Page 1

НУБіП України

Ф-7.5-2.1.6-29 «Графік ліквідації академічної заборгованості»

Графік ліквідації академічної заборгованості студентами (слухачами) ОКР «Магістр» спеціальності Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології факультету Енергетики і автоматики № з/п 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Форма контролю Виробнича спеціалізація екзамен сучасного екзамен управління

Назва дисципліни

Інформаційні технології Методи і засоби автоматизованого технологічними процесами Системи і технології управління базами екзамен даних Комп’ютерно-інтегровані системи екзамен управління Оптимальні системи автоматизованого екзамен управління Розрахунки економічної ефективності залік наукових розробок Обєктно-орієнтоване програмування залік Технічні засоби автоматики та обладнання залік систем автоматизованого управління Дослідницька спеціалізація Інформаційні технології екзамен Ідентифікація обєктів автоматизації екзамен Інтелектуальні системи екзамен Нейроінформаційні системи екзамен Адаптивні системи екзамен Розрахунки економічної ефективності залік наукових розробок Обєктно-орієнтоване програмування залік Дослідження операцій залік

Декан факультету

_________________ (підпис)

Курс

Дата

2, Маг

21.11.2011 22.11.2011

2, Маг 2, Маг 2, Маг 2, Маг 2, Маг 2, Маг 2, Маг 2, Маг 2, Маг 2, Маг 2, Маг 2, Маг 2, Маг 2, Маг 2, Маг Радько І. П. (прізвище, ініціали)

23.11.2011 24.11.2011 25.11.2011 28.11.2011 29.11.2011 30.11.2011 21.11.2011 22.11.2011 23.11.2011 24.11.2011 25.11.2011 28.11.2011 29.11.2011 30.11.2011

/%D0%90%D0%A3%D0%A2%D0%9F  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%90%D0%A3%D0%A2%D0%9F.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you