Page 1

“Затверджую” Начальник навчальної частини НУБіПУ ______________доц. Зазимко О.В. РОЗКЛАД заліків та іспитів на літню сесію 2010/2011 н.р. для студентів факультету ЕіА, що навчаються за ОКР "МАГІСТР" зі спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання » Заняття за розкладом до 27.05.11 (п’ятниця) включно. Термін іспитової сесії – 30.05.11-11.06.11 р. (Виробнича спеціалізація) Група, дата, пара Дисципліна 1 з а л і к и 1. Інформаційно-обчислювальні комплекси в енергетиці 2. Типовий електропривод 3. Прогнозування і планування енергетики 4. Прогресивні методи енергозбереження та розвитку систем електропостачання

Заліки складаються у період занять з 16.05.11 по 27.05.11

5. Математичні моделі в оптимізацій них задачах електропостачання і

с

п

и

т

и

1. Енергозберігаючі режими електропостачання (КП)

30.05.11

2. Охорона праці у галузі

10.06.11

3. Телемеханіка і АСУ систем електропостачання

02.06.11

Декан факультету ЕіА

І. Радько

/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%B8%D1%81%D0%B  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%B8%D1%81%D0%BF_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D...