Page 1

Форма № Н-3.01 Кабінет Міністрів України Національний університет біоресурсів і природокористування України Розглянуто і схвалено: Вченою Радою НУБіП України "______ "___ __________ 2013 р. (Протокол №_____)

"Затверджую " Ректор НУБіП України ___________ акад. Д.О. Мельничук "____" _______________2013 р.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН підготовки фахівців 2013 року вступу Освітньо-кваліфікаційний рівень Галузь знань Напрям підготовки Форма навчання Термін навчання Кваліфікація

«Бакалавр» 0304 «Право» 6.030401 Правознавство денна 4 навчальних роки бакалавр права Реалізують підготовку бакалаврів

ННІ Факультет

земельних ресурсів і правознавства юридичний


Рік навчання

I. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ а) підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» 2013 року вступу напрям підготовки «Правознавство» Вересень 30 Жовтень 2 9 16 23 IX 7 14 21 5 7 14 21 28 X 12 19 26 1 2 3 4 5 6 7 8

2013 рік 28 Листопад X 4 11 18 25 2 XI 9 16 23 30 9 10 11 12 13

Грудень 30 Січень 2 9 16 23 XII 6 13 20 4 7 14 21 28 І 11 18 25 14 15 16 17 18 19 20 21

І

: :

-

27 Лютий І 3 10 17 1 ІІ 8 15 22 22 23 24 25

24 Березень ІІ 3 10 17 24 1 ІІІ 8 15 22 29 26 27 28 29 30

31 III 5 IV 31

2014 рік Квітень 28 Травень Червень 7 14 21 IV 5 12 19 26 2 9 16 23 3 12 19 26 V 10 17 24 31 7 14 21 28 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

-

:

:

30 VI 5 VII 44

Липень 28 7 14 21 VII 4 2 12 19 26 VIIІ 9 45 46 47 48 49

0 0 0 0 -

-

-

-

-

Серпень 11 18 25 16 23 30 50 51 52

-

-

-

Умовні позначення:

- теоретичне навчання : - екзаменаційна сесія - - канікули

Х - виробнича практика 0 - навчальна практика // - державна атестація (державний іспит)

Рік навчання

б) підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» на 2013-2014 навчальний рік напрям підготовки «Правознавство» Вересень 30 Жовтень 2 9 16 23 IX 7 14 21 5 7 14 21 28 X 12 19 26 1 2 3 4 5 6 7 8

2013 рік 28 Листопад X 4 11 18 25 2 XI 9 16 23 30 9 10 11 12 13

І ІІ ІІІ ІV

Грудень 30 Січень 2 9 16 23 XII 6 13 20 4 7 14 21 28 І 11 18 25 14 15 16 17 18 19 20 21

: : : :

Умовні позначення: - теоретичне навчання : - екзаменаційна сесія - - канікули

: : : :

-

-

27 Лютий І 3 10 17 1 ІІ 8 15 22 22 23 24 25

24 Березень ІІ 3 10 17 24 1 ІІІ 8 15 22 29 26 27 28 29 30

31 III 5 IV 31

:

2014 рік Квітень 28 Травень Червень 7 14 21 IV 5 12 19 26 2 9 16 23 3 12 19 26 V 10 17 24 31 7 14 21 28 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

: х х х х

х

: : : х //

Х - виробнича практика 0 - навчальна практика // - державна атестація (державний іспит) Декан факультету __________________ О.С. Яра

: : :

30 VI 5 VII 44

Липень 28 7 14 21 VII 4 2 12 19 26 VIIІ 9 45 46 47 48 49

0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 х х х х х х -

-

-

Серпень 11 18 25 16 23 30 50 51 52

-

-

-


1

2

1 2

3

4

5

Історія України

108

3

1

Українська мова (за професійним спрямуванням)

108

3

1

3

Історія української культури

72

2

4 5 6

Філософія

108 180

Всього

576

Юридична деонтологія

90 108 216

2,5 3 6

2

Фізичне виховання

4 5 4

Практична підготовка виробнича практика

практичних

лабораторних

лекцій

у тому числі Всього

Курсова робота (проект)

Аудиторні заняття

Розподіл тижневих годин за курсами та семестрами І курс 1 с.

ІІ курс ІІІ курс Cеместри

2 с.

5 с.

6 с. 7 с.

8 с.

