Page 1

Обґрунтування економіко-організаційних засад виробництва біопалива як напряму оптимального вирішення енергетичних та продовольчих проблем в Україні. Визначені варіанти обсягів сільськогосподарських культур, які можуть бути використані для задоволення продовольчих потреб та потреб в альтернативних видах палива в Україні. Розроблено алгоритм визначення економічної

доцільності

сільськогосподарської

виробництва

продукції

залежно

біопалива від

при

ринкової

переробці ситуації

на

конкретний період часу. Визначено параметри пріоритетності у виборі зернових колосових, кукурудзи чи цукрових буряків при виробництві біоетанолу, насіння соняшнику або ріпаку при виробництві біодизеля. Визначено оптимальні темпи розвитку біопалива в контексті продовольчої та енергетичної безпеки. Розроблено методичні пропозиції щодо визначення системи порогів економічної доцільності переробки зернових та технічних культур на біоетанол і біодизель.

/%D0%9E%D0%B1%D2%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B2%D  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u39/%D0%9E%D0%B1%D2%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B5%D0%BA%D0...