Page 1

Інформація про хід надходження заяв від вступників на освітньо-професійні програми підготовки фахівців ОКР "Бакалавр"

Конкурс

з них Подано заяв, всього

Напрями підготовки

Державне замовлення План прийому

№ п/п

Ліцензований обсяг

денна форма навчання станом на 23 липня 2012 року

копії

шт.

%

384

96,7

1

6.010106 - Соціальна педагогіка

50

20

397

19,9

2

6.020303 - Філологія (переклад)

50

25

362

14,5

356

3

6.030401 - Правознавство

75

25

898

35,9

868

4

6.030502 - Економічна кібернетика

50

25

304

12,2

5

6.030504 - Економіка підприємства

125

45

594

6

6.030507 - Маркетинг

60

45

7

6.030508 - Фінанси і кредит

150

8

6.030509 - Облік і аудит

9

6.030601 - Менеджмент

10

6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

випускники випускники ВНЗ І - ІІ рівнів акредитації старшої школи чол. %

відмінники

подано заяв разом

школа

39

39

ВНЗ

поза конкурсом

з цільовими направленнями

подано заяв

%

квота прийому

разом

школа

9,8

3

11

11

19,1

3

10

10

16,1

5

35

31

19,7

3

8

подано заяв

квота прийому

разом

2,8

2

0

2,8

11

6

6

3,9

49

47

43

8

2,6

4

2

2

2,0

49

36

33

ВНЗ

%

школа

ВНЗ

%

396

1

98,3

362

0

0,0

69

69

96,7

864

34

3,8

145

134

298

98,0

304

0

0,0

60

60

13,2

578

97,3

559

35

5,9

115

103

12

19,4

5

12

12

500

11,1

491

98,2

492

8

1,6

96

91

5

19,2

5

11

10

1

2,2

8

5

5

65

806

12,4

772

95,8

756

50

6,2

210

189

21

26,1

7

33

27

6

4,1

54

51

45

6

6,3

150

80

804

10,1

761

94,7

693

111

13,8

203

143

60

25,2

8

24

17

7

3,0

63

55

35

20

6,8

200

120

834

7,0

788

94,5

793

41

4,9

161

143

18

19,3

12

14

13

1

1,7

54

28

28

3,4

100

55

478

8,7

448

93,7

440

38

7,9

71

62

9

14,9

6

14

14

2,9

20

6

6

1,3

50

30

389

13,0

379

97,4

370

19

4,9

43

39

4

11,1

3

6

6

1,5

18

5

5

1,3

50

40

302

7,6

295

97,7

290

12

4,0

33

30

3

10,9

4

1

0,3

11

4

4

1,3

13 6.050503 - Машинобудування

170

65

210

3,2

198

94,3

198

12

5,7

12

10

2

5,7

7

3

3

1,4

15

2

2

1,0

14 6.050701 - Електротехніка та електротехнології

25

20

157

7,9

153

97,5

140

17

10,8

7

6

1

4,5

2

1

1

0,6

5

1

1

0,6

15 6.051401 - Біотехнологія

50

45

503

11,2

493

98,0

503

0

0,0

80

80

15,9

5

7

7

1,4

8

5

5

1,0

16 6.051701 - Харчові технології та інженерія

100

50

224

4,5

196

87,5

207

17

7,6

35

30

5

15,6

5

2

2

0,9

17

1

1

0,4

17 6.051801 - Деревооброблювальні технології

50

25

84

3,4

71

84,5

49

35

41,7

8

2

6

9,5

3

0

0,0

5

0

18 6.060101 - Будівництво

50

25

125

5,0

113

90,4

108

17

13,6

13

6

7

10,4

3

1

1

0,8

0

0

100

45

256

5,7

235

91,8

219

37

14,5

41

26

15

16,0

5

4

4

1,6

8

4

3

1

1,6

11 6.050101 - Комп’ютерні науки 12

19

6.050202 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

6.070101 - Транспортні технології (за видами транспорту)

0,3

11

4

1

0,0 1,7 4

5,2 0,7

3

6,1 1,0

0,0 0,0

20 6.080101 - Геодезія, картографія та землеустрій

90

60

954

15,9

917

96,1

890

64

6,7

117

90

27

12,3

6

24

22

2

2,5

32

29

28

1

3,0

21 6.090101 - Агрономія

300

175

521

3,0

429

82,3

459

62

11,9

45

28

17

8,6

18

6

5

1

1,2

65

35

31

4

6,7

6.090102 - Технологія виробництва і переробки 22 продукції тваринництва

125

75

319

4,3

266

83,4

253

66

20,7

31

16

15

9,7

8

5

4

1

1,6

39

7

2

5

2,2

23 6.090103 - Лісове і садово-паркове господарство

335

140

529

3,8

447

84,5

415

114

21,6

85

41

44

16,1

14

6

4

2

1,1

42

25

22

3

4,7

24 6.090105 - Захист рослин

100

55

268

4,9

245

91,4

258

10

3,7

29

25

4

10,8

6

3

3

1,1

16

6

6

2,2

25 6.090201 - Водні біоресурси та аквакультура

75

50

362

7,2

339

93,6

354

8

2,2

20

17

3

5,5

5

12

12

3,3

5

2

2

0,6

170

93

313

3,4

233

74,4

198

115

36,7

45

8

37

14,4

9

7

3

4

2,2

29

10

2

8

3,2

200

80

232

2,9

144

62,1

108

124

53,4

41

2

39

17,7

8

5

1

4

2,2

45

24

10

14

10,3

250

135

662

4,9

578

87,3

662

0

0,0

63

63

9,5

14

19

19

2,9

56

20

20

41

39,4

0

104

100,0

39

11340

1151

9,2

1956

6.100101 - Енергетика та електротехнічні системи в 26 агропромисловому комплексі 6.100102 - Процеси, машини та обладнання 27 агропромислового виробництва 28 6.110101 - Ветеринарна медицина 29 8.11010101 - Ветеринарна медицина (ОКР "Магістр")

Разом

250

60

104

1,7

3550

1773

12491

7,0

Станом на відповідний день прийому 2011 року

8103

11516 92,2

1552

39

37,5

6

1

404

15,7

188

285

6057

Фактична кількість фізичних осіб - 6694 Оригінали документів - 972

Відповідальний секретар приймальної комісії

С. Волошин

250

1

1,0

45

0

35

2,3

763

416

3,0 0,0

347

69

3,3

/23_07_2012_%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%B4%D1%84%D0%BD  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/23_07_2012_%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%B4%D1%84%D0%BD.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you