Page 1

Додаток 1 Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра Галузі знань

Спеціальності

Шифр

Найменування

Код

1

2

3

0901

Сільське господарство і лісництво

0304 0517

0518

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Землеустрій та кадастр

90

85

1,5

2

18950

12600

8.03040101

Правознавство Технології зберігання, консервування та переробки м’яса

15

1,5

21350

30

1,5

13050

8.09010301 8.09010303

Біотехнологія Геодезія та землеустрій Право Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції Оброблювання деревини

Заочна форма навчання

8.08010103

8.09010201

0514 0801

Заочна Денна форма форма навчання навчання

8.05140105

8.09010101 8.09010102 8.09010104

8.09010501

Природничі науки

Денна форма навчання

Вартість одного року навчання, грн.

4 5 Базовий заклад НУБіП України Агрономія 100 Агрохімія і ґрунтознавство 50 Плодоовочівництво і виноградарство 50 Селекція і генетика 25 сільськогосподарських культур Захист рослин 75 Технології виробництва і переробки 125 продукції тваринництва Лісове господарство 100 Садово-паркове господарство 75 Екологія та охорона навколишнього 50 середовища Екологічна біотехнологія та біоенергетика 30

8.09010105

0401

Назва

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання, років

8.04010601

8.05170104

6

7

8

9

10

100 50 50

1,5 1,5 1,5

2 2 2

13050 13050 13050

8700 8700 8700

25

1,5

2

13050

8700

75

1,5

2

13050

8700

125

1,5

2

13050

8700

75 75

1,5 1,5

2 2

18950 18950

12600 12600

50

1,5

2

18950

12600

1,5

17300

8.05170105

Технології зберігання та переробки водних біоресурсів

30

1,5

13050

8.05180101

Технології деревообробки

50

50

1,5

2

15500

10350

плановий показник (для базового закладу НУБіП України вартість на програми підготовки спеціалістів і магістрів подано за весь термін навчання)


Продовження дод. 1 1 0902 0505

1001

0701

0507 0501 0502 0305

2 Рибне господарство та аквакультура Машинобудування та матеріалообробка Техніка та енергетика аграрного виробництва Транспорт і транспортна інфраструктура Електротехніка та електромеханіка Інформатика та обчислювальна техніка Автоматика та управління Економіка та підприємництво

3

8

9

10

75

1,5

2

13050

8700

8.05050303

Обладнання лісового комплексу Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва Механізація сільського господарства Енергетика сільськогосподарського виробництва Електрифікація і автоматизація сільського господарства Організація і регулювання дорожнього руху Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний) Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)

50

1,5

13050

50

50

1,5

2

13050

8700

165

165

1,5

2

14200

9500

100

100

1,5

2

14200

9500

50

50

1,5

2

14200

9500

15

1,5

13050

15

1,5

13050

20

1,5

13050

25

1,5

13050

35

35

1,5

2

13050

8700

75

75

1

1,5

16900

11550

150 50

150 50

1 1

1,5 1,5

16900 16900

11550 11550

150

150

1

1,5

16900

11550

50 60

– 60

1 1

– 1,5

15450 16900

– 11550

100

100

1

1,5

16900

11550

150

150

1

1,5

16900

11550

50 250

50 25

1,5 1,5

2 2

14850 12000

9250 9000

8.05050312 8.10010203 8.10010101 8.10010103 8.07010104 8.07010102 8.05070103 8.05010101 8.05020201 8.03050401

8.03060101 8.03060104

Педагогічна освіта Ветеринарія

7

75

8.03050201 8.03050701

0101 1101

6

Водні біоресурси

8.03050801

Менеджмент і адміністрування

5

8.09020101

8.03050901 8.03050803

0306

4

8.01010601 8.11010101

Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями) Автоматизоване управління технологічними процесами Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) Облік і аудит Оподаткування Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами) Економічна кібернетика Маркетинг Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Соціальна педагогіка Ветеринарна медицина (за видами)


