Page 1

ІНФОРМАЦІЯ про видані співробітниками ННІ ВМЯБПТ кафедри епізоотології та організації ветеринарної справи 1. Назва: «Інфекційні хвороби тварин з везикулярним синдромом». 2. Автори: Корнієнко Леонід Євгенович, Бусол Володимир Олександрович, Недосєков Віталій Володимирович, Ушкалов Валерій Олександрович, Головко Анатолій Миколайович, Корнієнко Любов Миколаївна, Ярчук Броніслав Миронович, Дудников Леонід Андрійович. 3. Навчальний посібник, призначений для студентів факультетів ветеринарної медицини вищих навчальних аграрних закладів і широке коло практичних фахівців ветеринарної медицини. 4. Гриф надано Міністерством аграрної політики України (лист № 18-12813/570 від 07.05.2009 р.). Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-54-48 від 21.06.2010 р.). 5. Обсяг 15,81 у.д.а. 6. Видавництво «Біла Церква». 7. Рік видання 2010. 8. Вартість договірна. 9.

Контактні телефони: р.527-89-22, р.527-88-56; infection_chair@twin.nauu.kiev.ua.

електронна адреса:

Анотація У навчальному посібнику викладені сучасні погляди на інфекційні хвороби тварин з везикулярним синдромом. Автори, ґрунтуючись на наукових працях і сучасних розробках у діагностиці і профілактиці інфекційних захворювань, розкривають місце цих захворювань в епізоотології, виводять загальні закономірності й тенденції їх поширення, розкривають сучасні відомості про збудників, клінічний і патолого-анатомічний прояви. Наведена характеристика патогенезу, описані епізоотологічні особливості, викладені сучасні методи діагностики, специфічної профілактики й заходи боротьби з цими хворобами. Розрахована на студентів факультетів ветеринарної медицини вищих навчальних аграрних закладів і широке коло практичних фахівців ветеринарної медицини.


*** ІНФОРМАЦІЯ Про видані співробітниками ННІ ВМЯБПТ кафедри паразитології та тропічної ветеринарії 1. Назва Посібник з інвазійних, інфекційних та незаразних хвороб свиней. 2. Автор(и): прізвище, ім’я та по батькові (повністю) Довгій Юрій Юрійович, Галат Владислав Федорович, Галатюк Олександр Євстафійович, Шеремет Сергій Іванович. 3. Підручник / навчальний посібник (залишити потрібне), призначений для (група ВНЗ, АКРЕДИТАЦІЇ, ОКР, напрям підготовки, спеціальність тощо) II – IV рівні для бакалаврів напрям ветеринарна медицина 4. Гриф надано ( без скорочень ) Міністерством аграрної політики та продовольства. 5. Обсяг 26.65 у.д.а. 6. Видавництво (назва) Урожай. 7. Рік видання 2010 8. Вартість (якщо відомо) -------- грн. 9. Контактні телефони автора(ів): робочий 527-87-86, мобільний 098-494-34-39 адреса електронної скриньки: е-mail marina _galat @ rambler.ru/. Анотація Описано інвазійні, інфекційні та незаразні хвороби, фізіологію і зоогігієну утримання свиней, а також ветеринарно – санітарну експертизу відповідних продуктів.Наведено новітні методи діагностики, комплексні схеми лікування, загальні ветеринарно – санітарні й спеціальні профілактичні заходи при захворюваннях свиней. Кафедра технології виробництва молока та яловичини 1. Назва “Практикум із спеціалізованого м’ясного скотарства” 2. Автор(и): Угнівенко Анатолій Миколайович, Антонюк Тетяна Андріївна, Коропець Лариса Анатоліївна, Носевич Дмитро Костянтинович, Себа Микола Васильович, Повозніков Микола Григорович 3. Навчальний посібник ОКР "Спеціаліст" та "Магістр" напряму 1302 "Зооінженерія" зі спеціальності 8.09010201 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації.


4. Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист від 02.02.11 р. № 1 (11-901) 5. Обсяг 16 у.д.а. 6. Видавництво (назва) "Аграрна освіта" 7. Рік видання – 2010 8. Вартість грн. 9. Контактні телефони авторів: робочий 044 527-83-93, мобільний 097-255-22-46, Анотація Висвітлено методики лабораторних занять та практичні завдання і вправи до тем, передбачені типовою програмою: визначення показників ознак відтворювальної здатності, молочності та м’ясної продуктивності; організація кормової бази у м’ясному скотарстві; визначення основних напрямів технологічного процесу утримання м’ясної худоби стійлово-вигульною та на природних пасовищах; визначення кондицій, типу будови тіла та племінної цінності тварин; ідентифікація та облік на фермі з розведення м’ясної худоби.

*** 1. Назва “Технологія виробництва молока і яловичини” 2. Автор(и): Костенко Василь Іванович, Сірацький Йосип Зенонович, Шевченко Микола Іванович, Адмін Євгеній Іванович, Рубан Юрій Дмитрович 3. Підручник ОКР "Бакалавр" напряму 6.090102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації. 4. Гриф надано Міністерством аграрної політики України (лист від 28.07.2010 р. № 18-28-13 (894) 5. Обсяг 33,7 у.д.а. 6. Видавництво (назва) "Аграрна освіта" 7. Рік видання – 2010 8. Вартість грн. 9. Контактні телефони авторів: робочий 527-82-32, мобільний 067-23502-70, адреса електронної скриньки: e-mail vasyl_kostenko@mail.ru Анотація Подано біологічні особливості великої рогатої худоби, основи селекційно-племінної роботи та відтворення стада, викладено технології виробництва молока та яловичини, особливості моделювання технологічних процесів у скотарстві, технологію спеціалізованого м’ясного скотарства, виробництво продукції за умов радіоактивного забруднення та енергозберігаючі технології в скотарстві.

***

/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%A3%D0%9D%D0%9D%D0%86%20%D0%AF%D0%...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you