к.1

Самових і саморег особистості

206к.15

Кубіцький С.О.


Сидорук Г.І.

Історія соц. роботи

231к.15

Макадзей Л.І.

Історія соц. роботи

231к.15

Безпаленко А.М.

Естетика

33к.3

Босенко Є.В.

Естетика

33к.3

Ятченко В.Ф.

Осн. красномовства

231к.15

Кручек В.А.

Осн. красномовства

231к.15

Монашненко А.М.

Історія соціальної роботи

206к.15

Макадзей Л.І.

Осн. красномовства

225 к.11

Цивільна оборона

231к.15 Кудрявицька А.М.

Цивільна оборона

231к.15

Цивільна оборона

231к.15 Кудрявицька А.М.

Притула Л.П. Притула Л.П. Шмаргун В.М. Тепла О.М.

Основи профорієнтац 232к.15 роботи

Теслюк В.М.

Основи профорієнтац 232к.15 роботи

Основи профорієнтац роботи

8к.8

Теслюк В.М.

Соціальна робота у сфері дозвілля

232к.15, 208к.7а

Псих.-пед. асп. Соц. роб. у сфері дозв. Соціальна робота у сфері дозвілля

231к.15

Полозенко О.В.

Псих.-пед. асп.

231к.15

231к.15

Зонь В.В.

Соц. роб. у сфері дозв. 231к.15

206к.15

Зонь В.В.

Основи профорієнтац 19к.1,11 роботи к.1а

Осн. красномовства

128к.1

Кручек В.А.

Псих.-пед. асп.

233к.15

Полозенко О.В.

Монашненко А.М. Монашненко А.М.

Конончук І.В. Конончук І.В.

Цивільна оборона

11к.7

Псих.-пед. асп.

206к.15


магістри 1 рік групи

СП 2 група

СП ПІП НПП

Ауд.

УНЗ ПІП НПП

Сатановська Л.А.

Соціал. супр. сім'ї

206к.15 Кубіцький С.О.

Кубіцький С.О.

ПВШ

233к.15 Виговська С.В.

Ауд.

ПІП НПП

Кубіцький С.О. Маценко Л.М. Сучасні прог. прод. 206к.15

Гаріна С.М.

Сучасні прог. прод. 206к.15

Гаріна С.М.

Керівник навч. закл. 231к.15

Білан Л.Л.

Законодавча база НЗ 233к.15 Макодзей Л.І. Сатановська Л.А.

Теорія організацій

Маценко Л.М. Макодзей Л.І.

ПВШ

233к.15 Виговська С.В.

Організ. упр. навч. пр.

111к.11

Культур. мовлення

233к.15 Дядечко Л.А.

Білан Л.Л.

50к.1, Решетник П.М. 233к.15


Макадзей Л.І. Босенко Є.В. Кручек В.А. Кручек В.А.

Екон. вищої школи Методика навч.соц.п.д.

Управління фінансово231к.15 Карасик О.М. 132к.11 Ковальчук Т.І. економічною діяльн. Управління 232к.15 Макодзей Л.І.

Мет.навч.соц.пед.д. 232к.15 Макодзей Л.І. Кудрявицька А.М.

трудовими ресурсами Техніка

231к.15

Білан Л.Л.

управлінської діяльності

231к.15

Рудик Я.М.

Теслюк В.М. Зонь В.В. Мет. та мет. орг. наук. пр.

231к.15 Журавська Н.С.

Мет. та мет. орг.

231к.15 Журавська Н.С.

Управ. змістом робіт 231к.15

Полозенко О.В. Зонь В.В. Теслюк В.М. Кудрявицька А.М. Полозенко О.В.

Психол.-пед. терапія 231к.15 Організ. упр. навч. пр.

231к.15

Яшник С.В. Білан Л.Л.

Рудик Я.М.


ПВШ Ауд.

ПІП НПП

Теорія та мет.проф.навч.

233к.15

Зайченко І.В.

Теорія та мет.вих.роб.

233к.15

Маценко Л.М.

Теорія та мет.вих.роб.

233к.15

Маценко Л.М.

Інформ. тех. в навч.

206к.15

Гаріна С.М.

Осн. наук. дос. в пед.

15к.8 Каленський А.А.

Осн. наук. дос. в пед.

77к.1 Каленський А.А.

Розв. вищ. осв. в зар. кр.

77к.1

Васюк О.В.


Основи педагогічної майстерності

45к.11, 225к.11

Теслюк В.М.

Педагогічні технології

233к.15

Кручек В.А.

Теорія та методика проф. навчання

206к.15

Зайченко І.В.

Інформ. тех. в навч.

232,206 к.15

Гаріна С.М.

/Rozklad_5  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/Rozklad_5.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you