Продовження дод. 1 1 1801

2 Специфічні категорії

3 8.18010010 8.18010021

5 50 75

6 50 75

7 1,5 1,5

8 2 2

9 18800 13900

10 9400 9250

75

1,5

13900

8.18010018

4 Якість, стандартизація та сертифікація Педагогіка вищої школи Управління навчальним закладом (за типом) Адміністративний менеджмент

50

50

1,5

2

18600

12400

8.15010005

Державна служба

50

150

1,5

2

11450

8600

Південний філіал НУБіП України "Кримський агротехнологічний університет" 8.09010101 Агрономія 50 50 1,5

1,5

4900

3780

8.09010104

Плодоовочівництво і виноградарство

50

30

1,5

1,5

4900

3780

8.05170102

Технології жирів і жирозамінників

10

1,5

4930

8.05170106

Технології продуктів бродіння і виноробства

15

10

1,5

1,5

5720

4420

8.08010103

Землеустрій та кадастр

20

20

1,5

8500

6610

8.10010203

Механізація сільського господарства

65

65

1,5

1,5

5450

4200

30

30

1

1

7550

5500

10

10

1

1

7550

5500

15

15

1,5

1,5

7550

5500

70

1,5

5830

8.18010020

1501 0901

0517

0801 1001

0305

Державне управління Сільське господарство і лісництво Харчова промисловість та переробка сільськогосподарськ ої продукції Геодезія та землеустрій Техніка та енергетика аграрного виробництва Економіка та підприємництво

8.03050401 8.03050901

0306 1101

Менеджмент і адміністрування Ветеринарія

8.03060101 8.11010101

Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) Облік і аудит Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) Ветеринарна медицина (за видами)


Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста Галузі знань

Спеціальності

Шифр

Назва

Код

1

2

3

0901

Сільське господарство і 7.09010102 лісництво 7.09010501 7.09010104 7.09010105 7.09010301 7.09010303

0401

Природничі науки

0304

Право

0505

Машинобудування та матеріалообробка Техніка та енергетика аграрного виробництва

1001

7.04010601 7.03040201 7.05050312 7.10010203 7.10010101 7.10010103

0101

Педагогічна освіта

7.01010401 7.01010401 7.01010401 7.01010401 7.01010401 7.01010401

1

плановий показник

Назва

Ліцензовані обсяги Денна форма навчання

4 5 Базовий заклад НУБіП України Агрохімія і ґрунтознавство 25 Захист рослин 25 Плодоовочівництво і виноградарство 25 Селекція і генетика сільськогосподарських 25 культур Лісове господарство 50 Садово-паркове господарство 25 Екологія та охорона навколишнього 30 середовища Правознавство 60 Машини та обладнання 20 сільськогосподарського виробництва Механізація сільського господарства 85 Енергетика сільськогосподарського 50 виробництва Електрифікація і автоматизація сільського 10 господарства Професійна освіта (Агрономія) – Професійна освіта (Технологія – виробництва і переробки продуктів сільського господарства) Професійна освіта (Лісове господарство) – Професійна освіта (Зоотехнології) – Професійна освіта (Економіка) – Професійна освіта (Землевпорядкування та – кадастр)

Вартість1 одного року навчання, грн. Заочна Заочна Денна форма форма форма навчанн навчання навчання я 8 9 10

Нормативні терміни навчання

Заочна Денна форма форма навчання навчання

6

7

25 25 25

1 1 1

1,5 1,5 1,5

8650 8650 8650

6500 6500 6500

1

8650

75 25

1 1

1,5 1,5

12500 12500

9400 9400

30

1

1,5

12500

9400

75

1

1,5

16450

12300

1

8650

85

1

1,5

9400

7050

50

1

1,5

9400

7050

10

1

1,5

9400

7050

10

2

6850

20

2

6850

10 10 25

– – –

2 2 2

– – –

6850 6850 6850

75

2

6850


Продовження дод. 1 1 0502 1101

2 Автоматика та управління Ветеринарія

0901

Сільське господарство і лісництво

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

1101 0801 1001 0305

Ветеринарія Геодезія та землеустрій Техніка та енергетика аграрного виробництва Економіка та підприємництво

