Page 1

Додаток до заяви від ____________ П.І.Б. студента __________________________________________________________ Факультет інженерії агробіосистем Напрям підготовки процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва Форма навчання денна Курс ОКР Бакалавр Кількість годин Атестація № згідно навчального (екзамен, залік), Перелік дисциплін п/п плану літнього год семестру 2 1. Вступ до спеціальності 4 2 2. Фізика 12 2 3. Вища математика 12 Механіка матеріалів і 2 4. 10 конструкцій 2 5. Хімія 16 Всього годин за переліком 10 54 дисциплін Всього год 64 Декан факультету ___________________________ / _____________________ / (дата, підпис) Секретар (диспетчер) _____________________ / _________________________ / (дата, підпис) Розрахунок вартості № Сума, грн.. п/п Назва 1. Вартість однієї години навчання згідно кошторису 2. Вартість за переліком дисциплін Розрахунок виконав ___________________________ / ___________________ / (дата, підпис) (П.І.Б.)

proc_mash  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/proc_mash.doc