Page 1

1. Танчик С.П., Дмитришак М.Я., Алімов Д.М., Мокрієнко В.А.,

2.

3.

4.

5.

6. 7.

8.

Миропольський О.М., Гаврилюк В.М. Технології виробництва продукції рослинництва. Підручник. - Видавничий дім «Слово». - 58,1 у.д.а. Програма навчальної дисципліни "Програмування врожаїв" для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму 6.090101 "Агрономія"/ Автори: Каленська С.М., Мокрієнко В.А., Дмитришак М.Я. та ін./ Київ: «Аграрна освіта», 2009. – 17 с. Програма навчальної дисципліни "Рослинництво" для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму 6.090101 "Агрономія" у вищих навчальних закладах ІІ – ІУ рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України. Автори: Каленська С.М., Дмитришак М.Я., Мокрієнко В.А., Шевчук О.Я. та ін./ Київ: «Аграрна освіта», 2009.- 32 с. Каленська С.М., Мокрієнко В.А., Новицька Н.В. Науково-практичні рекомендації з питань наукового обґрунтування вирощування кукурудзи різноцільового використання. - К., НУБіП України, 2010. 34 с. Мокрієнко В.А., Танчик С.П. Визначення групи стиглості гібридів кукурудзи / Хімія, Агрономія, Сервіс, серпень.№ 13-14, Київ. – С. 2630 Мокрієнко В.А., Скалій І.М. Строки сівби озимих зернових колосових культур / Хімія, Агрономія, Сер віс, вересень, Київ. – С. 14-17 Танчик С.П., Мокрієнко В.А., Скалій І.М. / Строки збирання кукурудзи на силос і якість корму Хімія, Агрономія, Сервіс, листопад, Київ. – С. 18-21 Мокрієнко В.А., Танчик С.П., Скалій І.М. Новітні елементи в технологіях вирощування сорго/ Хімія, Агрономія, Сервіс, жовтень, Київ. – С. 48-53

/publikac_Bachinskii  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u33/publikac_Bachinskii.doc