Page 1

1.

2.

3. 4.

5.

Танчик С.П., Дмитришак М.Я., Алімов Д.М., Мокрієнко В.А., Миропольський О.М., Гаврилюк В.М. Технології виробництва продукції рослинництва. Підручник. - Видавничий дім «Слово». - 58,1 у.д.а. Програма навчальної дисципліни "Рослинництво" для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму 6.090101 "Агрономія" у вищих навчальних закладах ІІ – ІУ рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України. Автори: Каленська С.М., Дмитришак М.Я., Мокрієнко В.А., Шевчук О.Я. та ін./ Київ: «Аграрна освіта», 2009.- 32 с. Дмитришак М.Я., Танчик С.П., Мокрієнко В.А. Особливості вирощування сориту // Хімія, Агрономія, Сервіс. - К., 2009. – С. 26-31. Каленська С.М., Дмитришак М.Я., Тонха О.Л., Новицька Н.В. та інші. Програма виробничої практики і методичні вказівки до написання звіту студентами ОКР "Бакалавр" напряму підготовки 6.090101. – НУБіП України, 2010. Дмитришак М.Я, Гаврилюк В.Н. Болезни сахарной кукурузы // Овощеводство и техническое хозяйство, 2009. - № 12. – С. 40-42.

/publikac_Dmutrushak  
/publikac_Dmutrushak  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u33/publikac_Dmutrushak.doc

Advertisement