Page 1

МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 8.11010101 „ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА” Магістерські програми виробничої спеціалізації Діагностика, лікування та профілактика хвороб птахів Технологічні процеси на птахофабриках згідно сучасних санітарногігієнічних вимог. Технологічні схеми профілактики найбільш поширених незаразних та заразних хвороб птиці. Економіка сучасного птахівництва. Діагностика, лікування та профілактика внутрішніх хвороб Сучасні принципи загальної профілактики хвороб тварин. Методи лабораторної діагностики та лікування найпоширеніших хвороб тварин. Профілактичні заходи при хворобах різних органів та систем організму тварин. Координатор – Кондрахін І.П., д.вет.н., професор кафедри терапії і клінічної діагностики (навч. корп. №1, кім. №211, тел. 26-36-49)

Профілактика та оздоровлення неблагополучних господарств при заразних захворюваннях Принципи, методи та засоби діагностики інфекційних та інвазійних хвороб тварин, планування та організація заходів щодо профілактики та оздоровлення господарств неблагополучних по заразних захворюваннях. Ветеринарно-санітарна експертиза та санітарна оцінка продукції тваринництва Основною метою програми є формування у магістрів ветеринарної медицини навиків проведення санітарно-гігієнічних досліджень і визначення ветеринарно-санітарного благополуччя харчових продуктів та технічної сировини тваринного походження. Ветеринарно-санітарна експертиза охоплює такі основні розділи, як м'ясо (його морфологічний та хімічний склад, ветеринарносанітарна оцінка продуктів забою тварин у разі виявлення інвазійних хвороб), риби і продуктів їх переробки, бактеріологічне дослідження м'яса і м'ясних продуктів. Координатор – Ковальов В.Л., д.вет.н., професор кафедри епізоотології, паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи (навч. корп. №1, кім. №21, тел. 26-31-42)

1


МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ

Лікування та профілактика хірургічних хвороб тварин Особливості лікування та профілактики найбільш розповсюджених хірургічних захворювань сільськогосподарських тварин, дрібних тварин (собак та котів). Травматологія, ортопедія, стоматологія та офтальмологія. Акушерство, гінекологія і біотехнологія розмноження тварин Особливості лікування та профілактики найбільш розповсюджених акушерсько-гінекологічних захворювань сільськогосподарських та дрібних тварин. Акушерсько-гінекологічна диспансеризація. Координатор – Скрипник В.І., к.вет.н., доцент кафедри хірургії та акушерства (навч. корп. №1, кім. №3, тел. 26-33-85)

Патологічна анатомія, розтин і судова ветеринарія Вивчення морфологічних змін при різній патології та саногенез і танатогенез. Правові аспекти діяльності лікаря ветеринарної медицини, судововетеринарного експерта. Методика судово-ветеринарного розтину тварин і відбору матеріалів для лабораторних криміналістичних досліджень. Клінічна патологічна фізіологія тварин Вивчення та аналіз характеру порушень функцій життєво важливих органів тварин на кожному етапі захворювання та виявлення взаємозв'язку патогенезу захворювання і його клінічних проявів. Вивчення етіології та патогенезу порушення імунологічної реактивності у тварин. Вивчення етіології, патогенезу основних порушень обміну речовин у сільськогосподарських тварин та обґрунтування засобів патогенетичної терапії. Координатор – Лемещенко В.В., д.вет.н., професор кафедри анатомії і фізіології тварин (навч. корп. №1, кім. №31, тел. 26-35-32)

2


МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ

Магістерські програми дослідницької спеціалізації Сучасні методи діагностики, лікування та профілактики внутрішніх хвороб тварин Принципи, засоби і методи загальної діагностики, терапії і профілактики хвороб продуктивних тварин з використанням дистанційних і цифрових приладів та нанотехнологій. Координатор – Кондрахін І.П., д.вет.н., професор кафедри терапії і клінічної діагностики (навч. корп. №1, кім. №23, тел. 26-36-49)

Сучасні лабораторні методи оцінки імунного статусу продуктивних тварин Вивчає класичні та новітні імунологічні методи, засоби та методи індикації імунокомпетентних клітин та індукованих ними антитіл; оцінку імунодефіцитного стану організму продуктивних тварин і шляхи його корекції. Сучасні дані щодо лабораторної діагностики імунного статусу тварин. Координатор – Корабльова Т.Р., д.вет.н., професор кафедри епізоотології, паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи (навч. корп. №1, кім. №21, тел. 26-31-42)

Екологічна морфологія Програма вивчає загально-біологічні закономірності будови тіла тварин, основи методології дослідження апаратів і систем, а також будови організму тварин з урахуванням видового, породного і вікового аспектів під впливом чинників зовнішнього середовища. Координатор – Криштофорова Б.В., д.вет.н., професор кафедри анатомії і фізіології тварин (навч. корп. №1, кім. №31, тел. 26-35-32)

3

/%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u34/%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you