3

4 5 6 7 Автоматизоване управління 7.05020201 15 15 1 технологічними процесами 7.11010101 Ветеринарна медицина (за видами) 75 – 1 Південний філіал НУБіП України "Кримський агротехнологічний університет" 7.09010101 Агрономія 40 40 1 7.09010104 Плодоовочівництво і виноградарство 40 40 1 7.09010301 Лісове господарство 30 30 1 7.09010303 Садово-паркове господарство 40 20 1 Технології продуктів бродіння і 7.05170106 30 – 1 виноробства Технології зберігання, консервування та 7.05170108 30 15 1 переробки молока 7.05170102 Технології жирів і жирозамінників 25 20 1 7.11010101 Ветеринарна медицина 30 – 1 7.08010103 Землеустрій та кадастр 60 20 1 7.10010203 7.03050401 7.03050801 7.03050901

0306

Менеджмент і адміністрування

0305

Економіка та підприємництво

1001

Техніка та енергетика аграрного виробництва

7.03060101

7.03050401 7.03050901 7.10010101 7.10010203



відокремлений підрозділ

Механізація сільського господарства

30

30

Економіка підприємства (за видами 30 40 економічної діяльності) Фінанси і кредит (за спеціалізованими 30 30 програмами) Облік і аудит 80 90 Менеджмент організацій і 30 20 адміністрування (за видами економічної діяльності) ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут" Економіка підприємства (за видами 25 200 економічної діяльності) Облік і аудит 75 75 Енергетика сільськогосподарського 75 100 виробництва Механізація сільського господарства

75

100

8

9

10

1,5

8650

6500

1,5

11750

1 1 1 1

4700 4700 5450 5830

3620 3620 4200 4500

5450

4200

1

4840

3720

1 – 1

4520 5450 8090

3460 – 6350

1

1

5300

4090

1

1

6890

5120

1

1

6890

5120

1

1

6890

5120

1

1

6890

5120

1

1,5

6900

3800

1

1,5

6900

3800

1

1,5

6900

3800

1

1,5

6900

3800


Продовження дод. 1 1 0305 0306

1001

2

3

Економіка та підприємництво Менеджмент і адміністрування Техніка та енергетика аграрного виробництва

7.03050901 7.03060101 7.10010101 7.10010203

4 5 6 ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут"

7

8

9

10

Облік і аудит Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) Енергетика сільськогосподарського виробництва Механізація сільського господарства

30

3

1

1,5

9800

5900

30

30

1

1,5

9800

5900

50

30

1

1,5

9800

5900

100

100

1

1,5

9800

5900

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра Галузі знань

Напрями підготовки

Шифр

Найменування

Код

1

2

3

0901 0401

Сільське господарство і лісництво Природничі науки

6.090101 6.090105 6.040106

0514 0901 0517 0902 1101 2

Біотехнологія Сільське господарство і лісництво Харчова промисловість та переробка с.-г. продукції Рибне господарство та аквакультура Ветеринарія

плановий показник

6.051401 6.090102

Назва

Ліцензовані обсяги Денна форма навчання

4 5 Базовий заклад НУБіП України Агрономія 300 Захист рослин 100 Екологія, охорона навколишнього 100 середовища та збалансоване природокористування Біотехнологія 50 Технологія виробництва і переробки 125 продукції тваринництва

Нормативні терміни навчання, років

Вартість2 одного року навчання, грн.

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна Денна форма форма навчання навчання

Заочна форма навчання

6

7

8

9

10

345 75

4 4

5 5

8200 8200

4100 4100

100

4

5

10800

5400

50

4

5

10800

5400

125

4

5

8200

4100

6.051701

Харчові технології та інженерія

100

100

4

5

8200

4100

6.090201

Водні біоресурси та аквакультура

75

75

4

5

8200

4100

6.110101

Ветеринарна медицина

250

4

10650


Продовження дод. 1 1 0801 0304 0101 0203 0901 0518 0601 1001

2 Геодезія та землеустрій Право Педагогічна освіта Гуманітарні науки Сільське господарство і лісництво Оброблювання деревини Будівництво та архітектура Техніка та енергетика аграрного виробництва

