Page 1

Національний універсистет біоресурсів і природокористування України

Програма міжнародної науково-практичної конференції

«Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві та природокористуванні ’2013» Київ, НУБіП України, 13-14 червня 2013р.


Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві та природокористуванні ’2013

13 червня 2013р. Реєстрація учасників 9:00 — 10:00 Відкриття конференції о 10:00 Регламент: доповідь — 10-15хв., відповіді на питання — до 5хв.

1.

2. 3. 4. 5.

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ Корпус 15, аудиторія 230 Вітальне слово заступника проректора з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності Білоуса А.М. Вітальне слово директора Українського навчально-наукового інституту інформаційного і телекомунікаційного забезпечення агропромислової та природоохоронної галузей економіки Ткаченка О.М. Ванян Л.В., ТОВ «Інноваційно технічні рішення». Робота з замовником вчора і сьогодні. Пріорітети. Скрипник А.В., Національний університет біоресурсів і природокористування України, д-р.екон.наук. Сучасні підходи до оцінки аграрних ризиків Шелестов А.Ю., Національний універсистет біоресурсів і природокористування України (НУБіП України), д-р.техн.наук. Розподілена система супутникового агромоніторингу 14 червня 2013р. Початок роботи о 9:00 Регламент: доповідь — 5-10хв., відповіді на питання — до 5хв.

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЯ 1 Інформаційні технології дистанційного моніторингу природних ресурсів Керівник секції — Шелєстов А.Ю., проф., д-р.техн.наук. Секретар — Примак О.І., канд.істор.наук Місце проведення — ауд.230 корп.15 1. Шелестов А.Ю., Баранова Т.А., Басараб Р.М. Міжнародний проект глобальної системи моніторингу сільського господарства JECAM 2. Захарченко Д.В., Скакун С.В. Застосування геопросторових систем підтримки прийняття рішень у твариництві 3. Шелестов А.Ю., Климов Г.М. Розподілена система супутникового агромоніторингу 4. Куссуль Н.М., Скакун С.В., Колотій А.В., Олійник Т.В. Побудова регресійних моделей прогнозування врожайності за часовими рядами 2


Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві та природокористуванні ’2013

супутникових даних 5. Шелестов А.Ю., Кравченко О.М., Лавренюк М.С., Басараб Р.М. Регресійні моделі геометрії зйомки для супутника «Січ-2» 6. Шелестов А.Ю., Ляшук В.М., Янчевський С.Л. Використання багатошарової архітектури розподілених обчислень для планування отримання інформації космічної зйомки наслідків геофізичних явищ 7. Шелестов А.Ю., Кравченко О.М., Міронов А.І., Скакун С.В., Басараб Р.М. Валідація продуктів стану рослинності супутникових даних 8. Шелестов А.Ю., Скакун С.В., Назарок Д.С. Методи сегментації супутникових зображень для виявлення вирубки лісів 9. Куссуль Н.М., Скакун С.В., Кравченко О.М., Остапенко В.А., Кригін В.М. Геопортал українського супутника «СІЧ – 2» 10.Шелестов А.Ю., Баранова Т.А., Басараб Р.М., Яйлимов Б.Я. Геопортал полігонних та дистанційних вимірювань проекту JECAM-Ukraine 11.Шелестов А.Ю., Яйлимов Б.Я. Grid-технології як один із оперативних засобів для оновлення геопортала 12.Куссуль Н.М., Кравченко О.М., Скакун С.В., Яйлимов Б.Я. Визначення аномалій розвитку рослинності 13.Куссуль Н.М., Кравченко О.М., Янчевський С.Л., Басараб Р.М., Кригін В.М., Піскун О.М. Програмно-технічний комплекс геопривязки даних космічного апарату «СІЧ-2»: досвід використання та перспективи 14.Ящук Д.Ю. Інтелектуальний аналіз даних для підвищення ефективності роботи системи підтримки прийняття рішень адміністрації тепличного комплексу 15.Шелестов А.Ю., Кравченко О.М., Назаренко В.А., Басараб Р.М. Системи геоприв’язки супутникових знімків СЕКЦІЯ 2 Проблеми і технології інфо-комунікаційних природокористуванні Керівник секції — Коваль В.В., проф., д-р.техн.наук. Секретар — Іваник Ю.Ю. Місце проведення — ауд.213 корп.15

мереж

у

1. Коваль В.В., Мазурак Т.С. Стандартизація інтерфейсів пристроїв тактової синхронізації інформаційних мереж 2. Кучер І.О. Аналіз варіантів статистичної обробки параметрів синхросигналів комп’ютерних мереж 3. Васюхін М.І., Іваник Ю.Ю., Ткаченко О.М. Концептуальна модель бази картографічних даних реального часу 4. Васюхин М.И., Долынный В.В., Касим А.М., Ласло Пюшки Организация структуры бкд в пакете прикладных программ «DIGITALS» 3


Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві та природокористуванні ’2013

5. Ковалик В.В. Програмне забезпечення формувача сигналів управління мікропроцесорної системи синхронізації 6. Бірюков М.Л., Макурін М.О., Тріска Н.Р., Худинцев М.М. Використання вимірювальних приладів загального призначення для оцінювання відповідності сигналів синхронізації 7. Мірошниченко О.Ю. Задачі оптимізації топології мереж при їх побудові та розгортанні СЕКЦІЯ 3 Моделювання та інформаційні технології в економічних системах і управлінні Керівник секції — Скрипник А.В., проф., д-р.екон.наук. Секретар — Шульга Н.Г. Місце проведення — ауд.214 корп.15 1. Яловецький П., Скрипник А.В. Сучасні підходи до оцінки аграрних ризиків 2. Кузубов М.В. Особливості оптимізації структури машино-тракторного парку в нових умовах 3. Кузубов М.В., Січкар Д. О. Диверсифікація як інструмент мінімізації ризиків в аграрному секторі 4. Галаєва Л.В. Передумови застосування імітаційного моделювання бізнес-процесів 5. Галаєва Л. В., Соловей А.Г. Обґрунтування оцінки ризиків діяльності аграрного підприємства 6. Долінська Є.Б. Моделювання надійності облігацій в умовах обмеженої інформації 7. Жадлун З.О., Жадлун А.О. Моделювання процесів відтворення родючості ґрунту 8. Клименко Н.А. Моделювання екологобезпечного використання земель у сільському господарстві 9. Коваль Т.В. Моделювання технології розкрою сировини в середовищі математичного процесора MathCAD 10.Попрозман Н.В. Моделювання маневреності і еластичності планових рішень в економічних системах 11.Рогоза Н.А., Криворучко Т.О. Інформаційне забезпечення задач оптимізації структури посівних площ аграрних підприємств 12.Шульга Н.Г., Маркова О.Г. Методи прийняття рішень і оптимізації у багатокритеріальних системах 13.Коrolchuk V.I. Climate risk assessment and management in agriculture

4


Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві та природокористуванні ’2013

СЕКЦІЯ 4 Сучасні методи і технології створення програмних систем Керівник секції — Голуб Б.Л., доц., канд.техн.наук. Секретар — Примак О.І., канд.істор.наук Місце проведення — ауд.213 корп.15 1. Борошок Л.А. Методы и технологии поддержки оптимального режима процесса получения промышленных объемов пресной воды из атмосферного воздуха 2. Ванян Л.В., Шаменок Є.І. Робота з замовником вчора і сьогодні. Пріорітети. 3. Захарченко Д.В. Застосування систем підтримки прийняття рішень 4. Галицька С.В. Методи та засоби розробки web-орієнтованих програм 5. Пікус А.І. Способи вирішення задач Data Mining 6. Мельник В.М. Технологія аналітичної обробки даних в реальному часі olap 7. Руденко Т.І. Інтернет технології в розвитку дорадчих служб в Україні 8. Бугайова О.О. Сучасні методи створення аналітичних систем на прикладі оранжереї 9. Ящук Д.Ю. Пошук асоціативних правил на прикладі процесів, що відбуваються в тепличному комплексі 10.Алексеенко А.Н. Алгоритмы поиска 11.Миронов А.Ю. Автоматическая система учета электроэнергии 12.Голуб Б.Л. Використання olap-технологій для побудови інформаційно-аналітичних систем 13.Деліпєєва О.І. Terrasoft - провідний постачальник систем автоматизації бізнесу і корпоративних інформаційних систем для компаній різних галузей і видів діяльності СЕКЦІЯ 5 Проблеми інформаційного забезпечення агропромислової та природоохоронної галузей Керівник секції — Швиденко М.З.., проф., канд.екон.наук. Секретар — Стариченко Є.М. Місце проведення — ауд.214 корп.15 1. Швиденко М.З. Побудова моделі автоматизованої інформаційно–аналітичної системи моніторингу інфраструктури аграрного ринку 2. Cotton Dan C., Tkachenko Oleksii M. e-Xtension System in Ukraine: Features, Challenges and Prospects 3. Букет А.Л., Касаткіна О.М. Платіжна система paypal та особливості її використання 5


Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві та природокористуванні ’2013

