Page 1

“Затверджую” Начальник навчальної частини __________Зазимко О.В. РОЗКЛАД заліків та іспитів на літню сесію 2010/2011 н.р. ск

для студентів 2 курсу факультету енергетики і автоматики, що навчаються за ОКР «БАКАЛАВР». Напрям підготовки "Енергетика та електротехнічні системи в АПК" Заняття за розкладом до 22.04.11 включно. Термін іспитової сесії – 26.04.2011– 07.05.2011.

заліки Дисципліна

Дата, пара

Психологія Машини та обладнання АПК Діагностування енергообладнання Мікроконтролери и та мікропроцесорні системи Основи проектування енергетичних об’єктів АПК

Заліки складаються у період занять з 11.04.2011р. по 22.04.2011р.

Теплоенергоустановки і системи (КП) Електричні мережі Електронні пристрої в системах керування

іспити Дисципліна

Дата, аудиторія 1 група

2 група

Основи ел. приводу

05.05.11

28.04.11

Електротехнології та ел. освітлення

28.04.11

05.05.11

- Студенти, що мають заборгованість з трьох (і більше) дисциплін підлягають негайному відрахуванню з числа студентів університету.

Особи, відраховані з числа студентів за неуспішність, або недисциплінованість, втрачають право на відстрочку від призову на військову службу. Декан факультету ЕіА

І.П. Радько

/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D1%96%D1%81%D0%B  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D1%96%D1%81%D0%BF_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%202%D1%81%D0%BA_0.d...

Advertisement