3 6.080101 6.030401 6.010103 6.020303

4 Геодезія, картографія та землеустрій Правознавство Соціальна педагогіка Філологія (переклад)

5 90 75 50 50

6 85 115 50 –

7 4 4 4 4

8 5 5 5 –

9 10800 14500 8500 8200

10 5400 7250 4250 –

6.090103

Лісове і садово-паркове господарство

335

350

4

5

10800

5400

6.051801

Деревооброблювальні технології

50

100

4

5

8500

4250

6.060101

Будівництво

50

4

8200

170

220

4

5

8200

4100

200

250

4

5

8200

4100

6.100101 6.100102

0505 0701 0507 0502 0501 0305

0306 0901

Машинобудування та матеріалообробка Транспорт і транспортна інфраструктура Електротехніка та електромеханіка Автоматика та управління Інформатика та обчислювальна техніка Економіка та підприємництво

Менеджмент і адміністрування Сільське господарство і лісництво

Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва

6.050503

Машинобудування

170

120

4

5

8200

4100

6.070101

Транспортні технології (за видами транспорту)

100

100

4

5

8200

4100

6.050701

Електротехніка та електротехнології

25

25

4

5

8200

4100

6.050202

Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології

50

50

4

5

8200

4100

6.050101

Комп’ютерні науки

50

50

4

5

8200

4100

6.030502 6.030504 6.030507 6.030508 6.030509

Економічна кібернетика Економіка підприємства Маркетинг Фінанси і кредит Облік і аудит

50 125 60 150 150

30 165 60 140 215

4 4 4 4 4

5 5 5 5 5

13200 13200 13200 13200 13200

6600 6600 6600 6600 6600

6.030601

Менеджмент

200

250

4

5

13200

6600

5

4580

3520

5

3520

5

4900

3780

Південний філіал НУБіП України "Кримський агротехнологічний університет" 6.090101 Агрономія 180 180 4 6.090102 Технологія виробництва і переробки – 30 – продукції тваринництва 6.090103 Лісове і садово-паркове господарство 130 50 4


Продовження дод. 1 1 0517 0801 1001 1101 0305

2 Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції Геодезія та землеустрій Техніка та енергетика аграрного виробництва Ветеринарія Економіка та підприємництво

0306

Менеджмент і адміністрування

0305

Економіка та підприємництво Техніка та енергетика аграрного виробництва

1001

3

0305

Економіка та підприємництво Менеджмент і адміністрування

7

8

9

10

130

25

4

5

4900

3780

6.080101

Геодезія, картографія та землеустрій

90

90

4

5

7690

6200

95

95

4

5

5040

3880

6.110101 6.030502 6.030504 6.030508 6.030509

Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва Ветеринарна медицина Економічна кібернетика Економіка підприємства Фінанси і кредит Облік і аудит

100 30 40 45 90

– – 40 30 80

4 4 4 4 4

– – 5 5 5

5040 6230 6650 6650 6650

– – 4960 4960 4960

6.030601

Менеджмент

50

40

4

5

6650

4960

4 4

5 5

6500 6500

3800 3800

4

5

6500

3800

4

5

6500

3800

4

5

6500

3800

4

5

6500

3800

6.100102

6.030504 6.030509 6.100101

6.040106 Сільське господарство і лісництво

6

Харчові технології і інженерія

Природничі науки

0901

5

6.051701

6.100102 0401

4

6.090103

ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут" Економіка підприємства 40 200 Облік і аудит 75 100 Енергетика та електротехнічні системи в 75 100 агропромисловому комплексі Процеси, машини та обладнання 75 100 агропромислового виробництва Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 50 50 природокористування Лісове і садово-паркове господарство

50

50

ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут"

0306

6.030509

Облік і аудит

40

25

4

4,5

9400

5900

6.030601

Менеджмент

30

25

4

4,5

9400

5900


Продовження дод. 1 1 1001

0305 0901

0305

0305 0901

0901 1001

0305 0306 0901

2 Техніка та енергетика аграрного виробництва

Економіка та підприємництво Сільське господарство і лісництво Економіка та підприємництво

Економіка та підприємництво Сільське господарство і лісництво Сільське господарство і лісництво Техніка та енергетика аграрного виробництва

