Page 1

Інформація про хід надходження заяв від вступників на освітньо-професійні програми підготовки фахівців ОКР "Бакалавр"

Конкурс

з них Подано заяв, всього

Напрями підготовки

Державне замовлення План прийому

№ п/п

Ліцензований обсяг

денна форма навчання станом на 18 липня 2012 року

копії

шт.

%

341

96,6

1

6.010106 - Соціальна педагогіка

50

20

353

17,7

2

6.020303 - Філологія (переклад)

50

25

319

12,8

316

3

6.030401 - Правознавство

75

25

823

32,9

796

4

6.030502 - Економічна кібернетика

50

25

271

10,8

5

6.030504 - Економіка підприємства

125

45

513

6

6.030507 - Маркетинг

60

45

7

6.030508 - Фінанси і кредит

150

8

6.030509 - Облік і аудит

9

6.030601 - Менеджмент

10

6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

випускники випускники ВНЗ І - ІІ рівнів акредитації старшої школи чол. %

відмінники

подано заяв разом

школа

34

34

ВНЗ

поза конкурсом

з цільовими направленнями

подано заяв

%

квота прийому

разом

школа

9,6

3

11

11

18,5

3

10

10

15,6

5

33

30

19,6

3

8

подано заяв

квота прийому

разом

3,1

2

0

3,1

11

6

6

4,0

49

36

32

8

3,0

4

2

2

2,1

49

30

27

ВНЗ

%

школа

ВНЗ

%

352

1

99,1

319

0

0,0

59

59

96,7

791

32

3,9

128

121

265

97,8

271

0

0,0

53

53

11,4

498

97,1

478

35

6,8

104

92

12

20,3

5

11

11

436

9,7

428

98,2

428

8

1,8

86

81

5

19,7

5

11

10

1

2,5

8

3

3

65

723

11,1

694

96,0

673

50

6,9

196

175

21

27,1

7

28

22

6

3,9

54

45

39

6

6,2

150

80

711

8,9

673

94,7

604

107

15,0

182

124

58

25,6

8

19

13

6

2,7

63

57

36

21

8,0

200

120

720

6,0

678

94,2

682

38

5,3

147

130

17

20,4

12

10

9

1

1,4

54

26

26

3,6

100

55

429

7,8

403

93,9

392

37

8,6

68

59

9

15,9

6

12

12

2,8

20

5

5

1,2

50

30

333

11,1

323

97,0

316

17

5,1

39

35

4

11,7

3

5

5

1,5

18

5

5

1,5

50

40

249

6,2

242

97,2

242

7

2,8

30

27

3

12,0

4

0

0,0

11

4

4

1,6

13 6.050503 - Машинобудування

170

65

184

2,8

172

93,5

172

12

6,5

12

10

2

6,5

7

3

3

1,6

15

2

2

1,1

14 6.050701 - Електротехніка та електротехнології

25

20

133

6,7

129

97,0

118

15

11,3

5

5

3,8

2

1

1

0,8

5

1

1

0,8

15 6.051401 - Біотехнологія

50

45

440

9,8

432

98,2

440

0

0,0

74

74

16,8

5

7

7

1,6

8

4

4

0,9

16 6.051701 - Харчові технології та інженерія

100

50

195

3,9

171

87,7

178

17

8,7

31

26

5

15,9

5

2

2

1,0

17

0

0,0

17 6.051801 - Деревооброблювальні технології

50

25

76

3,0

65

85,5

44

32

42,1

8

2

6

10,5

3

0

0,0

5

0

0,0

18 6.060101 - Будівництво

50

25

113

4,5

102

90,3

96

17

15,0

12

5

7

10,6

3

1

1

0,9

0

0

100

45

223

5,0

202

90,6

187

36

16,1

37

23

14

16,6

5

4

4

1,8

8

3

3

11 6.050101 - Комп’ютерні науки 12

19

6.050202 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

6.070101 - Транспортні технології (за видами транспорту)

0,3

7

3

0,0 1,9 4

4,4 0,7

3

5,8 0,7

0,0 1,3

20 6.080101 - Геодезія, картографія та землеустрій

90

60

863

14,4

828

95,9

804

59

6,8

109

84

25

12,6

6

21

19

2

2,4

32

24

23

1

2,8

21 6.090101 - Агрономія

300

175

460

2,6

374

81,3

403

57

12,4

42

26

16

9,1

18

6

5

1

1,3

65

31

28

3

6,7

6.090102 - Технологія виробництва і переробки 22 продукції тваринництва

125

75

290

3,9

239

82,4

225

65

22,4

30

16

14

10,3

8

4

3

1

1,4

39

6

2

4

2,1

23 6.090103 - Лісове і садово-паркове господарство

335

140

475

3,4

399

84,0

365

110

23,2

79

36

43

16,6

14

6

4

2

1,3

42

21

19

2

4,4

24 6.090105 - Захист рослин

100

55

237

4,3

216

91,1

227

10

4,2

25

21

4

10,5

6

3

3

1,3

16

6

6

2,5

25 6.090201 - Водні біоресурси та аквакультура

75

50

334

6,7

312

93,4

324

10

3,0

18

15

3

5,4

5

11

11

3,3

5

2

2

0,6

170

93

259

2,8

181

69,9

147

112

43,2

43

6

37

16,6

9

7

3

4

2,7

29

10

2

8

3,9

200

80

201

2,5

115

57,2

77

124

61,7

41

2

39

20,4

8

4

1

3

2,0

45

24

10

14

11,9

250

135

597

4,4

517

86,6

597

0

0,0

57

57

9,5

14

16

16

2,7

56

19

19

41

39,8

0

103

100,0

39

1

1,0

45

9952

1111

10,0

1788

31

2,3

6.100101 - Енергетика та електротехнічні системи в 26 агропромисловому комплексі 6.100102 - Процеси, машини та обладнання 27 агропромислового виробництва 28 6.110101 - Ветеринарна медицина 29 8.11010101 - Ветеринарна медицина (ОКР "Магістр")

Разом

250

60

103

1,7

3550

1773

11063

6,2

Станом на відповідний день прийому 2011 року

6747

10152 91,8

1398

39

37,9

6

1

390

16,2

188

255

4968

Фактична кількість фізичних осіб - 6042 Оригінали документів - 911

Відповідальний секретар приймальної комісії

С. Волошин

224

3,2 0,0

0 372

306

66

3,4

/18_07_2012_%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%B4%D1%84%D0%BD  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/18_07_2012_%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%B4%D1%84%D0%BD.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you