18

16

18

16

18

16

10

7 8 9 10 11 12 13 14 15 1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 1.1. Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 48 16 32 60 3

16

17

18

19

20

21

22

0

0

0

6

64

32

32

76

36

18

18

54

4 2

3 64 32 32 76 1,2,3,4,5 168 168 12 2 1,2,3,4 0 2 196 4 380 98 0 282 0 11 1.2. Цикл природничо-наукової (фундаментальної) підготовки 2 54 36 18 36 1 32 16 16 76 2 1 2 122 52 70 94 2

2 2 4

Логіка

Історія держави і права України

216

6

2

1

100

50

50

116

4

2

5

Історія держави і права зарубіжних країн

216

6

2

1

104

52

52

112

2

4

6 7

Міжнародне публічне право

90

2,5

6

36

18

18

54

Державне право зарубіжних країн

108

3

5

32

16

16

76

8

Основи інформатики т а обчислювальної техніки

90

2,5

1

32

16

9 10 11

Безпека життєдіяльності Основи охорони праці

54 54

1,5 1,5

4 8

36 20

18 10

18 10

18 34

Історія вчень про державу і право

90

2,5

3

48

32

16

42

1332

37

5

616

316

284

716

Всього

4 с.

Кількість тижнів у семестрі

1 2 3 4

Теорія держави і права

3 с.

ІV курс

16

4

3 5 0 16

Іноземна мова

Заліки

Екзамени

Назва навчальної дисципліни

кредитів

№ п/п

години

Загальний обсяг

Форми контролю знань за семестрами

Самостійна робота

ІІ. ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

8

1

16

16

58

2 2 2 6

2 2 2 8

2 2

3 4

2 2 2 2 2 3

12

13

3

2

2

2

0

2


1.3. Цикл професійної та практичної підготовки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Судові та правоохоронні органи Конституційне право України Адміністративне право Фінансове право Цивільне та сімейне право Кримінальне право Екологічне право Трудове право Кримінальний процес

108

3

1

144

4

3

144 126 432 432 126 216 360 216 216 2520

4 3,5 12 12 3,5 6 10 6 6 70

4 7 4,6 3,5 6 6 5 7 8 11

4428

123

20

54 162 108 54

1,5 4,5 3 1,5

54

1,5

3

32

16

16

38

Основи римського права

90

2,5

2

72

36

36

18

Латинська мова Міжнародно-правові стандарти ядерної безпеки

90

2,5

1

32

72

2

8

20

10

10

52

Європейське право

144

4

7

32

16

16

112

72

2

6

36

18

18

36

72

2

3

32

16

16

40

Цивільний процес Криміналістика

Всього Разом за нормативною складовою

1 2

Релігієзнавство Основи економічної теорії

3 4

Політологія

5 6 7 8 9 10 11

Соціологія Основи психології та педагогіки

Право інтелектуальної власності Основи науково правових досліджень

3

3,5 4

4 5

5 4 6 7 6

6

4

48

16

32

60

64

32

32

80

54 64 238 182 72 118 132 118 104 1194

36 32 136 100 36 68 82 68 52 658

18 32 102 82 36 50 50 50 52 536

90 62 194 250 54 98 228 98 112 1326

0

160

3 4

240

3 4 240

3 4

12

Практика Європейського суду з прав людини

108

3

6

36

18

18

72

13

Міжнародний захист прав людини

108

3

4

36

18

18

72

2

4 6

400

482

4 4 3 3

3

5 2190 1072 16 1102 2238 400 482 26 2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 2.1. Дисципліни за вибором університету 2.1.1. Цикл природничо-наукової (фундаментальної) підготовки 4 36 18 18 36 2 54 36 18 126 1 32 16 16 92 2 4 36 18 18 36

58

4 4

18

14

4 4 12

22

16

12

242

18

32

3 3

0

11

17

11

20

21

4 4 6

2 3 2 2 4

2 2 2 2 2 2 2


14 15

Міжнародно-правові стандарти прав людини Порівняльне правознавство Всього

90

2,5

3

108

3

8

1386

38,5

3

12

0

64

32

32

26

20

10

10

88

570

278

260

902

32

4 2 0

0

4

6

8

6

0

2.1.2. Цикл професійної та практичної підготовки 100 50 50 98

1

Земельне право

198

5,5

7

6

2 3 4 5 6

Аграрне право Господарське право Господарський процес Банківське право Корпоративне право Всього Всього за вибором університету

180 144 144 72 72 810

5 4 4 2 2 22,5

8 6 7

7 5 6 8

8

8 5

5

2196

61

8

17

1

104 68 104 30 40 446

52 34 52 20 20 228

1

1016

506

4

2

2

4 4

4

4

0

52 34 52 10 20 218

76 76 40 42 32 364

0

0

0

0

0

0

2

8

10

3 4 11

32

478

1266

0

0

2

7

8

2

2

12

12

15

2

2 4

2

2.2. Дисципліни за вибором студента 2.2.1. Цикл природничо-наукової (фундаментальної) підготовки 1 1 2 3 4 5