Економіка та підприємництво Менеджмент і адміністрування Сільське господарство і лісництво

3

4 5 6 Енергетика та електротехнічні системи в 6.100101 75 75 АПК Процеси, машини та обладнання 6.100102 100 100 агропромислового виробництва ВП НУБіП України "Заліщицький аграрний коледж ім. Є.Храпливого"

7

8

9

10

4

4,5

9400

5900

4

4,5

9400

5900

6.030509

Облік і аудит

50

50

4

3

4360

3920

6.090101

Агрономія

50

50

4

2

2500

1960

4

3

7400

3700

4

3

6850

3425

4

2,5

5400

4800

4 4

2,5 –

4800 4800

3500 –

2

2410

2,5

3170

2739

2,5

3614

3055

3 3

– –

6600 6600

6.030509 6.030510

6.030509 6.090101 6.090105 6.090101

ВП НУБіП України "Ірпінський економічний коледж" Облік і аудит 200 200 Товарознавство і торговельне 50 50 підприємництво ВП НУБіП України "Кримський агропромисловий коледж" Облік і аудит

25

25

Агрономія 25 25 Захист рослин 25 – ВП НУБіП України "Немішаївський агротехнологічний коледж" Агрономія

60

Енергетика та електротехнічні системи в 60 50 2 агропромисловому комплексі Процеси, машини та обладнання 6.100102 60 50 2 агропромислового виробництва ВП НУБіП України "Бобровицький навчально-інформаційно-консультаційний пункт" 6.030504 Економіка підприємства – 50 – 6.030509 Облік і аудит – 50 – 6.100101

6.030601

Менеджмент

50

3

6600

6.090101

Агрономія

20

3

4100


Продовження дод. 1 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

5400

ВП НУБіП України "Лубенський навчально-інформаційно-консультаційний пункт" 0901

Сільське господарство і лісівництво

6.090103

Лісове і садово-паркове господарство

50

ВП НУБіП України "Малинський навчально-інформаційно-консультаційний пункт" 0518 0901

Оброблювання деревини Сільське господарство і лісництво

6.051801

Деревооброблювальні технології

50

3

4300

6.090103

Лісове і садово-паркове господарство

50

3

5400

ВП НУБіП України "Мукачівський навчально-інформаційно-консультаційний пункт" 0304 0305 0901

Право Економіка та підприємництво Сільське господарство і лісництво

6.030401

Право

40

3

7250

6.030509

Облік і аудит

25

3

6600

6.090101

Агрономія

25

3

4100

ВП НУБіП України "Таращанський навчально-інформаційно-консультаційний пункт" 1001

Техніка та енергетика аграрного виробництва

6.100101 6.100102

Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва

50

3

4100

50

3

4100


Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста Галузі знань

Спеціальності

Шифр

Найменування

Код

Назва

1

2

3

4

Нормативні терміни Вартість3 одного навчання року навчання, грн. Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна форма форма форма форма форма форма навчання навчання навчання навчання навчання навчання 5 6 7 8 9 10 Ліцензовані обсяги

ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут" 0305

Економіка та підприємництво

0401 0901

Природничі науки Сільське господарство і лісництво Техніка та енергетика аграрного виробництва

1001

5.03050401 5.03050901 5.04010602 5.09010303 5.10010102

5.10010201 0501 0701

Інформатика та обчислювальна техніка Транспорт і транспортна інфраструктура

5.05010201 5.07010602

Економіка підприємства Бухгалтерський облік Прикладна екологія Зелене будівництво і садово-паркове господарство Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва Обслуговування комп’ютерних систем і мереж Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

50 50 35

– – 50

3 3 4

– – 4

4000 4000 4000

– – 2350

35

4

4000

50

50

4

4

4000

2350

50

50

4

4

4000

2350

50

4

4000

30

4

4000

ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" 0305

Економіка та підприємництво

0501

Інформатика та обчислювальна техніка Автоматика та управління

0502

3

плановий показник

5.03050901 5.05010201 5.05020201

Бухгалтерський облік Обслуговування комп’ютерних систем і мереж Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

