Page 1

Ліцензований обсяг

Обсяг державного замовлення

Кількість місць для вступу поза конкурсом

Інформація щодо обсягу прийому на програми підготовки бакалаврів НУБіП України (базовий заклад, м. Київ)

1

6.090101 Агрономія

300

165

17

2

6.010103 Соціальна педагогіка

50

20

3

3

6.020303 Філологія (переклад)

50

19

2

4

6.030401 Право

75

24

5

5

6.030502 Економічна кібернетика

50

16

2

6

6.030504 Економіка підприємства

125

39

4

7

6.030507 Маркетинг

60

39

4

8

6.030507 Менеджмент

200

114

11

9

6.030508 Фінанси і кредит

150

55

6

10

6.030509 Облік і аудит

150

75

8

11

6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

100

55

6

12

6.050101 Комп’ютерні науки

50

21

2

13

6.050202 Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології

50

39

4

14

6.050503 Машинобудування

170

80

8

№ п.п.

Напрям підготовки


15

6.050701 Електротехніка та електротехнології

25

20

2

16

6.051401 Біотехнологія

50

45

5

17

6.051701 Харчові технології та інженерія

100

50

5

18

6.051801 Деревооброблювальні технології

50

25

3

19

6.060101 Будівництво

50

25

3

20

6.070101 Транспортні технології (за видами транспорту)

100

40

4

21

6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій

90

58

6

22

6.090102 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

125

70

7

23

6.090103 Лісове і садово-паркове господарство

335

140

14

24

6.090105 Захист рослин

100

50

5

25

6.090201 Водні біоресурси та аквакультура

75

49

5

170

90

9

200

62

6

26 27

6.100101 Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі 6.100202 Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва

28

6.110101 Ветеринарна медицина

250

135

14

29

8.11010101 Ветеринарна медицина (ОКР "Магістр")

250

65

7

/OP  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/OP.pdf

/OP  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/OP.pdf

Advertisement