Page 1

Міжнародна співпраця 4-та науково-практична конференція Міжнародної асоціації паразитоценологів Вітебск, 2010


Учреждение образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» признанный центр высшего образования и науки страны, ведущий ВУЗ в отрасли.  В ее составе: 5 факультетов, 28 кафедр, аграрный колледж, филиалы в гг. Речица и Пинск, научно-исследовательский институт прикладной ветеринарной медицины и биотехнологии, Республиканская лаборатория информационных технологий. Сегодня в академии работают 171 кандидат, 23 доктора наук. 


Коллектив кафедры паразитологии Витебской ордена «Знак Почета» госсударственной академии ветеринарной медицины


Відкриття 4-ої науково-практичної конференції Міжнародної асоціації паразитоценологів і День посвяти у студенти (на фото – ректор Вітебської державної академії ветеринарної медицини, д. вет. н., професор, А.І. Ятусевич)


Італійські колеги на пленарному засіданні Зліва направо: Массімо Платіні, П’єтро Кацола, Вітантоніо Перроне


Доповіді на секційному засіданні. Зліва направо: О.М. Субботін - керівник секції, к. вет. н., проректор з науки; В.М. Мироненко - секретар, к. вет. н., доцент УО ВГАВМ; І.Г. Матковська, к. вет.н., С.Г. Матковська, к. вет.н., доповідають про результати досліджень (Харків, ННЦ ІЕКВМ)


Дискусія доповіді І.Г. Матковської (Харків, ННЦ ІЕКВМ), зліва направо: д. вет.н., зав. каф. хвороб дрібн. тв-н В.О. Герасимчик (Вітебськ, ЗО ВДАВМ), асистент Р.О. Слободян (Київ, НУБіПУ), к. вет. н., доцент, в. о. зав. каф. паразитології та інвазійних хвороб С.І. Стасюкевич (Вітебськ, ЗО ВДАВМ)


Професор Є.М. Кузовкін (ХДЗВА) за роботою в секції науковоприкладних досліджень, клінічних спостережень, діагностики, лікування і профілактики при паразитоценозах


Обговорення доповідей і налагодження контактів Р.О. Слободян та А.М. Шевченком з італійськими колегами під час перерви


Виступ П’єтро Кацола на пленарному засіданні


Вітебськ, 2010 Ятусевич Антон Іванович – президент Міжнародної асоціації паразитоценологів, доктор ветеринарних наук, професор, ректор Вітебської державної академії ветеринарної медицини Галат Владислав Федорович – віце-президент Міжнародної асоціації паразитоценологів, академік Академії наук Вищої школи України, доктор ветеринарних наук, професор кафедри паразитології та тропічної ветеринарії


Виступ В.Ф. Галата на посвяченні у студенти


Президія зборів, присвячених посвяченню у студенти


Краєвиди Вітебська і Вітебської області


Дякую за увагу!

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1...

Advertisement