60

25

3

3

6900

4700

30

4

6900

4700

25

4

6900

4700


Продовження дод. 1 1 0701

1001

0901

0306 0305

0305 0306 0401 0501 0801 0901

2 Транспорт і транспортна інфраструктура Техніка та енергетика аграрного виробництва

3

4

5

6

7

8

9

10

5.07010102

Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті

30

3

6900

4700

6900

4700

3

6900

4700

3

3800

2300

3

3800

2300

2,5

3800

2300

– 2 2

4000 4000 4000

– 2600 2600

5700

3

5500

2750

3

5700

2850

5700

3 3

5700 5500 5500

2850 2750 2750

3

5700

2850

Монтаж, обслуговування та ремонт 50 50 4 електротехнічних установок в агропромисловому комплексі Експлуатація та ремонт машин і 5.10010201 обладнання агропромислового 75 75 4 виробництва ВП НУБіП України "Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім. О. Майнової" Сільське господарство Виробництво і переробка продукції 5.09010103 50 50 4 і лісництво рослинництва Виробництво і переробка продукції 5.09010201 50 50 4 тваринництва Менеджмент і 5.03060101 Організація виробництва 30 40 3,5 адміністрування Економіка та 5.03050801 Фінанси і кредит 50 – 3 підприємництво 5.03050401 Економіка підприємства 35 35 3 Бухгалтерський облік 5.03050901 50 50 3 ВП НУБіП України "Боярський коледж екології і природних ресурсів" Економіка і 5. 03050802 Оціночна діяльність 25 – 3 підприємство Менеджмент та 5.03060101 Організація виробництва 55 55 3,5 адміністрування Природничі науки 5.04010602 Прикладна екологія 55 55 4 Інформатика та Обслуговування програмних систем і 5.05010101 25 – 4 обчислювальна техніка комплексів Геодезія та землеустрій 5.08010102 Землевпорядкування 55 55 4 Сільське господарство і 5.09010101 Промислове квітництво 25 25 3,5 лісівництво 5.09010301 Лісове господарство 30 30 4 Зелене будівництво і садово-паркове 5.09010303 25 25 3,5 господарство 5.10010102


Продовження дод. 1 1

2

3

4 5 6 7 ВП НУБіП України "Заліщицький аграрний коледж ім. Є.Храпливого" 5.03050801 Фінанси і кредит 25 – 3 5.03050401 Економіка підприємства 50 50 3

8

9

10

– 2

4140 4030

– 2500

0305

Економіка та підприємництво

0305

Економіка та підприємництво

5.03050901

Бухгалтерський облік

60

60

3

2

4140

2500

5.03050702

Комерційна діяльність

25

25

3

2

3700

2290

0401

Природничі науки

5.04010602

25

25

4

3

3050

2450

0901

Сільське господарство і лісництво

5.09010102

Прикладна екологія Організація і технологія ведення фермерського господарства Виробництво і переробка продукції рослинництва Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

25

25

4

3

1740

2000

25

25

4

3

1960

1520

50

4

4360

3 3 3 3

– 2 – 2

4800 4800 4800 4800

– 2400 – 2400

3

2

4150

2075

4

5390

3 3

– 2

5000 5000

– 4200

4

3

3500

2500

4

3

3500

2500

5.09010103 0501

Інформатика та обчислювальна техніка

0305

Економіка та підприємництво

0501

Інформатика та обчислювальна техніка

0305

Економіка та підприємництво Сільське господарство і лісництво

0901

5.05010201

ВП НУБіП України "Ірпінський економічний коледж" Маркетингова діяльність 50 – Фінанси і кредит 50 50 Оціночна діяльність 50 – Бухгалтерський облік 250 200 Товарознавство та комерційна 5.03051001 100 100 діяльність Обслуговування комп’ютерних 5.05010201 50 – систем і мереж ВП НУБіП України "Кримський агропромисловий коледж" 5.03050802 Оціночна діяльність 25 – 5.03050901 Бухгалтерський облік 125 30 Організація і технологія ведення 5.09010102 50 30 фермерського господарства Виробництво і переробка продукції 5.09010103 75 50 рослинництва 5.03050701 5.03050801 5.03050802 5.03050901


