Page 1

Додаток 1

Перелік підручників (навчальних посібників) з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, виданих у 2008-2012 рр. співробітниками ННІ _______________________________________________________________________

№ п/п 1 1 2 3

Назва підручника (навчального посібника) (зазначити: підручник чи навчальний посібник) 2

Автор(и) прізвище та ініціали 3

посада, місце роботи

Назва видавництва

Рік видання

Обсяг, ум.друк .арк.

5

6

7

4

Дата та номер листа МОНмолодьспр ту про надання грифа 8

Директор ННІ __________________(підпис)

Додаток 2

Перелік монографій, виданих у 2008-2012 рр. співробітниками ННІ _______________________________________________________________________ Автор(и) № п/п

Назва монографії

прізвище та ініціали

1 1 2 3

2

3

посада, місце роботи 4

Директор ННІ __________________(підпис)

Назва видавництва

Рік видання

Обсяг, ум.друк.арк.

5

6

7

Perelik_pidruchnykiv_posibnykiv_monografij_2008-12p.  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/Perelik_pidruchnykiv_posibnykiv_monografij_2008-12p..doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you