Page 1

1. Єрмакова Л.М., Івановська Р.Т., Шевніков М.Я. Кормовиробництво:

навчальний посібник для студентів аграрних вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації для спеціальностей 5.090.10103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва» та 5.090.10102 «Організація і технологія ведення фермерського господарства». - Редакційновидавничий центр Міністерства агарної політики України. - 16,4 у.д.а 2. Каленська С.М., Єрмакова Л.М., Дмитришак М.Я., Новицька Н.В., Гарбар Л.А., Качура Є.В. Навчальне видання. Рослинництво. Методичні рекомендації та вимоги з підготовки, виконання, оформлення та захисту магістерських робіт за спеціальністю 8.130102-«Агрономія» ОКР Магістр, дослідницька спеціалізація. - Видавничий центр НУБіП України - 1,2 у.д.а. 3. Єрмакова Л.М., Кулаєць М.М. Методичні вказівки до виконання та оформлення реферату слухачами факультету підвищення кваліфікації начальників відділів розвитку рослинництва Головних управлінь і управлінь агропромислового розвитку обласних і районних держадміністрацій. - Видавничий центр НУБіП України. 2009 р. - 2,0 у.д.а. 4. Єрмакова Л.М., Бикіна Н.М., Ільчук І.І. Посібник вступника (абітурієнта) з фахових дисциплін напряму "Агрономія" - Видавничий центр НУБіП України. 2009 р.

/publikac_Ermakova  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u33/publikac_Ermakova.doc

/publikac_Ermakova  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u33/publikac_Ermakova.doc

Advertisement