Page 1

Інформація про обсяги прийому за державним замовленням на програми підготовки фахівців ОКР "Магістр" у НУБіП України в 2012 р. Форма навчання Денна

Спеціальність агрономія агрохімія і ґрунтознавство захист рослин плодоовочівництво і виноградарство селекція і генетика сільськогосподарських культур ветеринарна медицина (за видами) технології виробництва і переробки продукції тваринництва водні біоресурси екологія та охорона навколишнього середовища (в т.ч. міжнародна версія "Master of Enviromental Sciences")

екологічна біотехнологія та біоенергетика технології зберігання, консервування та переробки м'яса технології зберігання та переробки водних біоресурсів економіка підприємства (за видами економічної діяльності) облік і аудит фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами) оподаткування економічна кібернетика маркетинг менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) менеджмент ЗЕД землеустрій та кадастр правознавство "Магістр" правознавство "Спеціаліст" автоматизоване управління технологічними процесами електрифікація та автоматизація сільського господарства енергетика сільськогосподарського виробництва електротехнічні системи електроспоживання (за видами) інформаційні управляючі системи та технології (за галузями) лісове господарство садово-паркове господарство технології деревообробки механізація сільського господарства машини та обладнання сільськогосподарського виробництва обладнання лісового комплексу організація і регулювання дорожнього руху організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту) соціальна педагогіка державна служба адміністративний менеджмент – міжнародна версія "Master of Business Administration in Agriculture" якість, стандартизація та сертифікація педагогіка вищої школи управління навчальним закладом (за типом)

ліцензований обсяг 100 50 75 50 25

Заочна

державне замовлення* 40 25 35 10 10 100 (40 на основі ОКР "Бакалавр")

ліцензований обсяг 100 50 75 50 25

державне замовлення* 15 10 15 10 –

125

50

125

25

75

30

75

10

50

30

50

12

30

25

30

30

20

30

30

10

30

75

40

75

15

150 150 50 50 60

75 60 10 12 30

150 150 50 50 60

25 25 – – 10

100

40

100

20

150 90 15 60

50 45 10 15

150 85 – 75

5 25 – –

35

20

35

5

50

20

50

10

100

55

100

15

20

10

25

15

100 75 50 165

50 30 20 70

75 75 50 165

30 15 5 40

50

20

50

10

50 15

20 10

– 15

– –

15

10

15

10 7

50 150

5 30

50

30

50

15

50 75 75

25 30 20

50 75 –

10 5 –

250

50 50 Специфічні категорії

* відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 2012 року №583 "Про державне замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2012 році".

/__%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86__%D1%8F%20%D0%B  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/__%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86__%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%8F...

/__%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86__%D1%8F%20%D0%B  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/__%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86__%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%8F...

Advertisement