Page 1

Інформація про хід надходження заяв від вступників на освітньо-професійні програми підготовки фахівців ОКР "Бакалавр" заочна форма навчання станом на 24 липня 2012 року

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Фактична кількість фізичних осіб Оригінали документів -

Конкурс

9

Подано заяв, всього

8

6.010106 - Соціальна педагогіка 6.030401 - Правознавство 6.030504 - Економіка підприємства 6.030507 - Маркетинг 6.030508 - Фінанси і кредит 6.030509 - Облік і аудит 6.030601 - Менеджмент 6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 6.050202 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 6.050503 - Машинобудування 6.051401 - Біотехнологія 6.051701 - Харчові технології та інженерія 6.051801 - Деревооброблювальні технології 6.070101 - Транспортні технології (за видами транспорту) 6.080101 - Геодезія, картографія та землеустрій 6.090101 - Агрономія 6.090102 - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 6.090103 - Лісове і садово-паркове господарство 6.090105 - Захист рослин 6.090201 - Водні біоресурси та аквакультура 6.100101 - Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі 6.100102 - Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва Разом Станом на відповідний день прийому 2011 року

План прийому

1 2 3 4 5 6 7

Напрями підготовки

Ліцензований обсяг

№ п/п

Державне замовлення

шт.

50 75 165 60 140 165 250

10 0 16 10 17 13 30

3

0,3

3

100,0

3

1 1 2 9 6

0,1

1

0,2

2 5 3

100,0 0,0 100,0 55,6 50,0

1 1 1 4 2

100

15

2

0,1

1

50,0

50

0

120 50 100 100

15 15 20 10

4 3 7 2

0,3

0,2

100

10

9

85 345

30 60

125

з них копії

0,1 0,1 0,7

випускники ВНЗ І %

випускники старшої школи

відмінники подано заяв

чол.

%

0 0 0 0 1 5 4

0,0 0,0 0,0 50,0 55,6 66,7

0 0 0 0 0 2 2

2

100,0

0

0

разом

школа

ВНЗ

квота прийому

разом 0 0 0 0 0 0 0

0,0

0,0 0,0 0,0 22,2 33,3

3 5 5 5 7 8 12

0,0

6

0

0,0

4

0

0,0 0,0 0,0 0,0

7 5 5 3

0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0

2 10

% 0,0

2 2

За умов договору

поза конкурсом подано заяв

0

школа

ВНЗ

%

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 25 7 16 7 14 2 2

2 1

25,0 0,0 28,6 50,0

4 3 5 2

0 0 2 0

0,0 0,0 28,6 0,0

0 0 0 0

0,9

1

11,1

2

7

77,8

2

2

22,2

5

0

0,0

9

11 8

0,4

7

63,6 0,0

1 5

10 3

90,9 37,5

3 1

3 1

27,3 12,5

6 18

0 0

0,0 0,0

12 2

15

5

0,3

3

60,0

2

3

60,0

2

2

40,0

8

0

0,0

6

350

40

24

0,6

8

33,3

1

23

95,8

7

7

29,2

14

1

4,2

14

75 75

25 10

1 4

0,0 0,4

1

0,0 25,0

1 4

0 0

0,0 0,0

0 0

0,0 0,0

6 5

0 0

0,0 0,0

7

220

25

7

0,3

4

57,1

2

5

71,4

0

0,0

9

0

0,0

13

250

40

16

0,4

1

6,3

3

13

81,3

2

2

12,5

8

0

0,0

5

3050

426

125 176

0,3

44 19

35,2

47

78

62,4

21

21

16,8

154

1

0,8

162 233

1

0,2 0,4

0,1

0

269 81

Відповідальний секретар приймальної комісії

С. Волошин

1

1

0

/24_07_2012_%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%B7%D1%84%D0%BD  
/24_07_2012_%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%B7%D1%84%D0%BD  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/24_07_2012_%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%B7%D1%84%D0%BD.pdf

Advertisement