Продовження дод. 1 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ВП НУБіП України "Немішаївський агротехнологічний коледж" 0305

0701 0901

Економіка та підприємництво Транспорт і транспортна інфраструктура Сільське господарство і лісництво

5.03050401 5.03050801

Економіка підприємства Фінанси і кредит

50 50

– –

3 3

– –

1972 2848

– –

5.07010101

Організація і регулювання дорожнього руху

50

50

4

2465

50

50

4

1533

50

50

4

1424

50

3

1479

75

75

4

3,5

1972

1533

125

125

4

3,5

2191

1752

125

4

1644

5.09010103 5.09010201

0902 1001

Рибне господарство та аквакультура Техніка та енергетика аграрного виробництва

5.09020101 5.10010102 5.10010201

1101

Ветеринарія

5.11010101

Виробництво і переробка продукції рослинництва Виробництво і переробка продукції тваринництва Рибництво та аквакультура Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в АПК Експлуатація та ремонт машин та обладнання агропромислового виробництва Ветеринарна медицина

ВП НУБіП України "Мукачівський аграрний коледж" 0304

Право

5.03040101

Правознавство

50

40

4

3

5000

3800

0305

Економіка та підприємництво

5.03050901

Бухгалтерський облік

50

50

3

2

4900

3500

5.03050801

Фінанси і кредит

25

25

3

2

5000

3500

1401 1101

Сфера обслуговування Ветеринарія

5.14010301

Туристичне обслуговування

25

25

3,5

2,5

4900

2700

5.11010101

75

4

4035

0901

Сільське господарство і лісництво

Ветеринарна медицина Виробництво і переробка продукції рослинництва Організація і технологія ведення фермерського господарства

25

25

4

3

2600

2600

25

25

4

2600

5.09010103 5.09010102


Продовження дод. 1 1 1001

0901

0501 1101 0601

0901

0305 0601 0801 1001

2

3

4 5 6 7 8 ВП НУБіП України "Прибрежненський аграрний коледж" Техніка та енергетика Експлуатація та ремонт машин і аграрного виробництва 5.10010201 обладнання агропромислового 75 40 4 3 виробництва Монтаж, обслуговування та ремонт 5.10010102 30 30 4 3 електротехнічних установок в АПК Сільське господарство Виробництво та переробка продукції 5.09010103 50 50 4 3 і лісництво рослинництва Виробництво та переробка продукції 5.09010201 25 25 4 3 тваринництва Інформатика та Обслуговування комп’ютерних 5.05010201 30 – 4 – обчислювальна техніка систем і мереж Ветеринарія 5.11010101 Ветеринарна медицина 50 – 4 – ВП НУБіП України "Бахчисарайський будівельний технікум" Будівництво та Будівництво та експлуатація 5.06010101 100 100 4 3 архітектура будівель і споруд Монтаж, обслуговування 5.06010113 устаткування та систем 50 50 3,5 3 газопостачання Опорядження будівель і споруд та 5.06010115 25 25 3,5 – будівельний дизайн Архітектурне проектування та 5.06010201 25 – 4 – внутрішній інтер’єр Сільське господарство і Зелене будівництво і садово-паркове 5.09010303 25 – 3,5 – лісівництво господарство ВП НУБіП України "Кримський технікум гідромеліорації та механізації сільського господарства" Економіка та 5.03050702 Комерційна діяльність 40 30 3. 2 підприємство Будівництво та Будівництво обслуговування і 5.06010302 25 20 4 3 архітектура ремонт гідромеліоративних споруд Геодезія та землеустрій 5.08010102 Землевпорядкування 25 25 4 3 Техніка та енергетика Експлуатація та ремонт машин і 50 50 4 3 аграрного виробництва 5.10010201 обладнання агропромислового виробництва

9

10

3650

2200

3650

2200

3250

1800

3250

1800

4500

3650

3350

2980

3350

2980

3350

3650

3350

3630

2300

3630

2300

3630

2300

3630

2300

/Додаток%201  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/Додаток%201.pdf