Issuu on Google+

ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ БАКАЛАВРСЬКИХ ОСВІТНЬОПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ, ДЛЯ ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ВИРІВНЮВАЛЬНИЙ ЛІТНІЙ СЕМЕСТР (11-29 СЕРПНЯ 2011 р.) Шифр 6.030504 6.030509 6.030508 6.030601 6.030507 6.010103 6.090105 6.090103 6.090101 6.100102 6.100101 6.050202 6.050701 6.050101 6.080101 6.090102 6.051701 6.070101 6.040106 6.090201 6.051801 6.050503

Назва напряму Економіка підприємства Облік і аудит Фінанси і кредит Менеджмент Маркетинг Соціальна педагогіка Захист рослин Лісове і садово-паркове господарство Агрономія Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Електротехніка та електротехнології Комп’ютерні науки Геодезія, картографія та землеустрій Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Харчові технології та інженерія Транспортні технології (за видами транспорту) Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування Водні біоресурси та аквакультура Деревооброблювальні технології Машинобудування


/perelik_napriamiw_Litn_semestr_11