Page 1

Накопичення бульбочок кореневою системою люцерни в травосумішках залежновід їх способусівби в умовахПівнічногоЛісостепуУкраїни / В. І. Іскра, П. У. Ковбасюк // Науковий вісник Національного аграрного університету.- 2007. Вип.116.- С. 113-118.

Високопоживні багатокомпонентні однорічні Ковбасюк// Пропозиція.- 2009. - №1. - С. 78-81.

травосумішки

/

П.

М'ятаперцева- цінналікарськатаефірноолійнакультура / П. Ковбасюк// Пропозиція.- 2009. - №6. - С. 56-60.

Зеленікормиу годівлітварин/ П. Ковбасюк// Пропозиція. - 2009. - №7. - С. 70-73.

Технологія заготівлі якісного високопоживного силосу / П. Ковбасюк // Пропозиція.- 2009. - №9. - С. 76-78.

Зеленікормиу годівлітварин// Пропозиція.- 2009. - № 10. - С. 68-70.

Технологія заготівлі якісного високопоживного силосу / П. Ковбасюк // Пропозиція.- 2009. - № 11. - С. 63.

Зеленікормиу годівлітварин / П. Ковбасюк// Пропозиція. - 2009. - № 11. С. 64-66.

Заготівля високопоживного вітамінно-білкового сіна / П. Ковбасюк // Пропозиція.- 2010. - №7. - С. 64-69.


Проміжні посіви - додатковийрезервповноціннихкормів / П. Ковбасюк// Пропозиція.- 2011. - № 9. - С. 72-78.

Ковбасюк П.У. Основні показники хімічного складу сіяних люцернозлакових агроценозів залежно від способу сівби та удобрення в умовах Північної частини Лісостепу України. Науковий вісник Національного університетубіоресурсіві природокористуванняУкраїни. Київ. - 2009.- Вип. 132.- 407 с

Ковбасюк П.У. Накопичення сухої кореневої маси люцернозлаковими травостоямизалежновідскладутравосумішки, удобреннятаспособусівби вумовахпівнічногоЛісостепуУкраїни. ВісникБілоцерківськогодержавного аграрногоуніверситету: Зб. наук. праць. – БілаЦерква,2008. – Вип.52. – 220 с.ип.3-4. С. 95-97.

/Pyblikac_Kovbasyuk  
/Pyblikac_Kovbasyuk  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u33/Pyblikac_Kovbasyuk.doc

Advertisement