Issuu on Google+

Інформація про хід надходження заяв від вступників на програми підготовки фахівців ОКР "Магістр" заочна форма навчання

Ліцензований обсяг

станом на 28.05.2012 р.

План прийому за державним замовленням

1 Автоматизоване управління технологічними процесами

35

5

5

9

14

2 Електрифікація і автоматизація сільського господарства

50

10

12

9

21

3 Енергетика сільськогосподарського виробництва

100

15

19

8

27

4 Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва

70

10

10

3

13

5 Механізація сільського господарства

165

40

30

4

34

420

80

76

33

109

№ п/п

Спеціальності

Разом

Відповідальний секретар приймальної комісії

Подано заяв

за державним замовленням

за умов договору

разом

С. Волошин

Екстернатна форма навчання

0


/28_05_12_%D0%B7%D1%84%D0%BD