Page 1

Екологічна експертиза (програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.040106 «екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» у вищих навчальних закладах ІІ – ІV рівнів акредитації міністерства аграрної політики України) / Н.А. Макаренко, Н.М. Рідей, О.І. Наумовська, В.І. Бондарь, та ін.-2008 – 14 с ДСТУ 4944:2008 Агрохімікати. Встановлення допустимих концентрацій шкідливих речовин / Н.А. Макаренко, В.І. Бондарь, В.В. Макаренко, М.М. Лісовий, та ін.. – 2008. – 15 с. Екологічна експертиза технологій вирощування сільськогосподарських культур (методичні рекомендації)/ Н.А. Макаренко, В.І. Бондарь, В.В. Макаренко, Є.Д. Ткач, та ін.- 2008 – 84с. Бондарь В.І. Транслокація миш'яку в рослинницькій продукції при використанні добрив // Агроекологічний журнал. – 2008. – червень. – С. 29– 32.. Бондарь В.І. Радіальна міграція миш’яку за профілем різних типів ґрунтів під впливом добрив // Агроекологічний журнал. – 2009. – № 2. – С. 36–42. Макаренко Н.А., Бондарь В.І., Нікітюк Ю.А., Ткач Є.Д., Тогачинська О.В., Паращенко І.В., Кучерук М.О. Екологічна експертиза технологій вирощування зернових культур (на прикладі технологій вирощування пшениці ярої в зоні Північного Лісостепу) // Агроекологічний журнал. – 2009. – № 1.– С. 24–30. Макаренко Н.А., Тогачинська О.В., Бондарь В.І., Свидинюк І.М. Екологічна експертиза технологій вирощування пшениці озимої за показниками фітосанітарного стану посівів // Агроекологічний журнал. – 2009. – червень. – С. 189–193. Furdychko O., Makarenko N., Bondar V., Makarenko V., Vdovychenko A., Kovalenko M. Outlook for qualitative and safe production by organic farming method in Ukraine // The Fourth International scientific conference «Rural development 2009 transitions towards sustainability», 15-17 October, 2009. Volume 4, Book 2. Akademija, Kaunas region, Lithuania. - Р. 20-23. ДСТУ 7244:2011 Якість ґрунту. Спеціальні сировинні зони. Загальні вимоги

/Pyblikacii_bondar  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u33/Pyblikacii_bondar.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you