Page 1

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Назва розробки: установка для реєстрації електропровідних властивостей ґрунту. Новизна та основні переваги розробки: підвищення ефективності реєстрації електропровідних властивостей ґрунту шляхом розробки спеціальної конструкції електрода, який розміщений на рухомому транспортному засобі. Установка забезпечує високу точність отриманих показників, що обумовлені електричними контактами електрода з ґрунтом. Галузьзастосування: сільське господарство (напрям – точне землеробство). Ефективність використання або впровадження розробки: дає можливість виявити наявність зв’язку між електропровідними та агрофізичними показниками ґрунту за допомогою установки для реєстрації електропровідних властивостей ґрунту, електродні пари якої під’єднані до спеціалізованого програмно-апаратно комплексу. Економічна ефективність використання установки – 250 грн./га.

Розробка пропонується у вигляді: технології для реєстрації електропровідних властивостей ґрунту. Контактна інформація: Відділ інноваційної діяльності та трансферу технологій. Адреса: 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15 к.85. E-mail: nubip_innovation@twin.nauu.kiev.ua. Тел./факс: (044) 527-84-38; (044) 258-43-00.

/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you