4. Марцишевська Ю.Л. Побудова системи корпоративного управління підприємствами на базі інформаційних технологій 5. Мокрієв М.В. Побудова атоматизованої системи моніторингу показників соціально-економічного розвитку АПК України 6. Романова Ю.В., Касаткіна О.М. Перспективи розвитку контекстної реклами в Україні 7. Садко М.Г. Проблеми інформатизація аграрного сектору України 8. Саяпін С.П. Інформаційне забезпечення управління якістю та безпекою продукції рослинництва від виробництва до споживання 9. Сидоренко С.В. Корпоративні інформаційні системи та їх роль в маркетингу 10.Харченко В.В. Розробка механізму інформаційного забезпечення управління конкурентоспроможністю продукції аграрних формувань 11.Червінський-Івашура О.Л. Інформаційні джерела та їх використання у стратегічному плануванні розвитку аграрного сектору економіки України 12.Матус Ю.В. Роль держави у процесах інформаційного забезпечення менеджменту підприємств АПК 13.Лавров Є.А., В’юненко О.Б. Методологія комп’ютерної технології упереджуючого управління для АПК регіону 14.Лавров Е.А., Кабанец В.М. Перспективы компьютерного мониторинга баланса гумуса и питательных веществ в почве для АПК региона 15.Лавров Е.А, Барченко Н.Л., Падерно П.И., Опарина Н.М. Эргономическое обеспечение критических систем. организация контроля функционального состояния человека-оператора. 16.Cherednychenko A., Shendryk V., Romanko O. Computational techniques for multi-objective optimization of financial portfolios 17.Шулима О.В., Шендрик В.В. Постановка задачі моделювання енергозабезпечення регіону альтернативними джерелами енергії 18.Сорока П.М. Аналіз інформації в неструктурованих текстах 19.Стариченко Є.М., Швиденко М.З. Узагальнена модель прогнозування виробництва продукції рослинництва СЕКЦІЯ 6 Комп’ютерно-інтегровані технології робототехнічних систем Керівник секції — Решетюк В.М., доц., канд.техн.наук. Секретар — Щербатюк В.Л. Місце проведення — ауд.336 корп.11

автоматизації

та

1. Ladanyuk A., Chochowski A., Reshetiuk V., Shcherbatiuk V., Zvieriev I. Script approaches for control of biotechnical objects 2. Котов Б.І. Технологічні основи підвищення керованості технологічними 6


Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві та природокористуванні ’2013

об'єктами 3. Чапний М.В., Чапний В.М. Аналіз впливу озону на плодоовочеву продукцію 4. Lysenko V., Reshetiuk V., Kontsur V., Zvieriev I. Automated control of biomass processing in greenhouses 5. Мірошник В.О. Імітаційне моделювання технологічних об’єктів автоматизації в навчальному процесі магістрів з автоматизації 6. Шворов С.А., Лукін В.Є. Методика планування навчальних занять з використанням автоматизованих навчальних систем 7. Кіктєв М.О. Методи проектування iнформацiйно-управляючої системи виробництва преміксів 8. Дудник А.О. Аналітичне дослідження теплиці як біотехнічного об’єкту 9. Опришко О.О., Цицюрський Ю.Л. Робототехнічний комплекс для чистки скляних дахів теплиць блочного типу 10.Комарчук Д.С. Розробка та дослідження електротехнічного комплексу для збільшення виходу олії при переробці зерна ріпаку 11.Чирченко Д.В., Шворов С.А. Інтелектуальна система підтримки прийняття рішень при керуванні технологічними процесами збору та переробки органічної сировини 12.Завальний Р.В. Огляд систем побудованих на основі мікроконтролерів сімейства LPC2000 13.Грищенко В.О. Комп’ютерно-інтегрована система управління мікрокліматом камери зберігання плодової продукції 14.Осинов С.Н., Чапный Т.М., Кириченко М.В. Спектрометр параметров оптопроводников СЕКЦІЯ 7 Інформаційно-комунікаційні технології в поширенні знань Керівник секції — Глазунова О.Г.., доц., канд.пед.наук Секретар — Білоочко Т.В. Місце проведення — ауд.225 корп.15 1. Markowska Joanna, Markowski Jacek, Daniel Anna. Factors of influence of student activity in an online course 2. Glazunova O.G., Biloochko T.V. The European experience in developing quality E-learning programs 3. Кузьмінська О.Г. Ініціатива відкритого доступу та поширення наукових знань університету 4. Миколайко І.В., Касаткін Д.Ю. Підготовка майбутнього викладача гуманітарного профілю до застосування нових інформаційних технологій в навчальному процесі 5. Петров В.В., Касаткін Д.Ю. Використання аудіовізуальних та 7


Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві та природокористуванні ’2013

комп’ютерних технологій у процесі підготовки майбутніх фахівців соціальної педагогіки 6. Саяпіна Т.П. Електронні освітні ресурси нового покоління: перспективи використання для підготовки фахівців ветеринарної медицини 7. Лавров Е.А., Палт М.В., Бойко С.В., Бреславец П.И. Российско-украинский опыт и перспективы компьютерного управления вузом на основе единой платформы 8. Андрющенко В.М. Використання модуля відео конференцій OpenMeetings в системі Moodle 9. Остапенко В.А., Якобчук О.В. Відеопортал НУБіП України 10.Serhiy Polyakov. Open access and digital repositories in research and education

8

progam  
progam  

http://www.nubip.edu.ua/sites/default/files/progam.pdf

Advertisement