Page 1

ІНФОРМАЦІЯ про видані співробітниками ННІ післядипломної освіти, кафедри інноваційної діяльності в АПК підручники та навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України чи Міністерства аграрної політики та продовольства України 1. Назва «Регіональна економіка» 2. Кулаєць Марія Михайлівна, Витвицька Ольга Данилівна, Наконечна Катерина Віталіївна. 3. Навчальний посібник призначений для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напрям підготовки:6.030504 «Економіка і підприємництво», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит» у ВНЗ ІІ–ІV рівнів акредитації. 4. Гриф надано Міністерством аграрної політики (лист № 18-26-13/1815 від 10.12.2010р.) 5. Обсяг 20 у.д.а. 6. Видавництво ТОВ «АграрМедіаГруп» 7. Рік видання 2010р. 8. Вартість (якщо відома)____грн. 9. Контактні телефони автора(ів): робочий 527-86-58, мобільний адреса електронної скриньки: е-mаіl inpoagro@gmail.ua. Анотація В навчальному посібнику розглядаються теоретичні та практичні основи регіональної економіки, основні категорії, теорії, принципи, підходи та наукові методи аналізу розвитку і розміщення продуктивних сил і регіональної економіки України. Значна увага приділяється проблемам та перспективам розвитку окремих галузей господарства та економічних районів, входженню України в світовий економічний простір. Посібник предназначено для студентів економічних факультетів вищих закладів освіти і для всіх, хто цікавиться проблемами розміщення продуктивності сил в Україні.

*** 1. Назва «Основи інноваційної діяльності в аграрній сфері» 2. Автор(и): Володін Сергій Анатолійович, Витвицька Ольга Данилівна, Кулаєць Марія Михайлівна, Бабієнко Микола Федорович, Бузовський Євгеній Арсентійович, Наконечна Катерина Віталіївна. 3. Навчальний посібник призначений для студентів і слухачів вищих навчальних закладів, економістів, фінансистів, та всіх, хто цікавиться питаннями інноваційної діяльно сті в аграрній сфері. 4. Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-11781.1 від 22.12.2010р.) 5. Обсяг 26,5 у.д.а. 6. Видавництво ТОВ «АграрМедіаГруп»


7. Рік видання 2010р. 8. Вартість (якщо відома)____грн. 9. Контактні телефони автора(ів): робочий 527-86-58, мобільний адреса електронної скриньки: е-mаіl inpoagro@gmail.ua. Анотація В основу розробки навчального посібника покладено Закон України «Про інноваційну діяльність», постанови Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти з питань інноваційної діяльності в аграрній сфері. Розглянуто теоретичні й організаційно-правові аспекти інноваційного розвитку аграрної сфери, висвітлено питання активізації, стратегії державного регулювання інноваційної діяльності.

*** ІНФОРМАЦІЯ про видані співробітниками ННІ ПО кафедри аграрного консалтингу та сервісу підручники та навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України чи Міністерства аграрної політики та продовольства України 1. Назва Сільськогосподарська дорадча діяльність(навчальний посібник для дистанційного навчання) 2. Автор(и): Тетяна Прокопівна Кальна-Дубінюк, Ірина Петрівна Кудінова, Лілія Хомівна Рибак, Роман Ярославович Корінець 3. Навчальний посібник призначений для ОКР «Магістр» зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування». 4. Гриф надано міністерством аграрної політики України, лист №18-2813/947 від 31.12.2009 р. 5. Обсяг18,2 у.д.а. 6. Видавництво (назва) ПП Лисенко М.М. 7. Рік видання 2010 р. 8. Вартість (якщо відомо) 50 грн. 9. Контактні телефони автора(ів): робочий 527-80-61, адреса електронної скриньки: e-mail ikudinova@ukr.net Анотація У навчальному посібнику висвітлено теоретико-методологічні та практичні питання функціонування дорадництва в ринковій системі господарювання. Показано роль дорадництва в розвитку сільських територій та їх сутність. Розглянуто історію дорадництва та його організаційну структуру, методи роботи дорадчих служб, методи


навчання і консультування сільськогосподарських товаровиробників.

*** 1. Назва Організація навчання в інформаційно-консультаційній 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

діяльності Автор(и): Ірина Петрівна Кудінова Навчальний посібник призначений для ОКР «Магістр» зі спеціальності «Менеджмент організацій» у ВНЗ III-IV рівнів акредитації Гриф надано міністерством аграрної політики України, лист №18-2813/1264 від 14.10.2010 р. Обсяг14,3 у.д.а. Видавництво (назва) ПП Лисенко М.М. Рік видання 2010 р. Вартість (якщо відомо) 40 грн. Контактні телефони автора(ів): робочий 527-80-61, адреса електронної скриньки: e-mail ikudinova@ukr.net Анотація Даний навчальний посібник присвячений питанням організацій навчання в інформаційно-консультаційній діяльності, причому, як співробітників дорадчих служб, так і сільськогосподарських товаровиробників. Розглядаються особливості навчання дорослого населення, методи навчання, організація проведення навчальних міроприємств, зворотний зв'язок в навчанні та інші питання. Наведено методичні рекомендації для самостійної роботи слухачів магістратури, запитання для самоперевірки та самопідготовки

*** 1. Назва ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ 2. Автор(и): Тетяна Прокопівна Кальна- Дубінюк, Руслан Іванович Буряк 3. Навчальний посібник призначений для підготовки фахівців ОКР 4. 5. 6. 7. 8. 9.

«Магістр» у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації Гриф надано міністерством аграрної політики України Обсяг12,7 у.д.а. Видавництво (назва) ПП Лисенко М.М. Рік видання 2010 р. Вартість (якщо відомо) ___грн. Контактні телефони автора(ів): робочий 527-80-61, адреса електронної скриньки: e-mail tatiankd@yahoo.com

Анотація


У навчальному посібнику висвітлено теоретико-методологічні та практичні питання розвитку паблік рілейшнз в ринковій економіці. Показано еволюцію, наукові основи, роль паблік рілейшнз в консалтингу та його особливості, поняття PR-технологій та їх використання у кризових ситуаціях.

*** 1. Назва Основи аграрного консалтингу 2. Автор(и): Микола Федорович Безкровний 3. Навчальний посібник призначений для підготовки фахівців ОКР

«Магістр» у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації 4. Гриф надано міністерством аграрної політики України 5. Обсяг 31,8 у.д.а. 6. Видавництво (назва) «Світоглад» 7. Рік видання 2010 р. 8. Вартість (якщо відомо) 67 грн. 9. Контактні телефони автора(ів): робочий 527-80-61, мобільний (050) 381-95-48 Анотація У навчальному посібнику розкрито завдання і моделі дорадчих служб у світі та особливості становлення і функціонування


дорадництва в Україні. Розглядаються питання формування інформаційно-консультаційної служби, основні принципи та методи її функціонування, управління, фінансування та організації кадрового забезпечення. Велика увага приділяється організації консультаційного процесу, ліцензуванню та сертифікації консалтингової діяльності.

/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%20%D0%9D%D0%9D%D0%86%20%D0%9F%D1%96%...

/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%20%D0%9D%D0%9D%D0%86%20%D0%9F%D1%96%...

Advertisement