Page 1

1. В.Є. Розстальний, Н.М. Білера Вплив систематичного застосування добрив у сівозміні та умов зволоження на врожайність і якість зерна пивоварного ячменю // Науковий вісник НАУ Вип. 129., 2008. – С. 229-233 2. Розстальний В.Є.Вплив післядії добрив на урожайність та якість ячменю в північній частині Лісостепу України // Науковий вісник НАУ, 2006 3. Стародубцев В.М. Розстальний В.Є., Яценко С.В., Бордусь О.О. Водний режим мікро западин як фактор неоднорідності ґрунтового покриву правобережного Лісостепу // Київ, Науковий вісник НУБіП України, 2010. – С. 108-111. 4. Розстальний В.Є. Сердюк А.Г. Вплив комплексних добрив на урожайність і якість зерна пшениці // Науковий вісник НАУ, К. Вип 87., 2005. – С. 171-185 5. Н.Я. Яригіна, В.Є. Розтальний, Л.І. Мазуркевич, В.М. Макаренко Зміни вмісту гумусу в лучно-чорноземному карбонатному грунті пр систематичному внесенні добрив у сівозміні // Науковий вiсник Нацiонального аграрного унiверситету. -Вип. 87., 2005. – С. 63-66 6. В.Ф. Балабайко, В.Є Розстальний, А.Г. Сердюк Вплив комплексних добрив на урожайність і якість зерна пшениці // Науковий вiсник Нацiонального аграрного унiверситету. -. Вип.87, 2005. – С. 171-185 7. И.У. Марчук, В.М. Макаренко, В.Е. Розстальный, А.В. Савчук Озимая пшеница питание и удобрение // Настоящий хозяин. -. №10, 2007. – С. 43-48 8. И.У. Марчук, В.М. Макаренко, В.Е. Розстальный, А.В. Савчук Азот азоту роїнь // Настоящий хозяин. - №9, 2007. – С. 41-45 9. И.У. Марчук, В.М. Макаренко, В.Е. Розстальный, А.В. Савчук Озимая пшеница питание и удобрение // Настоящий хозяин. -№10., 2007. – С. 43-48 10. Городній М.М., А.П. Лісовал, Розстальний та ін Агрохімічний аналіз: підручник: К., Арістей, 2005. – 476 с. 11. Городній М.М., А.В. Бикін, Розстальний та ін. Агрохімічний аналіз: підручник: К., Арістей, 2007. – 624 с. 12. Марчук І.У., Макаренко В.М., Розстальний В.Є., Савчук А.В., Філонов Є.А Добрива та їх використання: К., Арістей, 2010. – 253 с. 13. Марчук І.У., Макаренко В.М., Розстальний В.Є., Савчук А.В., Філонов Є.А Добрива та їх використання: К., Арістей, 2011. – 254 с.

/Publikc_Rozctaln  
/Publikc_Rozctaln  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u33/Publikc_Rozctaln.doc

Advertisement