Page 1

№ п/п

Комісія

1 2

3

Голуб Г.А. Ловейкін В.С. Булгаков В.М.

4

5 Голуб Г.А. Ловейкін В.С. Булгаков В.М. 6 № п/п 7

Комісія Голуб Г.А. Ловейкін В.С.

ГРАФІК проведення засідань комісій з розгляду звітів про НДР за 2011 р. НДІ техніки і технологій Дата і місце Назва теми, за якою проводиться захист звіту про НДР, засідання науковий керівник комісії 110/424ПР. Розробити технологію інтегральної переробки біологічних відходів у біогазових установках нового покоління. Голуб Геннадій Анатолійович 110/34Ф. Розробка концепції і теорії двигунів внутрішнього згорання з сучасними газорозподільними механізмами. 8.12.2011 р., Ковбаса Володимир Петрович корп. 11, 110/374ПР. Вдосконалення органів машин із гравітаційними і к. 334/ к. 305 ротаційними робочими поверхнями для сепарації, переміщення та розкидання с.-г. матеріалів. Пилипака Сергій Федорович 110/358ПР. Підвищення рівня надійності і конкурентоспроможності складної с.-г. техніки. Бойко Анатолій Іванович 110/312ПР. Розробка енергоощадних засобів та методів оптимізації режимів руху вантажопідйомних машин у с.-г. виробництві. 9.12.2011 р., Ловейкін В’ячеслав Сергійович корп. 11, 110/313ПР. Дослідити динамічні процеси в установці очистки к. 334/ к. 305 забруднених водних середовищ та механічних системах при імпульсному вводі енергії. Чаусов Микола Георгійович Дата і місце Назва теми, за якою проводиться захист звіту про НДР, засідання науковий керівник комісії 9.12.2011 р., корп. 11, 110/341ПР. Розробка експериментального оприскувача польових культур з автоматичним регулюванням норми

Рецензент Дубровін В.О. Булгаков В.М.

Ковбаса В.П.

Роговський І.Л.

Несвідомін В.М.

Ловейкін В.С.

Рецензент Чаусов М.Г.


№ п/п

8 9

10

11

12

13

Комісія

Дата і місце засідання комісії

Назва теми, за якою проводиться захист звіту про НДР, науковий керівник

внесення. Войтюк Дмитро Григорович Булгаков В.М. к. 334/ к. 305 113/375ПР. Розробка ефективних технологій транспортування зерна від комбайнів у фермерських і колективних господарствах. Фришев Сергій Георгійович 110/359ПР. Розробка високопродуктивних сенсорних систем аналізу властивостей ґрунту. Аніскевич Леонід Володимирович 110/376ПР. Розробити класифікатор ризику травматизму основних професій на механізованих процесах у рослинницькій та тваринницькій галузях с.-г. виробництва. Цапко Валентин Григорович 110/39Ф. Розробка теоретичних основ навігації і управління 10.12.2011 р., рухом безпілотних польових машин. Голуб Г.А. корп. 11, Ловейкін В.С. Войтюк Дмитро Григорович Булгаков В.М. к. 334/ к. 305 110/320ПР. Розробка інтегральних ресурсозберігаючих технологій виробництва високоліквідної натуральної рослинної сировини, її переробки і зберігання на основі адаптивних агробіоінженерних систем. Дубровін Валерій Олександрович 110/280ПР. Розробка комплексних технологічних та природоохоронних заходів при реалізації чистого виробництва біопалив для АПК. Дубровін Валерій Олександрович Директор НДІ техніки і технологій

Г.А. Голуб

Рецензент

Ловейкін В.С. Ковбаса В.П.

Мироненко В.Г.

Булгаков В.М.

Мироненко В.Г.

Голуб Г.А.

/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9  
/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u39/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf

Advertisement