Міжнародне приватне право 2 Комп’ютерні правові системи Інституційне право ЄС Юридична психологія Історія політичної і правової думки в Україні

108

3

8

20

10

3

4

5

6

8

9

10

162

4,5

3

2

108

54

54

108 72

3 2

6 5

36 32

18 16

18 16

72 40

108

3

4

54

36

18

54

8

20

10

10

52

36 306

18 162

18 90

36 396

7

10

88

11

12

72

2

72 702

2 19,5

1 2 3

Нотаріат в Україні Кримінологія Адвокатура України

72 72 72

2 2 2

5 8 5

4

Енергетичне право

72

2

8

20

10

10

52

5

Адміністративний процес

108

3

7

64

32

32

44

1

2 7

0

54

13

14

15

54

Міжнародне інформаційне право Українознавство Всього

6 7

2 16

17

4

2

18

19

20

21

22

2 2 3 2 0

2.2.2. Цикл професійної та практичної підготовки 32 16 16 40 30 20 10 42 32 16 16 40

0

0

2 6

2

3

2

2

0

4

2 3 2 2 4


6

Військова підготовка

675

450

7

Культурно-просвітницька робота

108

108

Всього Всього за вибором студента Разом за вибірковою складовою Разом Практична підготовка Державна атестація Кількість курсових робіт Кількість заліків Кількість екзаменів РАЗОМ ЗА ОКР

225

396 1098

11 30,5

0 1

5 12

0 0

178 484

94 256

0 54

84 174

218 614

0 0

0 0

2 0

0 6

0 2

0 7

4 6

0 2

4 4

5 9

3294

91,5

9

29

1

1500

762

86

652

1880

0

0

4

13

10

9

8

14

18

24

7722 882 36 6 55 36 8640

215 24,5 1

29

47

6

3690

1834

102

1754

4118 400

482

400

482

30

30

30

30

30

30

30

30

6

240

29

47

6

3690

1834

102

1754

4118


ІІІ. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

IV. ЗВЕДЕНІ ДАНІ ПРО БЮДЖЕТ ЧАСУ, ТИЖНІ

Навчальні дисципліни

Години

Кредити

%

1. Нормативні навчальні дисципліни

4374

121,5

135,0

Рік навчан ня 1

576

16,0

17,8

1278

35,5

2520

Теоретичн е навчання

Екзаменаційн а сесія

Практична підготовка

34

4

2

34

39,4

3

70,0

77,8

3348

93,0

103,3

2196

61,0

67,8

1386

38,5

42,8

810

22,5

25,0

1152

32,0

35,6

2.1.1. Цикл дисциплін природничонаукової (фундамантальної) підготовки

738

20,5

22,8

2.2.1. Цикл дисциплін професійної і практичної підготовки

414

11,5

12,8

3. Інші види навантаження

918

25,5

28,3

1

8640

240,0

154,3

2

1.1. Цикл гуманітарних та соціальноекономічних дисциплін 1.2. Цикл дисциплін природничонаукової (фундамантальної) підготовки 1.3. Цикл дисциплін професійної і практичної підготовки 2. Вибіркові навчальні дисципліни 2.1. Дисципліни за вибором університету 2.1.1. Цикл дисциплін природничонаукової (фундамантальної) підготовки 2.1.2. Цикл дисциплін професійної і практичної підготовки 2.2. Дисципліни за вибором студента

Разом за ОКР

"ПОГОДЖЕНО" Проректор з навчальної і культурно-виховної роботи _________________ Н.М. Рідей Начальник навчальної частини _____________О.В. Зазимко Директор ННІ

______________ В.І. Курило

Державн а атестація

Канікул и

Всь ого

4

10

52

4

6

8

52

34

4

6

8

52

4

26

4

6

1

2

39

Разом за ОКР

128

16

22

1

28

195

V. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА № 1 2

Семест р

Год ини

Кредити

Кількість тижнів

Навчальна практика

2,4

400

11,1

10

Виробнича практика

6,8

482

13,4

12

Вид практики

VІ. КУРСОВІ РОБОТИ І ПРОЕКТИ Назва дисципліни

Години

Кре дити

Курсова робота +

3

Теорія держави і права Конституційне право України Цивільне та сімейне право

4

Кримінальне право

+

5 6

Трудове право Аграрне право

+ +

VІІ. ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ Год Складові атестації Кредити ини Державний екзамен 36 1

1

Курсовий проект

+ +

"РОЗРОБЛЕНО" Декан юридичного факультету ______________О.С. Яра

Кількість тижнів 1


Pravoznavstvo ua bak  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u34/Pravoznavstvo_UA_bak.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you