Page 1

1. Кропивко С.В., Барановський М. Онищенко В.Б. Соломко Ю.О. Застосування комп’ютерних технологій у роботі конструктора та технолога // Міжвід. темат. наук.зб. «Механізація, електрифікація сільського господарства». Вип.. 87 – Глеваха, 2003. 2. Лузан В.В., Кропивко С.В., та ін. Галузевий стандарт вищої освіти України спеціальність 5.04010602 «Прикладна екологія» – Міністерство освіти і науки України. – Київ. – 2008 3. Кропивко С.В., Дубина В.І., Солдатенко М.П Транспортний засіб Пат. 20496 А, Україна.—Бюл. № 3. 15.07.97. 4. Войтюк Д.Г. Гапоненко В.С. Кропивко С.В., Барановський М. та ін.. Сільськогосподарські машини. Основи теорії та розрахунку. Підручник : К.: Вища освіта, 2005. – 464 с 5. Барановский М., Онищенко В.Б., Кропивко С.В., Дубровін В.О. Біотехнології сільськогосподарського виробництва // Збірник наукових праць НАУ, 2004.

/Pyblicac_Kropuvko  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u33/Pyblicac_Kropuvko.doc

/Pyblicac_Kropuvko  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u33/Pyblicac_Kropuvko.doc

Advertisement