Page 1

Список вступників на освітньо-професійну програму підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" на 2011 - 2012 н.р., які не виконали вимог для зарахування і стосовно яких приймальна комісія відкликає надані раніше рекомендації щодо зарахування ( __етап) Факультет: Напрям: "Право" Форма навчання: денна за державним замовленням Попередня освіта:повна середня

№ п/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Конкурсний бал

Область (цільове направлення)

Відсутні цільові направлення

1.

0

Право на першочерговий вступ


Список вступників на освітньо-професійну програму підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" на 2011 - 2012 н.р., які не виконали вимог для зарахування і стосовно яких приймальна комісія відкликає надані раніше рекомендації щодо зарахування ( __етап) Факультет: юридичний Напрям: "Право" Форма навчання: денна за державним замовленням Попередня освіта:повна середня

№ п/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Конкурсний бал

Підстави для вступу поза конкурсом

Право на першочерговий вступ

Поза конкурсом 1.

Дубський Ігор Андрійович

693,8

2.

Назаренко Олександра Євгеніївна

693,6

3.

Терновий Євгеній Станіславович

693,1

4.

Басенко Євген Володимирович

691,2

Закон України "Про підвищення престижності Інваліди І та ІІ груп Зона ЧАЕС І і ІІ категорії Інваліди І та ІІ груп

За загальним конкурсом ЗМ 1.

Зайцева Марина Юріївна

769,2

2.

Александрова Лілія Петрівна

761,2

ЗМ

/Pravo_sh_vid_2  

http://www.nubip.edu.ua/sites/default/files/u73/Pravo_sh_vid_2.pdf

Advertisement