Page 1

Результати конкурсного відбору серед вступників на освітньо-професійну програму підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" на 2011 - 2012 н.р.

Конкурсний бал

Копія чи оригінал

Прізвище, ім'я та по батькові

Право на першочергове зарахування

№ п/п

Підстави для вступу поза конкурсом

Факультет: економічний Напрям: "Облік і аудит" Форма навчання: заочна за державним замовленням Попередня освіта: повна середня

Рекомендувати до зарахування за загальним конкурсом

1. Слободянюк Валентина Олексіївна

642,3

О

2. Туз Людмила Олександрівна

628,5

К

Рекомендувати до зарахування за загальним конкурсом за умови появи вакантних місць, або до участі в конкурсі на навчання за умов договору (за письмовою заявою вступника) 1. Ріпа Інна Петрівна

577,9

-1-

О

/OiA_sh_zfn_rec  

http://www.nubip.edu.ua/sites/default/files/u76/OiA_sh_zfn_rec.pdf