Page 1

Список вступників на освітньо-професійну програму підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" на 2011 - 2012 н.р., які не виконали вимог для зарахування і стосовно яких приймальна комісія відкликає надані раніше рекомендації щодо зарахування Факультет: економічний Напрям: "Облік і аудит" Форма навчання: денна за державним замовленням Попередня освіта:неповна вища

№ п/п

Кількість балів, отриманих на вступному випробуванні

Прізвище, ім'я та по батькові

Підстави для вступу поза конкурсом

Право на першочерговий вступ

За загальним конкурсом 1.

Козлов Ігор Миколайович

148

2.

Купченко Світлана Михайлівна

138

ДВ

3.

Ушенко Тетяна Олексіївна

138

ДВ

/OiA_t_vid  

http://www.nubip.edu.ua/sites/default/files/u73/OiA_t_vid.pdf

Advertisement